De aankleding van het kerkinterieur is heel bijzonder, doordat men een groep jonge kunstenaars – voorstanders van een meer expressieve kerkelijke kunst – zoals Mari Andriessen, Charles Eyck, Joep Nicolas en Jos ten Horn, opdracht gaf de kerk te decoreren. Voor de inrichting van de kerk is de bouwpastoor Rademakers, ongetwijfeld op advies van architect Valk, in zee gegaan met het Instituut voor Kerkelijke Kunst te Amsterdam dat op het gebied van de monumentale kerkelijke kunst opdrachten probeerde te verwerven en actief bemiddelde tussen vooruitstrevende pastoors en jonge kunstenaars. Kunstenaars die via het in 1924 opgerichte tijdschrift De Gemeenschap ’een frisse wind wilden laten waaien door de muffe kerken die alle nieuwe kunst dreigden te verstikken’. Kunstenaars, opgeleid aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, van wie in 1933 Jos ten Horn (39) de opdracht kreeg voor een rozetraam van de Heilige Familie, Charles Eyck (36) voor alle andere glas-in-lood ramen en voor kruiswegstaties van gebakken klei, Joep Nicolas (36) voor een Heilig Hart altaar van opaline muurglas, Mari Andriessen (36) voor een Piëta-beeld van zandsteen, Leo Brom (37) voor een Kruisgroep van koper en Adam Winter (30) voor een Madonna met kind in terracotta.
Jacobus 75 jarig boekje resize