‘Elkaar bevestigen’door pastor Willy Rekveld, parochievicaris

PINKSTEREN

Kom en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Pinksteren naar buiten treden. Pinksteren ondanks de verschillen één zijn. Spreken in je eigen moedertaal en toch elkaar verstaan. Rust dat alle onrust stilt. Verbonden zijn met elkaar in Jezus die ons een Helper, de Geest der waarheid zendt. Soms ervaren wij dat in ons leven. Een moment van verbondenheid. Op een donderdagmorgen vierde ik de Eucharistie met de mensen van de voormalige Verrijzenis kerk, Enschede – Zuid. Op dat tijdsstip vierde de Syrisch – orthodoxe broeders en zusters Witte Donderdag in hun kerk. Ik ervaarde een verbondenheid in wat zij en wat wij vierden. De Verrezen Heer. Pasen en Pinksteren. Na afloop van beide vieringen was er een toevallige ontmoeting. We spraken met elkaar over hoop in wat wij hadden gevierd. Het was een bevestiging van elkaar. Was dat een moment van dat vuur van het begin? Een teken van hoop. Voor mij wel. Een taal van liefde. Op de maandag na Pinksteren vieren we Maria, Moeder van de Kerk. Zij die Jezus mocht dragen, ontvangen in kracht door de heilige Geest. Dat wij als broeders en zusters in alle verscheidenheid elkaar verstaan en elkaar bevestigen. Dat wij ruimte geven en openstaan voor de Geest van vuur en liefde. Dat wij als Maria ontvankelijk zijn. Mooie en inspirerende pinksterdagen.

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris.