10_kerken_banner

We bewegen ons langzaam naar het speciale seizoen, de tijd van donker én licht. Achter ons ligt Allerzielen en vóór ons de tijd van feestjes, glim & glitter, cadeautjes, huiselijke gezelligheid. Onze geloofstraditie kent niet voor niets juist in deze tijd feesten rondom heiligen die iets te maken hebben met licht. Want bij sint Maarten is het lampionnetje van de kinderen wel schattig, maar de diepere betekenis gaat juist over een sprankje hoop in de donkerte. En voor ons mag dat sprankje hoop verwijzen naar het Christuskind, waar we naar uitkijken ook of juíst, bij onze eigen duistere gevoelens. Want in ieders leven blijft er verdriet dat niet te helen is, blijft er gemis om geliefden die je los hebt moeten laten, blijven er gemiste kansen en het besef van eigen onvermogen. Om nog maar te zwijgen over het grote onrecht in de wereld om ons heen en alle geweld dat met internet en tv ons leven binnen golft. Je zou er depressief van worden als dit het enige geluid in je leven zou zijn.

Laten we uitzien naar dat Licht en het onze handen en onze voeten geven in ons eigen leven.


“O hemellichaam, Jezus - dat ieder mens verlicht,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan: uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan! “(T. Naastepad)

Carla Berbée, pastoraal werkster

cross

Naar aanleiding van wat onze pastoor Paul Daggevoorde schreef onder de noemer een loopje maken, 10 duizend stappen zetten, kwam ik op de volgende gedachte n.l. Pelgrimeren is in beweging komen.

Zaterdag 14 september, het feest van de Kruisverheffing, op bedevaart als pelgrim met de pelgrims uit Haaksbergen naar Kevelaer. Na een mooie bedevaart met veel inspiratie zag ik in de avond toen we terug gingen naar huis dat we als pelgrims zo’n 14 duizend stappen hadden gezet. Ik zei toen een goede manier om in beweging te komen is pelgrimeren. Samen het Evangelie beleven en daarin ook stappen te maken.
Het thema was. Tot Wie zouden wij anders gaan. Zaterdag 21 september, op het feest van heilig Mattheüs gaan we met Enschede e.o. naar Kevelaer, hopelijk zit er ook in deze dag veel beweging ter inspiratie van ons allen.

Op bedevaart, ons dagelijks leven is een pelgrimstocht van de wieg tot het graf. Soms een tocht van veel stappen zetten in de goede momenten van het leven. Soms weinig stappen kunnen zetten op de momenten dat wij geraakt worden door het leven zelf in onze gebrokenheid en het kwetsbaar zijn. Ik wens ons dan toe dat wij vele mede pelgrims mogen ontmoeten in de geest van de Pelgrim bij uitstek ‘Jezus, de Christus die de weg ten einde ging om ons de vrijheid te geven om Zijn weg te gaan.

In die geest zullen pelgrims uit Enschede. Losser en Haaksbergen begin oktober met pastoor Paul Daggevoorde naar Lourdes gaan. Het thema zal ook deze pelgrims in beweging zetten en inspireren: Zalig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God (Lucas 6.20). Ik wens hen een mooie bedevaart toe. Maar ook dichter bij huis kunnen mensen op bedevaart gaan: n.l. in Overdinkel.
De heilige Gerardus bedevaart zal dit jaar plaats vinden op zondag 20 oktober. Het thema is dit jaar: Je bent niet alleen. Hopelijk weten vele Pelgrims in beweging te komen om dit mee te vieren dat wij mensen, pelgrims onderweg niet alleen de pelgrimstocht hoeven te gaan.

Met velen kom je veel gemakkelijker in beweging. Hoe dan ook ik wens ons allen een goede en mooie levensweg in geloof, hoop en liefde toe.

Willy Rekveld, parochie vicaris.schelprkleur3

In spelshows en talkshows is een veel gehoorde kreet aan het begin: “we gaan beginnen’. Ook een andere uitspraak is: ‘de bal gaat weer rollen’ na een periode van rust, bij de aanvang van de vaderlandse competitie. Men gaat weer strijden met hart en ziel om het hoogste te bereiken. Vrouwen en mannen, jongeren en kinderen komen in beweging om anderen te bewegen mee te doen. Ook voor onze parochies met haar geloofsgemeenschappen gaat na een periode van rust, ook al werden er wel vieringen gehouden, de draad weer opgepakt om aan een nieuw werkjaar gestalte te geven.

We gaan weer beginnen. De bal gaat weer rollen. Vele vrijwilligers, vrouwen en mannen, maar ook jongeren en kinderen willen naast het pastoraal team samen gestalte geven aan de kerk van vandaag en hopelijk ook voor de toekomst. Zij vragen zo ook in die zin aan de geloofsgemeenschappen om in beweging te komen. Om betrokken te zijn op wart wij willen vieren in datgeen waar wij voor willen staan. De blijde Boodschap, het verhaal van God, zichtbaar geworden in zijn Zoon Jezus Christus.

Zijn Boodschap daagt ons uit en wil ons op weg zetten, de weg ten leven. Ook zullen kinderen, jongeren op hun weg zich voorbereiden op hun Eerste heilige Communie of het heilig Vormsel. Maar ook op andere momenten zullen mensen in beweging komen  in alles wat wij vieren. Ik wens ons allen parochianen, de vele vrijwilligers op wat voor vlak zij werkzaam zijn dan ook een mooi en zegenrijk werkjaar toe. Good goan,

Willy Rekveld, parochievicaris

cross

Ik loop graag. Dagelijks minstens tienduizend stappen.
Mijn smartwatch houdt dat bij. In de loop van een dag moedigt het horloge verschillende keren aan om in beweging te komen of te
blijven. Dat motiveert. Het heeft me de afgelopen drie jaar geholpen af te vallen en conditie op te bouwen.
Tijdens de vakantie onlangs in de Franse Alpen kon ik zowaar een berg beklimmen. Een pittige inspanning, maar het ging! Wandelend
ben ik ook mentaal wat sterker geworden.

Een gezonde geest gaat in een gezond lichaam. Wanneer iets me erg bezighoudt en bezet, maak ik een loopje. Niet om een loopje
te nemen met de waarheid van de kwestie of om het uit de weg te gaan. Maar om afstand te nemen. En te voet beter te kunnen zien
waarmee ik zit.
Dat gaat niet vanzelf. Tenminste niet bij mij.
Als de wandelpas en de omgeving niet meer afleiden, gaat de zaak eerst weer met mij op de loop, met mijn (gekwetste) ego. Dan komt
het erop aan te relativeren. (letterlijk: in relatie te brengen). Ik doe dat door me voor te
stellen dat Jezus bij mij loopt en vraagt 'waarover hebben jullie het onderweg gehad'.
Hem te zeggen wat er aan de hand is werkt beter dan steeds te beantwoorden aan wat mijn ego wil.
Waarmee je zit heeft vaak meer te maken met jezelf dan je denkt. Het is daarom goed jezelf regelmatig uit te laten.

Paul Daggenvoorde, pastoor

schelprkleur3

Het is vakantie, vrij zijn en even afstand nemen van het alledaagse . De accu weer op laden. Het is tropisch warm en de vele gedachten hierover zijn goed bedoeld. Genoeg drinken, niet te druk maken, elkaar in de gaten houden, binnen blijven en meer van die goed bedoelde bemerkingen en opmerkingen. Kreten die ik in mijn jeugd niet hoorde, net of het toen niet eens warm was. Zeker code rood of oranje in mijn jeugd hoorde je dat niet. Was het toen dan vanzelfsprekend dat je dat nodige deed om het uit te houden, dat je zorg voor elkaar had.
Hierover nadenkend  zeg ik daar waar vroeger wel eens te voor stond, dat dat heden ten dage niets anders is maar dan naar de andere kant.

Ik wens u allen die op vakantie gaan veel wijsheid toe. Ik geef u geen wijze raad maar ik hoop dat u zult genieten van al dat schoons wat de Schepping ons geeft. Ook zij die er voor kiezen om thuis te blijven of door omstandigheden niet er op uit kunnen trekken een fijn periode toe van even vrij zijn. In het Evangelie, de blijde boodschap van Jezus horen we vaak dat Hij tot allen zegt.
Neem even afstand, maak je even los van alle sleur, kom even tot jezelf en heb aandacht voor elkaar. Kom tot rust en die rust wens ik ons allen toe, om na de vakantie elkaar weer te ontmoeten, waar dan ook. Good goan.

Willy Rekveld.
Parochievicaris

schelprkleur3

Ga naar boven