NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 10 november 2021

 

Gisteren, dinsdag, is er in de bisschoppenconferentie gesproken over nieuwe Corona-maatregelen. We zullen u informeren, als we daar meer van weten.
Wij – in onze kerken – verzoeken iedereen wel al zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan te houden. Bij binnenkomst wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren. Daarnaast hebben we aandacht voor de ventilatie.

 

Aankomende activiteiten …

Lucas evangelieEnschede Jacobuskerk: Inleiding op het Lucas-evangelie
Op 28 november start het jaar C: het evangelie volgens Lucas. Wie was deze schrijver van het Lucas-evangelie en de Handelingen der Apostelen? Op woensdag 17 november a.s. zal pastor Frank de Heus in het Parochiehuis van de Jacobuskerk aan de Walstraat een bijeenkomst over dit thema verzorgen, ter gelegenheid van de start van het liturgische C jaar op de 1e zondag van de Advent. Aanvang 19.30 uur, voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden graag vooraf via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U bent van harte welkom!

 


het plakboek van lucasKinderwoorddienst in Advent-vieringen Sint Jan
Het evangelie van Lucas is opgedragen aan een zekere Theofilus (‘Vriend van God’). Lucas vertelt aan Theofilus dat hij alles heeft uitgezocht wat hij over Jezus moet vertellen. Met de kinderen denken we in deze adventstijd na over de vraag: Stel je voor dat Lucas alles wat hij heeft uitgezocht in een plakboek had bewaard. Wat zou er dan in dat plakboek staan? Verhalen natuurlijk, en namen en plaatsen en tijdsaanduidingen. Maar ook liederen, beelden en bijzondere woorden. Op weg naar kerst kijken we mee over de schouder van Lucas. We zien wat hij verzameld heeft en kunnen er misschien zelf ook nog iets over vertellen.

Gedurende de Advent is er in alle vieringen in de Sint Jan kinderwoorddienst. Van harte welkom!Enschede Sint Jan: Klokjesviering voor kleuters op zondag 28 november
Onder de bezielende leiding van Andrea Smits (vanuit de tijdelijke groep ‘vernieuwend pastoraat’) starten zondag 28 november om 9.30 vieringen voor kleuters, kinderen tussen de 3 en 7 jaar in de Sint Janskerk. Ouders, grootouders, vrienden en vriendinnetjes, broers en zussen van harte welkom! We vieren een half uurtje. Daarna is er nog gelegenheid tot ontmoeting. Dit initiatief is een mooie aanvulling op de kindernevendiensten die al lopen voor midden- en bovenbouw van de lagere school in de Jozefkerk en Sint Jan, Kids Time voor kinderen van groep 5 tot en met 7, en onze projecten rond Eerste Communie en Vormsel. Kom het meemaken én als je tijd en zin hebt, kom meehelpen! Ons mailadres wordt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

AVG-nieuws: parochies signaleren oplichtingspoging via whatsapp
Vanuit parochies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp berichtje te sturen uit naam van bijvoorbeeld de pastoor. Internetcriminelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor parochiepriester en sporen de ontvangers aan om geld over te maken. Ze misbruiken in deze berichten de naam van de pastoor. Lees het bericht op de website.

 

Voorbije activiteiten
Maria Vlucht: Drama bij het Vormsel
Beeld dat maar eens uit! Het moment dat de heilige Geest als wind en vuur op de leerlingen neerdaalt. De ouders gaven het goede voorbeeld. Uitbundig! De vormelingen – iets minder uitbundig – volgden.

activiteit-maria-vlucht.jpg

bloemenEnschede Zuid: De bloemen gingen deze week naar mevr. Wigbers aan de Bleekhofstraat.

 


rekveldTer bezinning: ‘Weest dus waakzaam!’
Mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Marcus 13,24-32.
Aan het einde van het kerkelijk jaar klinken de woorden van het evangelie in onze oren misschien wat somber. De woorden die Jezus spreekt duiden erop, dat we waakzaam moeten zijn, maar ook mogen uitzien naar toekomst. Jezus die de gelijkenis maakt van al wat geschapen is, naar al wat groeit en bloeit. Naar al wat leeft. Waakzaam op het leven. Meer dan ooit is dat aan de orde.  Het topoverleg over het klimaat en de oproep van Paus Franciscus in zijn schrijven ‘Laudato Si’ zijn voorbeelden van wat het Evangelie ons voorhoudt. Met andere woorden: Hebben wij en zij die na ons het levenslicht mogen zien, nog toekomst. Geven wij hun toekomst? Virussen, stikstof, wateroverlast en de verandering daardoor in de natuur zijn de tekenen van onze tijd. De tijd die komen gaat, de Advent, roept op tot omkeer. Met die omkeer maken wij ons bewust van nieuw leven. Leven dat ons toekomst wil geven. Het spreekwoord: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is hierin van toepassing. Het begint bij u, jullie, bij mijzelf. Dat wij elkaar tekenen van hoop en vertrouwen laten zien in Hem die ons oproept tot bewustwording en waakzaamheid, tot leven. Ik wens u Vrea en alle goeds. Mens durf te leven!!!

Willy Rekveld, parochievicaris.

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/