kidstimeOp Vrijdag 3 Juni 2022 was de laatste Kids Time bijeenkomst voor de zomervakantie in de parochiezaal van de  St. Jan kerk.

We hebben het gehad over:                                                     

                               Pinksteren

Pinksteren valt vijftig dagen na Pasen. Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de apostelen en vele meer de heilige Geest ontvingen. Het is het ontstaan van de kerk. 
Thema van deze bijeenkomst, Het verhaal van Pinksteren
Pinksteren KidsTime juni 2022Het verhaal uit het boek Handelingen beschrijft deze gebeurtenis. Dit verhaal, omschrijft het ontstaan van de kerk. Hoe wij, ook al spreken wij niet dezelfde taal, maar elkaar wel kunnen begrijpen. En wat is de heilige Geest en wat doet het met je.
De kinderen vonden het erg interessant en waren betrokken bij de verhaal van Pinksteren. Wij hebben het erover gehad, wat is Pinksteren en wat is de heilige Geest. Wat houdt het in en hoe voel jij de heilige Geest? Na een korte drink en snack pauze zijn de kinderen een Mandela gaan inkleuren. De kinderen vonden het leuk en ook rust gevend om de Mandela in te kleuren (dit was ook het doel). Na afloop kwamen ze heel trots hun ingekleurde Mandela’s aan ons laten zien. Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geëindigd met een kort gebed. Het was een leuke, gezellige en leerzame Kids Time.
Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker, kom dan na de zomervakantie! Neem een vriendje of vriendinnetje mee. De datums worden na de zomervakantie bekend gemaakt. Dus wie weet tot dan!!!

Groetjes, Werkgroep Kids Time St. Jan