Hoewel de bouwopdracht werd verstrekt door een rijke parochie, waren er ook grote financiële zorgen vanwege de crisisjaren. De bouw van de kerk viel in een tijd waarin de Twentse textielarbeiders het heel moeilijk hadden. Door de Amerikaanse beurskrach in 1929 en de moordende concurrentie in Nederlands-Indië vanuit Japan volgden er loonsverlagingen in de Twentse textiel en vielen er veel ontslagen. In 1931 legden twaalfduizend Twentse textielarbeiders het werk neer en vonden er aanhoudende stakingen plaats.
Pas vanaf 1936 verbeterde de economische situatie. Toch heeft in dat jaar bouwpastoor Rademakers afscheid genomen van de Jacobuskerk en zich in stilte teruggetrokken, omdat hij onder de zware financiële lasten van zijn bouwproject teveel gebukt ging. Het is echter aan zijn vooruitstrevende visie en het kwaliteitsstreven te danken dat de Jacobuskerk in 1997 werd aangewezen als rijksmonument. De aanwijzing wordt gemotiveerd door: de bouwgeschiedenis van de locatie; de kwaliteit van het ontwerp en de bouwstijl waarin het is uitgevoerd; de exemplarische kwaliteit van de kerk, zowel in het oeuvre van Valk en Sluijmer, als voor de omwenteling in de katholieke liturgie in de jaren 20; de sterk beeldbepalende ligging zowel aan de Oude Markt als aan de Walstraat in Enschede; de gaafheid van het ex- en interieur.

Een nieuwe kerk in 1933
Jacobus 75 jarig boekje resize