De St. Jankerk, eigenlijk de eerste St. Jankerk, werd gebouwd in 1921. Rond 1970 bleek die kerk in een slechte bouwkundige staat. De kerk kon niet worden hersteld en werd afgebroken. De huidige kerk staat er sinds het begin van de zeventiger jaren. De pastorie is nog wel van 1921.

img 2624

Begin jaren zestig werd de wijk Stadsveld gebouwd. De St. Jankerk was te klein om ook alle nieuwe mensen in de kerk te kunnen ontvangen. Daarom werd aan de Wethouder Nijhuisstraat de H. Michaelkerk gebouwd.

Begin jaren negentig deelden beide kerken dezelfde pastor en ontstond er een natuurlijke samenwerking.  

Die samenwerking werd een fusie tussen beide parochies. Toen was er dus 1 parochie met twee kerkgebouwen. In 2004 heeft het bestuur ervoor gekozen om te gaan kerken in 1 kerkgebouw. Dat werd de St. Jankerk.

De H. Michaelkerk werd verkocht en de kerk is gesloopt.

Met het geld van de H. Michael is de St. Jankerk ingrijpend gemoderniseerd. Het meest opvallend is de nieuwe indeling van het interieur. Alle gelovigen zitten nu in cirkel. Ook het altaar en de lezenaar maken deel uit van die cirkel. Ook het koor heeft een plaats in de cirkel.

 

img 2549

 

Allen zitten rondom het zogenaamde liturgisch centrum. Het priesterkoor is vervallen. Er zijn nu nog 240 zitplaatsen. Voorheen waren er 650 zitplaatsen. Het grote verschil is dat de leegte niet voelt als een lege zitplaats maar als een ruimte. Een rondgang van waaruit je de kerk kunt bekijken. In die rondgang vinden we een plaats waar de kruisjes hangen van de mensen die dit jaar zijn overleden. Bij de doopvont hangen de schelpjes met daarin geschreven de namen van de kinderen die in de kerk zijn gedoopt. Verder vinden we de afbeeldingen van de kruiswegstatie (geappliceerd), een Piëta (houtsnijwerkwerk), en enkele heiligenbeelden.

In de rondgang zit ook een Mariakapel. Hier hangt het Mariabeeld dat voorheen in de Michelkerk hing. In de aparte dagkapel staat het tabernakel van de Michaelkerk.

 

img 2539

 

In de binnentuin staat een klokkenstoel met de klok die in de toren van de Michaelkerk hing. Aan een muur in die tuin hangt ook "het scheepje en het kruis" dat op de toren stond.

 

img 2622

 

De huidige St. Jankerk is een van de mooiste moderne kerken van het Bisdom.

U bent van harte welkom in onze kerk.

 
N.s.
De St. Jankerk is sinds het afstoten van enkele kerken, de Ariënsgedachteniskerk (2017) en de Verrijzeniskerk (2016), de locatiekerk voor Enschede zuid.