Op zaterdag 4 juli j.l. was de eerste viering in de Jacobuskerk sinds de sluiting van de kerken. Het was een Angelus-viering met een beperkt aantal bezoekers.
(Er vinden voorlopig nog géén Angelus- of andere doordeweekse vieringen plaats, dit was een viering om de maatregelen te oefenen.) 

Eindelijk was het dan zover; de Jacobuskerk was weer open voor een viering. Het aantal bezoekers moest beperkt blijven omdat het een test was hoe wij daar op de locatie mee om moeten gaan. De voorganger was James Keuben, sinds een maand terug uit Canada, Hij was daar voor zijn stage in opleiding voor priester aan het Ariënsinstituut.
Uiteraard was iedereen blij en vereerd dat hij de eerste viering wilde voorgaan.

Lector was Hettie Mulder en koster Frits Duivestein.
Er mag niet gezongen worden, behalve door één zanger(es). In dit geval door Carl Grabmeier. De muziek werd verzorgd door Juliette Jonker op viool. Beiden héél erg bedankt. 

De pastoraatgroep is tevreden met de genomen corona-maatregelen en zij gaan daarmee door voor de volgende zondag-viering, die is op 12 juli. In de nieuwsbrief staat hoe men zich daar voor aan moet melden, want dat is nog de richtlijn van het bisdom.

De zitplaatsen zijn gemarkeerd met een logo-sticker van de parochie.

Hieronder nog enkele foto's.

        

cross