Even terug in de tijd ...... een iets ingekorte versie van de column die pastor Schoorlemmer indertijd schreef bij het 40-jarig bestaan van de Jacobuskerk ...

(Uit het Jubileumnummer van JACOBUS-KLANKEN (nu Pelgrim) 3e jaargang, nr. 7, september 7 1973)

De St. Jacobuskerk

Op 4 januari 1932 werd door de toenmalige aartsbisschop Mgr. J.H.G. Jansen de machtiging verleend voor het herbouwen van de kerk. De architecten die werden aangezocht waren de heer H.W. Valk uit 's Hertogenbosch en de heer Sluymer uit Enschede.
Vele vreemdelingen die onze kerk bezoeken zijn in de veronderstelling dat het een heel oude kerk is. Ze zijn stomverbaasd wanneer ze horen dat pas in 1933 deze kerk gebouwd werd. Het zijn de handgevormde stenen met de verwerking van natuursteen, die het gebouw een ouder aanzicht geven.
Vakmanschap is meesterschap! Dat geldt ook voor de mannen die hier als metselaar werkzaam zijn geweest. De wijze waarop de gewelven zijn gemetseld getuigt van een bijzondere kundigheid.
Het interieur verdraagt geen felle licht inval. Maar juist doordat het daglicht gedempt binnenkomt ademt de kerk een sfeer van intimiteit en geborgenheid, die door de architectuur van koepels en bogen, gezet in grillige steen, bijzonder geaccentueerd wordt.

Meerdere kunstenaars hebben meegewerkt aan de verfraaiing van de kerk. Het roosvenster in het linker transept is van Jas ten Horn, het venster aan de rechterzijde van Charles Eyck, die ook de kruiswegstaties en de ramen aan weerszijden in het middenschip van de kerk, voorstellend gebeurtenissen uit het leven van St. Jacobus, gemaakt heeft. Joep Nicolaas is de schepper van het sacramentsaltaar, terwijl het tabernakel het werkstuk is van de goudsmid W. Polders uit Kevelaar.
De piëta in de kerk is van de bekende beeldhouwer Mari Andriessen, het Jozefbeeld van Charles Eyck en het Mariabeeld is een creatie van A. Winter.
De Twentse Courant schreef in 1933 dat deze afbeelding van Maria één van de fraaiste is in Nederland. Edelsmid Brom is de maker van de Calvariegroep.
Wanneer u vraagt naar de bouwstijl van de kerk, dan zou ik zeggen, dat het een kruising is van Romaans-Oosters-Byzantijnse stijl. En de kapitelen aan de buitenkant tussen de koepels de gedachten op van een middeleeuwse burcht.

Wij gaan als parochiegemeenschap van St. Jacobus het 40-jarig bestaan van deze kerk vieren.
Het verheugt ons. ten zeerste, dat Zijne Eminentie Sernardus Kardinaal Alfrink door zijn komst dit feest wil opluisteren. Velen hebben in de loop der jaren hun bijdrage geleverd aan deze kerk.
Velen ook hebben in dit voorname Godshuis troost en bemoediging gevonden. Laten wij met grote dankbaarheid het erfdeel der vaderen handhaven.

Pastor Schoorlemmer