wandkleed st jan kerk 1

Op 27 december 1984, bijna 27 jaar geleden, stond deze ‘kop’ in de krant.
Op 26 september 2011 zou het weer in de krant hebben kunnen staan. Tijdens de zeer geslaagde, feestelijke opening van het seizoen in de St.Jan-H.Michaël locatie, werd het kleed opnieuw onthuld. Dit maal niet in de kerk, maar in de gang naar de parochiezaal.

Het kleed is destijds gemaakt door parochianen van de St. Jan, de dames Vierdag, ter Huurne en Bosz. Een enkele keer werkten ook leerlingen van de basisschool mee.
Het kleed stelt de openbaring aan de apostel Johannes voor.
Toen Johannes in de gevangenis zat, op het eiland Pathmos, schreef Johannes hierover brieven aan 7 steden in Klein-Azië. Hij schreef:” Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin en die tegen me zei:
‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’
In heel veel figuren wordt in beeld gebracht wat Johannes in zijn geest heeft gezien.
Jarenlang sierde het kleed een muur in de St. Jankerk. Toen de kerk na de fusie van de St. Jan en de H. Michael parochie verbouwd werd, was er nadien voor het kleed geen plaats meer. Het werd secuur gewassen en verdween naar zolder. In een overleg kwam het kleed ter sprake en werd het opgezocht en bekeken. Ieder vond het jammer dat dit mooie kleed op zolder lag en er werd een nieuwe plek voor gezocht. Niet zo gemakkelijk, want het wandkleed is 5 meter lang en 1,80 meter hoog.
Maar nu heeft het een goede plek gekregen, in de gang tussen kerk en parochiezaal.
Velen hebben het opnieuw bewonderd en als u het nog niet gezien heeft, wordt u van harte uitgenodigd het te komen bekijken