Verzetsman Reinier de Hosson, op 31 oktober 1944 gefusilleerd.
Leggen stolperstein pastorie Langestraat 51, april 2014

Het verraad van een verpleegster.

Als gevolg van verraad, gepleegd door een verpleegster bij de S.D.-er Mensink, werden de illegale werkers Jan Hulsbeek, Gerrit Hulsbeek, Hessel Zwarts, kapelaan de Hosson en Spaay gearresteerd. Het Commando Knop, met Becker, Sasse en Dankelrnann, was met de arrestatie en het verhoor belast.

Spaay werd onder zware mishandeling verhoord en tenslotte naar Duitsland getransporteerd. De overige arrestanten werden alle ondergebracht in de bun­ker op het vliegveld.

Op een gegeven moment kreeg de S.D.-er Huls de opdracht Jan Hulsbeek uit de gevangenisbunker op het vliegveld te halen en naar het gebouw van de S.D. in Enschede te brengen. 's Avonds tegen acht uur kreeg Huls van Becker de opdracht samen met hem, Dankelmann, Sasse en Mensink de arrestant Huls­beek naar de bunker op het_ vliegveld terug te rijden.

Bij de hoofdingang van het vliegveld moest Huls in de auto wachten, terwijl Becker, Dankelmann en Sasse zich met Hulsbeek naar de bunker begaven en naar binnen gingen. Na enige tijd kwamen zij met nog een arrestant naar bui­ten en verwijderden zich. Huls kreeg order bij de auto te blijven. Na ongeveer een half uur klonken enkele schoten. Nadat nog een half uur voorbij was ge­gaan, kwamen de dri S.D.-ers terug zonder arrestanten. Men reed terug naar Enschede. Twee arrestanten waren doodgeschoten. De derde onderging het­zelfde lot.

Ook de stoffelijke overschotten van deze drie verzetslieden werden pas in 1947 gevonden.


Katholiek verzet - groep Kapelaan v/d Brink.

Er was in Twente een katholieke groep die onderdak regelde voor katholieke onderduikers. Deze stond onder leiding van kapelaan v.d. Brink.
Hij werd geholpen door een katholieke jongerenorganisatie. Zo'n 500 onderduikers zijn door de groep verzorgt. V.d. Brink wilde geen contact met andere organisaties en met katholieken die door andere organisaties werden geholpen werd al het contact verbroken. V.d. Brink kreeg bonkaarten, valse persoonsbewijzen e.d. Via zijn broer in noord Brabant. Het weigeren van communicatie met de andere verzetsgroepen werd v.d. Brink niet in dank afgenomen door die andere groepen.
bidprentjeBidprentje van de door de Duitsers omgebrachte Kapelaan de Hosson die actief was in het verzet.

In 1944 neemt J.J. Franssen contact op met kapelaan de Hossen van de St. Jacobuskerk in Enschede om een knokploeg op te richten. Deze groep krijgt de naam Prins Bernhard. De groep krijgt niet de gelegenheid om tot veel daden te komen. De vriendin van een van de leden krijgt een relatie met een Nederlandse SD-er en verraad de groep. De broers Hulsbeek en Hessel Zwarts worden opgepakt en op het vliegveld geliquideerd. De Hosson wordt ook opgepakt en in Gronau doodgeschoten.

Jacobus 75 jarig boekje resize