Joep Nicolas bedacht ook enkele technische vernieuwingen in de glasschilderkunst, onder andere het vermurail (muurglasschildering), grisaille (glasschilderverf) en het gebruik van opaline (dun melkglas). In het Heilig Hart altaar van de Jacobuskerk heeft hij dit toegepast.

H Hart altaar  

Vermurailglas is een transparant glasvlak met daarop een dun laagje melkglas dat door bewerking met zilvernitraat een goudachtige glans krijgt. Het Heilige Hart altaar bestaat uit een altaartafel, waarop vredessymbolen zijn afgebeeld, en daarboven een drieluik. Op het middenpaneel wordt Jezus met het Heilig Hart afgebeeld, op het rechter paneel de Franse heilige Margaretha-Maria Alacoque en op het linkerpaneel de Franse jezuïet Claude de la Colombière. Zij hebben in de 17e eeuw in Frankrijk een belangrijke impuls gegeven aan de verering van het Heilig Hart. Het Hart van Jezus wordt afgebeeld als een geopende borstkas met daarin een bloedrood hart met een vlam.
Het hart staat voor het  leven en lijden van Christus, terwijl de vlam de liefde en barmhartigheid verbeeldt. Aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw staat de Heilig Hart-verering opnieuw in de belangstelling door de opkomende industrialisering, de daarmee gepaard gaande verstedelijking en gedeeltelijke proletarisering van de samenleving.
De katholieke kerk werd in een nieuwe rol gedwongen door een nieuwe generatie sterk sociaal gedreven priesters, zoals Alphons Ariëns en Henri Poels in Nederland. De Heilig Hart-verering was bedoeld om persoonlijke vroomheid te verbinden met sociale actie in het teken van naastenliefde.

Jacobus 75 jarig boekje resize