Jacobus de Meerdere was een van de belangrijkste apostelen rond Jezus. Toen Petrus naar Rome vertrok werd Jacobus leider van de vroegchristelijke kerk in Jeruzalem.
In het jaar 44 werd hij echter in opdracht van de Romeinse keizer onthoofd. Veel later ontstaat in Spanje de legende dat het lichaam van Jacobus vanuit Jeruzalem zou zijn overgebracht naar de Galicische kust van Spanje, waar het begraven werd. Rond 812 wordt zijn graf aangetroffen op een oud Romeins grafveld met de naam ‘Campus Stellae’. De vindplaats werd aangewezen door een opvallende ster. Mede door verschijningen van Jacobus op die plek kreeg het graf al snel zodanige bekendheid, dat pelgrims uit heel Europa er naar toe trokken. Het Spaanse koningshuis voelde zich met deze aandacht voor Jacobus sterk gesteund in de heroveringstrijd van Spanje op de Moren (de Reconquista). Zo ontstond in de 9e eeuw, naast de grote bedevaarten naar het Heilige Land en naar de graven van Petrus en Paulus in Rome, een derde grote pelgrimage naar Santiago de Compostela in Spanje. Een bedevaart die binnen een paar eeuwen de twee andere zou overvleugelen en die ook nu nog een grote aantrekkingskracht  heeft.
In de periode 1200 tot 1500 groeiden kleine plaatsen langs de routes in Spanje en Frankrijk hierdoor uit tot steden. Het is in die tijd dat Jacobus de patroon werd van de eerste kerk in Enschede.

Jacobschelp
Jacobus 75 jarig boekje resize