Overzicht 2020

De telefonische hulpdienst wordt vertegenwoordigd door een groep mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot. Diaconie Enschede. Acht personen hebben om beurten een maand de mobiele telefoon. Mensen die (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen, kunnen hier terecht. Ook wordt een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen. De vergaderingen van de telefonische hulpdienst worden om beurten gehouden in de Ontmoetingskerk en de St. Jan. De telefonische hulpdienst is dit jaar maar één keer fysiek bijeengeweest vanwege de coronacrisis, wel is er intensief onderling telefonisch contact geweest. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen, doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Dit jaar er is weer samengewerkt met o.a. de wijkcoaches, vluchtelingenhulp, Alifa en met meer hulpinstanties in Enschede.

De kosten, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld.

Waar werd in 2020 hulp gegeven:

  • Met 23 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 33 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van ongeveer € 1500,--,--
  • Caritas Enschede heeft in de laatste weken van 2020 een inzameling van statiegeldbonnen bij een aantal supermarkten gehouden. De klanten konden hun statiegeldbon schenken aan de minderbedeelde medemens. Met het totaalbedrag van deze bonnen ontvingen 231 gezinnen in Enschede een Kerstpakket.
  • Op het Steunfonds Katholiek Enschede hebben we dit jaar ook weer een beroep kunnen doen.
  • Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen.

Tijdens de vieringen met Pasen en Kerstmis wordt in de katholieke kerk aandacht besteed aan Caritas en gecollecteerd. Achter in de kerken ligt de gezamenlijke folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar het telefoonnummer verwezen. De folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

Namens de telefonische hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede,

secretaris Ans Koiter

caritas kln