De eerste helft van mijn eerste studiejaar zit er op. Eind augustus ben ik, na hier vele jaren naar uit te hebben gekeken, begonnen aan de priesteropleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht en de studie theologie aan de Universiteit van Tilburg. Terugkijkend zie ik dat ik een mooie, leerzame periode achter de rug heb. De studie is tot nu toe erg interessant en uitdagend. Ook het aanvullende vormingsprogramma dat we als priesterstudenten volgen op het Ariënsinstituut bevalt me goed. In het kader van dit vormingsprogramma heb ik zanglessen gehad en lessen over de Catechismus, het getijdengebed, de liturgie en ‘roeping als proces’, die erg leerzaam waren.

Twee hoogtepunten uit de afgelopen periode waren onze bedevaart naar Rome en de priesterwijding van Johan Rutgers. In oktober reisden we met de seminaristen van ons aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en Rotterdam naar Rome, waar we op bijzondere locaties, bijvoorbeeld vlak bij het graf van Sint-Petrus, de eucharistie mochten vieren. Ook woonden we de audiëntie van paus Franciscus op het Sint-Pietersplein bij. Na afloop van de audiëntie mochten we als groep met de Heilige Vader op de foto, een moment dat ik nooit zal vergeten. Op 12 november werd Johan Rutgers door onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tot priester gewijd. Het was indrukwekkend om de wijding van Johan, die een aantal jaren geleden in onze parochie een zomerstage heeft gelopen, mee te maken en hierbij als acoliet te assisteren.

Mijn eerste semester is dus voorbij en met goede moed zie ik de komende tijd tegemoet. Graag wil ik u vragen om mijn medestudenten en mij met uw gebed te ondersteunen, zodat de Heer ons kracht geeft voor onze studie en toekomstige taak en ons helpt bij het onderscheiden van onze roeping. Bij deze gelegenheid beveel ik u verder van harte de activiteiten van de Gebedsgroep Pastoor van Ars in onze eigen parochie aan. Deze groep komt wekelijks bijeen in de H. Jacobuskerk om te bidden om roepingen. Het is belangrijk dat mensen bidden voor onze Kerk en haar toekomst. We kunnen nog zoveel zelf proberen vorm te geven, uiteindelijk moeten we alles in Gods handen leggen. Ik ben er heilig van overtuigd dat Hij zijn Kerk nooit in de steek laat en haar steeds weer zal vernieuwen en versterken.

In Christus met u verbonden,
James Keuben,
acoliet in de H. Jacobuskerk en seminarist van het aartsbisdom Utrecht