Zondag 5 juni: Hoogfeest van Pinksteren.     

Thema: Vuur van Gods liefde, kom!

God geeft ons de heilige Geest, die ons helpt om aan andere mensen over de

liefde van Jezus te vertellen.

Pinksteren 2022