Het kan verkeren. Ik ben op bedevaart geweest. Naar Lourdes. In de aanloop naar de bedevaart heb ik te pas en te onpas aan mijn omgeving uitgelegd dat ik niet ging uit grote godsdienstige behoefte, maar vooral organisatorisch geïnteresseerd was in het verloop van een bedevaart. Het had iets weg van excuseren voor het op bedevaart gaan.

En om maar direct een eindconclusie te melden: ik kan het iedereen meer dan aanraden.

De eerste dag vertrokken we om 5.15 uur uit Lonneker. Uiteindelijk met 60 personen uit de parochies uit Enschede, Losser en Haaksbergen: samen de drie-in-één-parochie genoemd. 12 deelnemers zouden er later volgen per vliegtuig.

Een uitgebreider verslag staat vast elders in deze Pelgrim. Daarom wat persoonlijke indrukken. Pas de derde dag kwamen we aan in Lourdes en was er alle gelegenheid om een echte groep te worden via prachtige ervaringen in Amiens en Lisieux (de heilige Theresia van Lisieux), en Poitiers. Dit was mede door de gedegen bijdrage van de reisleiding en geestelijke begeleiding van onze pastoor al een hele ervaring.

Dit werd alleen maar intenser in Lourdes. Hoezo het is allemaal zo commercieel? Ja, buiten het Heiligdom. Wat wil je met zoveel mensen. Maar binnen de poorten van het Heiligdom, waar de meeste Pelgrims hun meeste tijd doorbrengen, is daar geen enkele sprake van. Er is aandacht, devotie, zang, toewijding en gebed. En dan die dagelijkse processies met tienduizenden mensen. Mensen komen ergens voor. Mensen krijgen kracht. In 7 maanden bedevaarttijd 4.000.000 bezoekers. Dit betekent iets. Voor mezelf heb ik het benoemd als: “je krijgt een shot geloofservaring”. Je kunt er niet omheen en wordt gegrepen. De wijze waarop e.e.a. organisatorisch en inhoudelijk begeleid werd vanuit de organisatie en pastoraat versterkt dit in hoge mate.

Dit alles met een groep gelijkgestemden. Het omgaan met elkaar en de openheid in onderlinge gesprekken was een ander verrijkend element.

In gesprek met Trees, mijn echtgenote, kwam ik op het thema vrouwenkracht. We bezochten Theresia van Lisieux, we gingen naar Bernadette in Lourdes en Nevers en Maria speelde een grote rol. We kwamen op andere krachtige vrouwen zoals Fatima of moeder Teresa. Allemaal vrouwen die een inspiratie vormen voor gelovige katholieken. In de kerk worden ze echter in een ondergeschikte positie geduwd. Draaien onze parochies voor een belangrijk deel ook niet op vrouwenkracht?

Zo werd Lourdes een geweldige ervaring en inspiratie. Als u ooit de kans krijgt: doen!

Joop Hassink.

cross