Over Sint Jacobus, de Jacobuslegende en Compostela

 

De apostel Jacobus “de Meerdere” werd na Petrus en Andreas samen met zijn broer Johannes door Jezus geroepen om “visser van mensen” te worden. Jacobus en Johannes zijn de zonen van Zebedeus en ze worden “donderzonen” genoemd. Petrus, Jacobus en Johannes namen een bijzondere plaats in te midden van de twaalf apostelen. Zij waren aanwezig bij de verheerlijking van Jezus op de berg, ze waren bij hem in de Hof van Olijven. In de tijd na Jezus vervult Jacobus een belangrijke rol als een van de leiders van de eerste Christengemeente in Jeruzalem. In de Codex Calixtinus, een handschrift voor pelgrims uit de 12e eeuw, wordt vermeld dat de apostel Jacobus in Spanje missiewerk heeft gedaan en later naar Jeruzalem is teruggekeerd. Het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen meldt dat koning Herodes Agrippa I (kleinzoon van koning Herodes ten tijde van Jezus’ geboorte) Jacobus liet arresteren, mishandelen en met het zwaard onthoofden.

De oude Jacobuslegende vertelt dat na zijn dood twee van zijn leerlingen, Athanasius en Theodorus, het stoffelijk overschot van Jacobus meenamen in een boot over zee, begeleid door engelen, zeilend naar Galicië in Noordwest Spanje.

In Iria Flavia, het tegenwoordige Padron, 20 km van Santiago is het lichaam van Jacobus aan land gebracht en op 25 juli naar de plaats gebracht die nu Sant Iago (St. Jacobus) is. In de 9e eeuw werd het gebeente teruggevonden op een veld met sterren erboven: “Compo-stela”. Onder het hoofdaltaar in de huidige grote kathedraal van Santiago is de crypte van Jacobus. De pelgrimstochten brachten vanaf de Middeleeuwen al zeer velen vanuit heel Europa langs de “Camino”, een van de gemarkeerde pelgrimswegen naar Jacobus. De heilige en zijn pelgrims worden afgebeeld met pelgrimshoed, Jacobsschelp, staf en kalebas met water: mensen onderweg in de geest van Jezus…..              

Jacobuskerk officiële stempelpost voor Caminogangers          

Het begon in het klein: een koude winteravond, een klop aan de poort, een verkleumde wandelaar die zich meldde voor een kop warme koffie en een stempel. Een wandelaar op het Jacobuspad. Daarna in het voorjaar en de zomer steeds vaker: boeiende gesprekken, hartverwarmende verhalen en altijd weer de vraag: kunnen we hier een stempel en de Pelgrimszegen ontvangen? Wat we natuurlijk met heel veel plezier voor hen regelden!

 logo camino 

Contact met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Nu er zich spontaan steeds meer mensen meldden voor een stempel in het Pelgrimspaspoort, besloten we ruim een jaar geleden contact te zoeken met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Utrecht. Daar hadden wij best een treinretour voor over gehad maar dat bleek niet nodig. Men was enthousiast en in mei jl. kwam voorzitter Joost Bol in gezelschap van de regiovertegenwoordigster voor een eerste kennismaking en nadere afspraken. Dit resulteerde in een vermelding op de website www.santiago.nl. Dat hebben we gemerkt!

Vrijdagochtend wordt Pelgrimochtend

Via de website kunnen mensen die de Camino willen gaan lopen of fietsen zich aanmelden. Steeds vaker verschijnt er een berichtje in de mailbox, waarna een afspraak wordt gepland voor het stempelen van het paspoort. Jan Kortstee is inmiddels onze vaste stempelaar geworden. Aansluitend wordt met een kop koffie of thee uitgebreid verteld door de pelgrims wat hun beweegredenen zijn om deze bijzondere tocht te gaan maken. Altijd boeiende en verrassende verhalen.

 schelp camino

Plaatsing schelp aan de kerk

Op zaterdag 23 januari organiseert het Genootschap een vergadering voor nieuwe leden en oud pelgrims in het Parochiehuis. Tijdens die bijeenkomst zal de Schelp, het symbool van de Jacobusvereniging, als herkenningspunt voor Pelgrims, aan de kerk worden bevestigd. De planning is ongeveer om 14.15 uur. En daarmee is onze Jacobuskerk dan officieel ingewijd als startpunt en stempelpost!

Pelgrims voor Pelgrim

Wij zullen het komende jaar in iedere Pelgrim een kort verhaal over een pelgrim opnemen. Zodat u een eindje mee kunt lopen met hen, die op weg zijn………

Gedicht ter bemoediging

Bij het gaan van ‘de Camino’ (de weg naar Sint Jacobus in Santiago de Compostella, on Noordwest Spanje) of……..bij de levensweg van ieder van ons…..

          Ga dan op weg…..

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden; ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden; wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de geest,
die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder het gaan,
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht.
Dat zal je kracht zijn voor morgen.

(Jacqueline Roelofs)