Er zijn 4 folders beschikbaar met informatie om;
- priester te worden
- diaken te worden
- diaconaal assistent te worden
- en voor de catecheet.

U kunt ze inzien als pdf of downloaden.
cross