Beeld van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, bedevaartsplaats in het land van Kleef, ongeveer 6 km van de grens met Nederland, waar Maria sinds 1642 wordt vereerd als 'Troosteres van de bedroefden'.
Het eigenlijke voorwerp van devotie is er de reproductie in kopergravure - slechts 7½ bij 11 cm - van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, in de kathedraal van die stad.

Ook nu nog gaan mensen uit Twente Jaarlijks ter bedevaart naar Kevelaer, waar zich in de omgeving van het Maria-heiligdom veel winkels bevinden met smaakvolle religieuze artikelen en ateliers voor kerkelijke kunst.
Het tabernakel op het H.Hart-altaar hiernaast komt b.v. uit Kevelaer.

Mariabeeld kln

Statue der Mutter Gottes von Kevelaer, Wallfahrtsort im Land Kleve, etwa 6 km von der Grenze zu den Niederlanden entfernt, wo Maria seit 1642 als "Tröster der Betrübten" verehrt wird.

Das eigentliche Objekt der Hingabe ist die Reproduktion der Statue der Muttergottes von Luxemburg im Kupferstich - nur 7½ mal 11 cm - in der Kathedrale dieser Stadt.

Schon jetzt gehen die Leute aus Twente jedes Jahr nach Kevelaer auf einer Pilgerreise, wo es viele Geschäfte im Bereich des Marienheiligtums mit geschmackvollen religiösen Artikeln und Werkstätten für kirchliche Kunst gibt.

Der Tabernakel am H.Hart-Altar nebenan kommt zum Beispiel aus Kevelaer.
Jacobus 75 jarig boekje resize 1