10_kerken_banner

Tafel van vrede

Locatie: Synagoge Enschede.

Aanwezigen: Zie bijgevoegde deelnemerslijst (meegestuurd)

Bijlagen: Foto’s, deelnemerslijst.

foto bijeenkomst 14mrt2017

“Wij zijn bruggenbouwers, maar soms gaat de brug even omhoog”

In de Synagoge kwamen op uitnodiging van de Burgemeester voorgangers van levensbeschouwelijke organisaties in Enschede opnieuw bij elkaar. Na een warm welkom van de Synagoge, werd in alle vrijheid gesproken over wat eenieder bezighoudt, vooral vanuit het hart gesproken. De zorgen om de tegenstellingen, polarisatie, de rol van de media en boosheid. De vraag hoe we ons in deze stad verhouden tot de gebeurtenissen in de wereld. Uiteraard levert dit bij eenieder soms dubbele gevoelens op. Bij de aanwezigen wint daarna de interesse en nieuwsgierigheid en komen we tot uitwisseling.

Gesproken is over allerlei groepen die bij conflicten van anderen worden betrokken en zich moeten verdedigen. Vijanddenken ontstaat vanuit degene die een vijand nodig heeft voor eigen macht. Maar waar het ons om gaat is wat ons verbindt! Als we niet zwijgen en meer samen optrekken kunnen we voorkomen dat mensen worden gediscrimineerd. We kunnen bouwen bruggen, hebben meer directe contacten, bijvoorbeeld met Turks-Nederlandse jongeren die zich buitengesloten voelen.

We kunnen de ander de vraag stellen: wat heb jij nodig om te kunnen zeggen: ‘ik ben kind van deze stad en van dit land?’. Dit is een leerzaam gesprek dat we niet over hoofden heen maar met iedereen kunnen voeren. De angst en het zwijgen voorbij. We kunnen alleen samen de grote ‘stille’ meerderheid bereiken.

Het is belangrijk naast elkaar te blijven staan en gezamenlijke kracht te ontwikkelen. Daarbij werd uitgesproken ook deze samenkomst te delen in de achterban, als signaal dat wij in Enschede respect hebben voor elkaar en het gesprek durven aangaan. De burgemeester benadrukte ook om te blijven komen en om de volgende keer (najaar) allen een extra persoon mee te nemen voor het gesprek.

Een andere afspraak die de aanwezigen maakten, is om op 4 mei samen stil te staan bij dodenherdenking in Enschede. We staan samen voor de vrijheid en zijn veeltallig en kleurrijk aanwezig.

Geplaatst met toestemming van Pastoor Monninkhof

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Aanmelden nieuwsbrief

Ga naar boven