5e ZONDAG 21 MAART 2021

Helaas mag ook de kinderwoordienst op 21 maart in de Sint Jankerk niet doorgaan. Om de Vastentijd toch met de kinderen thuis te vieren, kunnen jullie hier een navertelling van de evangelie, tips voor een gesprek met de kinderen, een gebedje en ideeen voor een knutsel moment vinden.

Deze project is gebaseerd op de vastentijd project van de website: www.kinderwoorddienst.nl.

Groetjes,

Werkgroep kinderwoordienst Sint Jankerk

Navertelling Lucas 8,1-18

De zaaier

Jesus vertelde veel verhalen of gelijkenissen, om uit te leggen hoe Gods koninkrijk was. “Er was eens een man”, zei Jezus, “die graan ging zaaien. Toen hij het rondstrooide, vielen sommige zaden op de weg. De vogels pikten die op. Sommige zadenvielen op rotsgrond. Ze kwamen uit, maar ze hadden niet genoeg aarde om te wortelen. Toen de hete zon kwam, vergrooggden de plantjes. Sommige zaden vielen tussen het onkruid, dat de plantjes verstikte. En sommige zaden vielen in goede aarde. Zij groeiden op tot gezonde planten en gaven veel graan.”

Daarna legde Jezus uit wat de gelijkenis betekende. “Mensen die Gods boodschap horen, maar hem niet begrijpen, zijn als de zaden ophet pad. Zij aanvaarden hem niet. De zaden die op rotsgrond vallen zijn als mensen die blij zijn met de boodschaap, maar die opgeven zodra er moeilijkheden zijn. De zaden die tussen het onkruid vallen zijn als mensen die de boodschap vergeten door hun liefde voor ged en door andere zaken. Dezaden die in goede aarde vallen zijn als mensen die horen wat God zegt. De manier waarop ze leven toont dat ze Hem begrijpen en dat ze Zijn boodschap navolgen.”

Gesprek met de kinderen

Jezus wilde dat het Koninkrijk van God ging groeien. Zijn zaadjes waren de woorden van God. Hij wilde heel graag dat die bij de mensen in goede aarde zouden vallen. Hij hoopte dat de woorden van God bij de mensen in hun hart zouden komen en dat ze daardoor de goede dingen gingen doen. En zo zou het Koninkrijk van God dan kunnen groeien.

Daarom vertelde Jezus verhalen die we gelijkenissen noemen. Hij probeerde op die manier duidelijk te maken hoe het werkt met het Koninkrijk van God.
De boer die ging zaaien is zo’n voorbeeld/gelijkenis. Zou dit voorbeeld de mensen aan het meer hebben geholpen om beter te snappen wat Jezus bedoelde met het Koninkrijk van God?

Vraag de kinderen of zij een idee hebben welke boodschap Jezus wil vertellen met dit verhaal aan de mensen bij het meer en nu ook aan ons?

Het zaad (het woord van God) kan de weg naar het mensenhart niet altijd vinden. Het valt op de weg en gaat verloren. Het valt op de rotsige grond en vindt niet gemakkelijk grond om te groeien. Het wil wel, maar het wordt tegengehouden door de omstandigheden. Het kost moeite en afhaken is dan gemakkelijk. Het zaad in de distels/onkruid, vindt wel grond, maar loopt de kans om verdrongen te worden door zaken die het leven invullen (geld, macht, zorgen).
Het zaad in de goede aarde, komt als het ware in het hart dat open staat voor Gods woord. Het wordt ontvangen en kan zo groeien, vruchten dragen en er zijn voor de mensen om hen heen.

Knutsel moment/activiteit

Benodigdheden:

vt6Tuinkerszaadjes of andere zaadjes of linzen
Potgrond
Bakjes (bijvoorbeeld plastic bakjes)
Kiezelsteentjes

Bij deze activiteit kunnen de kinderen zelf zaaier zijn.
Geef elk kind een plastic bakje.
Laat ze deze vullen met een laagje potgrond (ongeveer 2-3 cm grond is voldoende)
Laat ze in de helft van het bakje kiezelstenen leggen op de potgrond.
Geef ze wat zaad om te strooien over het hele bakje.

Vraag ze om goed te zorgen voor de zaadjes door ze op een zonnige plek te zetten en af en toe water te geven. De kinderen zullen ontdekken dat er minder tuinkers gaat groeien in de helft waar de stenen liggen.

Gebed om een open hart             

Goede God,
wij luisteren vandaag naar het verhaal van
een zaaier die uit zaaien gaat,
die zoekt naar de goede grond
zodat het zaad kan groeien tot mooi graan.
Wij bidden U: laat de woorden van Jezus
als zaad zijn dat tot bloei komt
in ons hart.

Amen