TIPS VOOR DE VASTENTIJD MET KINDEREN: 

4e ZONDAG 14 MAART 2021

 

Navertelling Johannes 3,14-21

Mag ik wat vragen?

Jezus was in Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Elke dag liep Hij rond op straat. Hij vertelde over God, zijn Vader. De mensen stelden hem ook vragen. Dan hadden ze een heel gesprek over het geloof, zo maar gewoon op straat.
Maar niet iedereen wilde overdag met Jezus praten op straat. Er waren ook mensen die Jezus liever opzochten in de nacht. In het donker zag niemand dat ze met Hem wilden praten.

Eén van die mensen was de geleerde Nikodemus. Hij had veel gestudeerd in de Bijbel. Daarom was hij de leider geworden van veel Joodse mensen. Nikodemus kwam in het donker naar Jezus toe. Ze spraken samen over heel veel dingen. Jezus vertelde hem over hoe de mensen gered konden worden voor God en konden leven in het licht.

Jezus vertelde aan Nicodemus: "In de Bijbel staat ook een mooi verhaal over Mozes. Mozes was in de woestijn met het volk van God. Het volk was ziek omdat ze niet naar God hadden geluisterd. Daarom moest Mozes een koperen slang op een stok in de lucht steken. Iedereen die omhoog keek naar de slang werd weer beter. Zo moet ook Jezus, de Mensenzoon, omhoog gestoken worden. Dan zal ieder mens die in Hem gelooft ook weer beter worden. Hij zal voor altijd leven bij God. Want God houdt van de mensen. Zelfs zoveel dat Hij zijn Zoon naar de mensen heeft gestuurd. De Zoon van God is niet gekomen om mensen te veroordelen. Hij komt ze redden. Het enige wat je hoeft te doen als je gered wil worden is geloven in de Zoon van God. Dan mag je voor altijd bij God zijn.

Gods Zoon is het Licht voor de mensen. Helaas kiezen mensen soms liever voor het donker dan voor het licht. Ze doen slechte dingen in het donker en zijn bang voor het licht. Want in het licht kan je zien wat ze gedaan hebben. Maar als je een goed mens bent, wil je graag naar het licht. Dan kan iedereen zien dat jouw goede daden gedaan zijn uit liefde voor God."

Gesprek met de kinderen

Vandaag horen we een gesprek tussen Jezus en Nikodemus. Nikodemus heeft veel vragen aan Jezus, maar hij duft ze bijna niet te stellen. Hij doet het stiekem, in de nacht. En Jezus vertelt hem dat Hijzelf de helpende hand is, die God uitstrekt om de mensen te helpen. Met zijn hulp gaat leven beter!
Durven kinderen alles te vragen? Thuis misschien wel, als dat een veilige plek is. Maar aan andere mensen, of aan God? En durven ze altijd de helpende hand die geboden wordt te pakken? Vraag aan de kinderen of ze zich makkelijk laten helpen door iemand, of juist graag alles alleen willen doen.
Jezus geeft vandaag de levensles: Vraag iemand je te helpen!

In je leven kan je niet alles zelf. Je hebt soms een uitgestoken hand nodig die je helpt.
Je moet die hand dan wel pakken!
Dat is ook wat God doet. Hij stuurt Jezus naar de wereld om ons mensen te helpen om goede dingen te doen in ons leven. God geeft ons een helpende hand. Hij doet dat door zijn Zoon te sturen.

Verzin met de kinderen voorbeelden waarin een uitgestoken hand om je te helpen heel handig is. Dan kan heel concreet zijn bij het niet durven oversteken en je moeder geeft je een hand. Een vriendje dat je meeneemt ergens naar toe waar jij nog nooit geweest bent.

Bespreek met de kinderen de volgende punt:
Je moet je wel willen laten helpen. Als je gevallen bent en je knieën zijn kapot, dan moet de wond eerst worden schoongemaakt door iemand die dat goed kan. Dat moet je dan wel toelaten. Anders wordt de wond niet schoon en gaat het niet genezen. Kunnen de kinderen begrijpen dat dat bij God ook zo is?
Jezus wil je helpen om God te leren kennen. Dan moet je Jezus wel toelaten in je leven.

Knutsel moment/activiteit

De kinderen gaan een olielamp knutselen.

Benodigdheden:

Kleuren

Schaar

Lijm

  • Kleur de lamp op blad 1 en de onderdelen op blad 2 in zoals de voorbeeld
  • knip de onderdelen op blad 2 uit 
  • knip het glas van de olielamp eruit, het deel binnen de rondingen waar de vlam moet komen, zie voorbeeld.
  • lijm eventueel een stukje plastic folie achter het raampje/glas
  • lijm de vlam in het midden achter het geheel, het ronde lijmvlak verstoppen achter de halve ronding van de gaspit.
  • lijm nu het achtergrondje erachter (schuif het er zo achter dat het netjes en goed zit)

Zie ook het filmpje op Youtube: https://youtu.be/Edf5G7ApdGA

Gebed

Goede God,

soms voel ik mij verdrietig
of ben ik een beetje bang.
Wilt u mij dan helpen God?

Soms zijn mensen alleen
of hebben niks te eten
Wilt u hen dan helpen God?

Soms is er in een land geen vrede
en duurt de oorlog al lang.
Wilt u de mensen dan steunen God?

Ik kan dit aan U vragen
maar ik kan zelf ook proberen wat te doen
daarvoor zijn vast manieren te bedenken.

Dan helpt U mij
en help ik U!

Wij bidden U daarom:
help ons mensen te vinden
die onze vragen serieus nemen.