Hierop zijn de vier evangelisten Lucas (linksboven), Marcus (rechtsboven), Johannes (linksonder) en Matteüs (rechtsonder) afgebeeld. Elke evangelist wordt vergezeld door een symboolgestalte met vleugels (respectievelijk: een stier, een leeuw, een adelaar, een mens).
Het evangelie naar Lucas begint met het offer van Zacharias in de tempel, en de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. De stier wordt als offerdier gezien, en hoort daarom bij Lucas. Matteüs wordt als mens (of als engel vanwege de vleugels) afgebeeld omdat zijn evangelie begint met een beschrijving van de genealogische afstamming van Jezus.
Het symbool van Marcus is de leeuw, omdat hij zijn evangelie begint met het leven van Johannes de Doper die in de woestijn preekte. Er is een stem die roept in de wildernis. De leeuw wordt als woestijndier gezien. Johannes wordt vergeleken met een adelaar, omdat zijn evangelie al vanaf het begin zeer verheven is en over tijd en eeuwigheid gaat: het verheft zich als het ware tot een bijna goddelijke hoogte net als een adelaar zich hoog in de lucht beweegt.
De adelaar is als symbool toegewezen aan Johannes omdat hij het wezen van God openbaart aan de mens. De bazuinblazende engelen, waarmee het raam wordt omlijst, verwijzen naar het Laatste Oordeel, zoals beschreven in de Apocalyps.
Ontwerp door Jos ten Horn.

Jacobus 75 jarig boekje resize