10_kerken_banner

Artikelen-zuid

Pathmos Oase logoGoed Nieuws!

Eindelijk gaat de Pathmos-Oase weer open. We starten vanaf dinsdag na Pasen 19 april. Wat is de Pathmos Oase? Lees het artikel hier.

We verwachten veel mensen te ontvangen. Daarom zoeken we nog vrijwilligers die ons helpen op dinsdag- en/of donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur, twee middagen per maand om koffie/thee te schenken. Je maakt deel uit van een leuk team en ontmoet nieuwe mensen.

Van vrijwilligerswerk wordt iedereen beter, ook jij zelf!

Doe je mee?

Bel of mail even met Henk Thüss
Telefoon: 053 - 4330322
E-mail      : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alvast bedankt namens het Pathmos-Oase team

Download hier de pdf. (6 pagina's)

Loading...

In april hebben onder leiding van Pastor Ben Engelbertink onder parochianen rond de Verrijzenis en de Roef en onder leiding van Henk Thüs onder parochianen rond de Sint Jan drie evaluatie-bijeenkomsten plaatsgevonden. Overigens een typisch Nederlands gebruik volgens pastor Engelbertink! Maar wel goed dat ze hebben plaatsgevonden. De belangrijke vragen waren, hoe we de afgelopen twee jaar gevaren zijn na de sluiting van twee kerken en in hoeverre het ons lukt om samen één nieuwe geloofsgemeenschap te vormen. Het volgende is mij in de gesprekken opgevallen.

 1. De vieringen in de wijk met koffie drinken vervullen een belangrijke functie voor het gemeenschapsgevoel in de wijk. Voor sommigen is het de mogelijkheid bij uitstek om hun geloof samen met anderen te beleven, daar de Sint Jan op zondag voor hen (met openbaar vervoer) niet te bereiken is. In de kleine kring vier je daarbij anders dan op zondag in de grote kring in de kerk. Het één vult het ander aan. Een enkeling plaatst hier kritische kanttekeningen bij: ‘Houden deze bijeenkomsten en vieringen in de wijk ons juist niet van het toegroeien naar eenwording af?’ Anderen redeneren andersom: ‘Het vieren in de wijk hoeft niets af te doen aan het deel uitmaken van een grotere gemeenschap die op zondag bijeenkomt en kan die zelfs versterken.’
 2. Eigenlijk hebben we trouwens te maken met vier gemeenschappen. De Maronitische gemeenschap speelt ook een rol in het geheel. Geconstateerd wordt, dat deze groter wordt en meer haar eigen weg zoekt. De vraag vanuit de Maronitische gemeenschap zelf is om meer samen te doen. Op de bijeenkomsten proef ik ook enige reserve van katholieke kant. Cultuurverschillen spelen daarbij een rol. De vraag wordt gesteld, hoe we het fijn kunnen houden voor beide gemeenschappen.
 3. Wat in positieve zin opvalt is dat parochianen de verantwoordelijkheid voor het toegroeien naar één gemeenschap vaker nadrukkelijk bij zichzelf neerleggen. ‘Zelf initiatieven nemen’, ‘Zelf bij de koffie tussen onbekenden gaan zitten’, ‘Zelf je plek opeisen’… helpt om contact te maken en samen een nieuwe gemeenschap te vormen. De onbekende ander blijkt vaker een heel leuk mens te zijn!
 4. Op liturgisch gebied zijn er verschillende wensen: meer inhoudelijke diepgang in de voorbereiding van vieringen, meer betrokkenheid van parochianen bij de voorbereiding van vieringen, nog meer het leven van de gemeenschap inbrengen in de vieringen, versterking van de liturgische kennis van vrijwilligers, soepele samenwerking als vrijwilligers met elkaar. Hier zouden we bewust aan kunnen werken. Overigens wordt door meerderen gezegd, dat er met regelmaat zeer inspirerende vieringen plaatsvinden.
 5. Het is niet altijd eenvoudig om als parochiaan je weg in de organisatie te vinden. Bij wie moet je voor wat wezen? Die behoefte aan betere communicatie is er ook t.a.v. wat er in de parochie gebeurt.

Hoe nu verder? Daar buigen de pastoraatsgroep en beheergroep Zuid zich over. We zullen u daar een volgende keer over berichten.

Pastoraal werker Frank de Heus

Loading...
Regelmatig krijgen wij als pastoraat- en lokale beheergroep Zuid de vraag of we een kort verslag in de Pelgrim willen plaatsen van de belangrijkste punten die er in de vergaderingen besproken worden.

Bij deze:
 • Vrijwilligersavond: voor alle vrijwilligers, gaat deze nog door? Ja de LBG zal zich hier mee bezig houden en een datum plannen, waarschijnlijk eind dit jaar.
 • Kopieerapparaten: apparaat in het zaaltje doet het weer, maar geeft veel vlekken. We proberen iemand te vinden die dit verhelpen kan, eventueel nieuw apparaat. Kopieerapparaat pastorie zijn we mee bezig om een nieuwe te kopen.
 • Jubileum Ben Engelbertink: dankzij de inzet van veel vrijwilligers is dit een hele mooie viering en naderhand receptie geworden. Ben heeft een ieder hiervoor hartelijk bedankt. Er waren veel meer bezoekers dan gepland en we moesten dan ook alle stoelen/zeilen bijzetten om alles goed te laten verlopen. Wel willen we het pastorale team vragen bij speciale vieringen in andere kerken dan geen vieringen te houden.
 • Parkeerterrein: er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het parkeerterrein door omwonenden en personeel/ouders St.Janschool en De Bron. Soms is er weinig plek voor parochianen of mensen van het secretariaat. Bij uitvaarten wordt de parkeerplaats afgesloten. We hebben bij de gemeente informatie gevraagd hoe dit probleem op te lossen, wordt vervolgd.
  er zijn inmiddels 2 invalidenparkeerplaatsen gecreëerd en we willen een ieder verzoeken niet vlak voor de trappen te parkeren; scootmobiels kunnen er dan niet langs. Het is ook mogelijk uw fiets achter de poort naast de pastorie te stallen tot 5 minuten voor aanvang van de H. mis. Er worden nu ook veel fietsen op de verhoging gezet bij de ingang van de kerk, dus liever naast de ingang van de kerk bij de fietsenrekken en achter de poort.
 • Pelgrim rondbrengen. We hebben geconstateerd dat de Pelgrim vaak direct bij het oud papier belandt. We willen gaan inventariseren wie de Pelgrim nog wel of niet wil ontvangen. Meenemen met de actie kerkbalans per parochie.
 • Uitdelen communie duurt soms lang. Besloten wordt dat iemand van het koor zelf de hosties uit deelt. Dit loopt inmiddels al een tijdje en dat gaat goed.
 • Er komt geen permanente kledingcontainer op het plein; dit trekt erg veel rommel aan.
 • Er staan regelmatig mensen voor de kerkdeur terwijl er dan op dat moment geen dienst is. Er wordt een A4 opgehangen met rooster voor ca. 2 maanden wanneer de vieringen zijn.
 • Wordt er nog een Top 2000 viering gehouden? Het koor All Together heeft dit opgepakt, Come Back heeft hier vast ook wel belangstelling voor. Frank de Heus begeleidt dit.
 • Verse bloemen op het altaar, niet alleen voor uitvaarten. Lisette Janssen geeft aan dit niet elke week te willen verzorgen. Mocht u iemand weten die graag de bloemstukjes wil en kan maken dan kunt u contact opnemen met haar email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Onderhoud kerk. De pastorie moet hoognodig geschilderd worden. Offertes opvragen en nog dit jaar schilderen.
 • EHBO kistjes zijn gekocht en er ligt er 1 in de keuken en 1 in de sacristie.
 • Mocht u informatie hebben die in de nieuwsbrief kan, wilt u deze dan sturen naar email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ?
Lokale beheergroep en pastoraatgroep Zuid
cross

ENSCHEDE - Na bijna vier maanden klonken zondagochtend de klokken van de Sint Jankerk weer voor de dienst op zondagochtend. Een bijzonder moment. Annelies Tenbergen van de pastoraatgroep heet de mensen welkom.

Als de laatste mensen zijn binnengedruppeld, zingt een enkel ijl stemmetje Aanbidt en dankt uw vader. De kerkgangers lezen zwijgend mee in hun boekje. „Je mag niet meezingen, dat is raar hoor”, schudt iemand het hoofd. „Welkom. Het is lang geleden dat we bij elkaar zijn geweest”, steekt voorganger pastor Jan Kolstee van wal. Bijna vier maanden, maar eindelijk klinken de klokken van de Sint Jankerk weer . 

Artikel is overgenomen van www.tubantia.nl

Lilian ten Donkelaar  Laatste update: 17:37

Lees verder op https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/enschedese-sint-jankerk-weer-open-bijzonder-moment~a0f93ef4/

De St. Jankerk, eigenlijk de eerste St. Jankerk, werd gebouwd in 1921. Rond 1970 bleek die kerk in een slechte bouwkundige staat. De kerk kon niet worden hersteld en werd afgebroken. De huidige kerk staat er sinds het begin van de zeventiger jaren. De pastorie is nog wel van 1921.

Op Vrijdag 6 maart ‘20 was de 3e bijeenkomst van de Kids Time in het parochiezaal van de St. Jan kerk.
We hebben het gehad over vastentijd.
KidsTime

Vasten is het woord dat gebruik wordt voor het helemaal niet, of minder eten en drinken gedurende een bepaalde periode. De vastentijd is een periode van 40 dagen voor Pasen. Die 40 dagen zijn er niet zomaar. Jezus heeft 40 dagen in de woestijn nagedacht over zijn eigen leven en kwam tot de conclusie, dat hij de mensen wilde voorleven en vertellen over de God van de vrijheid. Het joodse volk was al veel eerder 40 jaren in de woestijn om te ontdekken, wat het betekent om vrije mensen te zijn.

 

We hebben hierbij een verhaal verteld dat bij de vastentijd hoort, Laat mijn volk gaan. Het verhaal ging over het joodse volk. Zij waren slaaf in Egypte. Ze moesten bakstenen maken en steden bouwen voor de Farao en ze kregen niets betaald. Toen heeft God hun bevrijd. Ze trokken door de Rietzee weg van de Farao. Als vrije mensen trokken ze daarna veertig jaar lang door de woestijn. Uiteindelijk kwamen ze in het land dat God hen beloofd had: het beloofde land van melk en honing
Hierna hebben de kinderen een baksteen gemaakt waarop zij hun doel voor de vastentijd op moesten schrijven. De kinderen beleefde hier veel plezier aan en kwamen naar afloop heel trots hun zelf gemaakte baksteen aan ons laten zien.


Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Je bent altijd welkom op de volgende datums:
Data: Op de vrijdagen - 15 mei '20 en 26 juni '20.
Thema's: Zondag rustdag en Christoffel
Tijd: 15:30-17:00 uur
Locatie: Parochiezaal van de Sint Jan Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede
Kosten: 2 euro, per keer (t.b.v. materiaal)
Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim (werkgroep Kids Time)


Je kunt je van tevoren melden bij Saskia Baldewsing: 06 – 22 379 624 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij hopen jullie te zien bij de KIDS TIME!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time 

cross

wandkleed st jan kerk 1

Op 27 december 1984, bijna 27 jaar geleden, stond deze ‘kop’ in de krant.
Op 26 september 2011 zou het weer in de krant hebben kunnen staan. Tijdens de zeer geslaagde, feestelijke opening van het seizoen in de St.Jan-H.Michaël locatie, werd het kleed opnieuw onthuld. Dit maal niet in de kerk, maar in de gang naar de parochiezaal.

Ga naar boven