NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 29 september 2021

 

Corona-nieuws
Bisdombeleid: Woord- en Communievieringen o.l.v. parochianen
Via pastoor Daggenvoorde hebben wij naar het bisdom onze zorg uitgesproken, dat het zelfstandig uitdelen van communie omwille van de veiligheid in tijden van Corona nog steeds voorbehouden is aan priesters, én diakens en pastoraal werkers, die deel uitmaken van een pastoraal team. Hierdoor wordt het aantal mogelijkheden om ter communie te gaan voor veel (oudere) parochianen zeer beperkt. Het pastoraal team heeft vertrouwen in onze parochieel voorgangers, dat ook zij zorgvuldig met de communie omgaan en die veilig kunnen uitreiken in tijden van Corona. De schijn wordt gewekt, dat er iets anders speelt. Dat moet je niet willen.

De bisschop laat ons nu weten, dat hij in november met een pastoraal beleidsplan hoopt te komen. Daarbij hoopt hij nadere uitwerking te geven aan wat hij eerder heeft geschreven in zijn brief bij gelegenheid van het jaar van de eucharistie ‘De eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven (23 juni 2019): https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2019/06/Pastorale-brief-b.g.v.-het-Jaar-van-de-Eucharistie.pdf . De bisschop verwijst naar de paragraaf over de verhouding tussen het het aantal Eucharistievieringen en het aantal Woord- en Communievieringen (p.42-44). Na raadpleging van het Metropolitaan Kapittel, de Priesterraad en de Diocesane Raad van Permanente Diakens, zal hij een besluit nemen over het weer toelaten van Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen. 
 

Komende activiteiten
boerderijFranciscusparochie – Franciscusbende zaterdag 2 oktober
Van 14.00 tot 17.00 uur bezoeken we boerderij M.T.S. Smelt – Luttikhedde in Buurse. De rondleiding met filmpje en puzzeltocht is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen bij Jurgen ter Huurne. Opgave liefst vóór 27 september bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Voor meer informatie over activiteiten van de Franciscusbende zie: https://www.franciscusparochie.nl/franciscusbende 

ScholtenhagenFranciscusparochie: Sint Franciscusviering in de koepel van Scholtenhagen
De parochie St. Franciscus van Assisië heeft aanstaande zondag 3 oktober in het park Scholtenhagen haar Franciscus-viering gepland; in de openlucht, dichtbij de natuur die door Franciscus van Assisië zo bezongen wordt.  De Pastoraatsgroep heeft alle de voorbereidingen getroffen. De gemeentelijke vergunningen voor deze activiteit zijn aangevraagd en verleend. Ook worden er dit jaar grote partytenten opgezet zodat regen geen spelbreker kan zijn.  Het Franciscuskoor onder leiding van de heer Ton ten Hagen zal haar medewerking verlenen. Nadat de verschillende locaties van de parochie met enkele vrijwilligersbijeenkomsten seizoen 2021/2022 hadden geopend, is de Franciscusviering een duidelijke start van het nieuwe seizoen. Zondagmorgen is iedereen welkom bij de openluchtviering die om 9.30 uur in het park Scholtenhagen begint. Nadien is er de mogelijkheid om elkaar bij een kop koffie te ontmoeten. 

 

FranciscusdagFranciscusparochie: Gezellige startmomenten rond de Franciscusdag
De locatieraden organiseren in de dagen rond de feestdag van St. Franciscus, patroon van onze parochie, vrijwilligersbijeenkomsten. Het is een unicum. Op deze wijze willen we aan het begin van het seizoen 2021/2022 (oud)vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet tijdens de moeilijke corona-periode én het is een duidelijke start nu corona niet meer allesbepalend is. Samen weer de schouders eronder.
Vrijwilligers die bovenlokaal actief zijn hebben via het algemeen secretariaat reeds een persoonlijke uitnodiging voor een vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 2 oktober in locatie ‘t Hagen ontvangen. 
De afzonderlijke locaties organiseren hun bijeenkomsten ieder op hun eigen wijze. 
Pancratius-locatie: Alle (oud)vrijwilligers van de St. Pancratius – en Lourdeslocatie zijn op a.s. vrijdag 1 oktober vanaf 19.30 uur uitgenodigd in de ‘Richtershof’ aan de Jhr. Von Heydenstraat 8 te Haaksbergen. Info en opgave bij Jos Wetzelaer (tel. 06 362 989 90).
Maria Praesentatie-locatie: Na een periode waarin wij elkaar weinig hebben kunnen ontmoeten wordt in Buurse de bijeenkomst op 1 oktober bij Winkelman georganiseerd. Aanvang: 20.00 uur. Info bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 22045967.
Marcellinus-locatie: Voor info en deelname aan de vrijwilligersavond van de Marcellinus-locatie in de Berke kan men zich opgeven bij Annie Bellers, Hannie Landewé en Tineke v/d Pol of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De vrijwilligersavond op 1 oktober begint in Boekelo om 19.30 uur.
Bonifatius-locatie: De geloofsgemeenschap van de Bonifatius organiseert de vrijwilligersbijeenkomst op dinsdag 12 oktober in de gemeenschapsruimte van de Bonifatius-pastorie. Info bij de leden van de locatieraad. 

KevelaerslofHaaksbergen, Bonifatiuskerk: Kevelaerslof op zondag 3 oktober
Op zondagavond 3 oktober om 19.00 uur wordt het grote Kevelaerslof gehouden in de kerk van  HH. Bonifatius en Gezellen in de Veldmaat (Veldmaterstraat 61 Haaksbergen). Nu de maatregelen weer redelijk versoepeld zijn  hopen we u dit jaar te mogen begroeten en hopen we op  een goed gevulde kerk. Dit bijzondere Maria- en Sacramentslof wordt gehouden in samenwerking met de Broederschap van de Haaksbergse Processie Kevelaer. Voorganger is pastor W. Rekveld geassisteerd door andere pastores en acolieten. De zang zal plaatsvinden door het Bonifatiuskoor. Iedereen is van harte welkom! Na het lof is er koffie/thee drinken en gelegenheid om nog even na te praten op het pastoor Jetze Brandsmaplein.

Broederschap van de Haaksbergse Processie Kevelaer

 

Enschede Noord: Kinderwoorddienst op 3 en 17 oktober
Er is weer kinderwoorddienst! Thema 3 oktober: Laat de kinderen bij Jezus komen. God heeft een plan voor man en vrouw: dat zij in liefde en trouw levenslang met elkaar en met God verbonden blijven. Soms doen we iets anders, dan wat God zou willen. Maar ook dan is hij bij ons, om ons te helpen.

Thema 17 oktober: Dienstbaar, zoals Jezus. Wat is dienen? Hoe was Jezus dienstbaar? Kun jij jouw hart openzetten en liefde uitstralen voor die ander?

pruimenboomEnschede Zuid: Feestelijke Sint Franciscus Instuif
Ter afsluiting van de viering van de periode van de Schepping is er op 3 oktober een gezellige en feestelijke Franciscus Instuif in de Oase van de St. Janskerk.  Alle “mensen van goede wil” – zoals paus Franciscus het zo mooi noemt - zijn welkom. Het is een middag van ontmoeting en inspiratie. Onze mooie en unieke Schepping staat daarbij centraal.  Immers, in zijn encycliek “Laudato si” roept paus Franciscus ons op goed voor ons ‘gemeenschappelijk huis’ te zorgen.  Er is een leuk en spannend programma voor jong en oud, klein en groot. Bij mooi weer vieren we in de Oase bij de St. Jan en bij regen in het parochiecentrum en de binnentuin. Iedereen, écht iedereen is welkom. We zijn er tussen 11.00 tot ca 15.00 uur, maar u kunt binnen lopen en weer weggaan op de tijden dat het schikt.

Glanerbrug / Gronau: Früchtefest bij de Oase 
Zondag 3 oktober wordt het jaarlijkse Früchtefest (Oogstfeest) gehouden op het openluchtterrein van de Oecumenische Kerkentuin Oase bij Gronau! Een gezellig Oogstfeest met een oecumenische openluchtdienst en veel kraampjes, lekkers en muziek. De dienst begint om 10.00 uur en vanaf 11.00 uur gaan de kraampjes open en begint het feest. We vragen u zoveel mogelijk met de fiets te komen. Een mondkapje is verplicht tijdens bewegen op het terrein.
Let op: Voor ieders veiligheid wordt gevraagd naar het Coronavaccinatiebewijs, hersteld van Corona of negatieve Coronatest. Zie ook het nieuwsbericht: www.mariavlucht.nl/actueel/fruchtefest-bij-oase

Enschede Jacobuskerk: Maria avonden in parochiehuis Walstraat in de maand oktober
Op de woensdagavonden in oktober organiseren wij bijeenkomsten waarin Maria centraal staat. Indien de corona-situatie het toelaat, vinden de bijeenkomsten plaats in het parochiehuis aan de Walstraat van 19.30 tot 21.30 uur. Voor het programma zie: https://katholiekenschede.nl/2641-maria-avonden-in-parochiehuis-walstraat-in-de-maand-oktober 
U kunt u opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of middels de intekenlijst bij de ingang.

Haaksbergen Pancratiuskerk: Rozenkransgebed in oktober
Elke woensdagavond in oktober is er om 19.00 uur in de Pancratiuskerk gelegenheid om samen de Rozenkrans te bidden. Van harte welkom!


Gerardusbedevaart Overdinkel komt er aan!
Zondag 17 oktober wordt de 109e Gerardus Majellabedevaart gehouden. Voorafgaand is er weer een Triduüm en tijdens de bedevaart zal er ook een leuk programma voor kinderen worden aangeboden. De bedevaart zelf begint om 11.00 uur in het Gerardus Majellapark. Om 15.00 uur is er een plechtige Sluitingslof. Tussendoor is er geen processie, maar kan iedereen op eigen gelegenheid door het prachtige park wandelen. In het parochiecentrum naast de kerk zullen kaarsen en devotionalia te verkrijgen zijn (helaas geen boterkoek) en er wordt gecollecteerd voor Gambia en Sri Lanka.
Zie voor alle informatie: https://www.mariavlucht.nl/gerardus-majella-bedevaart


Eerste heilige CommunieZuidoost Twente: Aanmelding voorbereiding Eerste heilige Communie 2021-2022
We gaan weer van start met de voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger op de Eerste heilige Communie. Meer informatie, bijvoorbeeld over het programma, vindt u op de website van elke parochie. Daar vindt u ook een aanmeldingsformulier. Meld uw zoon of dochter liefst vóór 16 oktober aan. Dit i.v.m. het bestellen van materialen en de organisatie. Neem bij vragen contact op met pastor Frank de Heus, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 988 33.

Aanmeldingsformulieren:

Terugblik
in romeEnschede Noord: Met de zegen van de Paus!
Bruidspaar Paul en Fatima Geraedts waren op huwelijksreis in Rome. Onlangs hebben ze hun huwelijk gesloten tijdens de gewone eucharistieviering op zondagmorgen in de Jozefkerk. Pasgetrouwde paren kunnen op bijzondere wijze deelnemen aan de algemene audiëntie van de paus. In hun bruidskleding. En van de paus de zegen krijgen over hun huwelijk. Paul en Fatima deden dat. En stuurden ons deze foto.

Glanerbrug: Terugblik op de oecumenische Vredesviering door Rietie Kenter
Zondag 26 september was er een hartverwarmende oecumenische viering in het Syrisch-Orthodoxe klooster als afsluiting van de Vredesweek; voorbereid door vrijwilligers en met voorgangers uit alle kerken van Glanerbrug. We mochten ruim tachtig bezoekers welkom heten.
Spreekwoorden over zout werden gevisualiseerd door Anja tijdens de overweging en na afloop kreeg iedereen een kopje om samen een bakkie (koffie of thee) te doen. Het was buiten goed toeven met elkaar. Want met “een bakkie” ontmoet je elkaar! Het blijkt maar dat vrede prima mogelijk is!
oecumenische Vredesviering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VredesweekVerslag Vredesweek in Enschede e.o. 
De afgelopen week, van 18 t/m 26 september, werd de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Vele organisaties werkten hieraan mee, zoals de Vrouwen voor Vrede en Enschede voor Vrede. Ook in en rond Enschede waren er elke dag activiteiten. Voor iedereen die graag na wil lezen wat er allemaal gebeurd is, hebben we een verslag gemaakt die je via de mail kunt ontvangen. Stuur een mailtje naar Tiny Hannink: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Rietie Kenter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Via de Facebookgroep Vrouwen voor Vrede, zie www.facebook.com/groups/vrouwenvoorvrede blijven we iedereen op de hoogte houden van vredesactiviteiten, zowel dichtbij als ver van huis. Geef de vrede door!


geloven in lonnekerGeloven in Lonneker is uit!
De Geloven in Lonneker is een uitgave van de pastoraatgroep van de Jacobus de Meerderekerk in Lonneker met nieuws en achtergronden over Lonneker en haar bewoners. In dit nummer leest u o.a. een interview met een van de vele vrijwilligers, een impressie van de Oogstdankviering, een in memoriam en een bijdrage van pastor Berbée. U vindt deze editie, die ook huis-aan-huis in Lonneker verspreid wordt, ook op de website van Maria Vlucht: https://www.mariavlucht.nl/lonnekervieringen

 

Buurse: Rondgang door het dorp

rondgang door het dorp

Afgelopen weekend maakten Buursenaren een rondgang door het dorp langs de gebouwen met maatschappelijke betekenis. Zo werden er ideeën verzameld en kan er een visie ontstaan, hoe deze gebouwen zo goed mogelijk te benutten voor het maatschappelijk leven in Buurse. Ook de Maria Praesentatie gaf acte de présence.


hap stapJP Maria Vlucht trapt af met ‘Hap-Stap-Puzzeltocht’
Enthousiast weer door 2.0: Rolf en Evert Jan, twee begeleiders van JP Maria Vlucht hadden een fantastische tocht in elkaar gezet.  18 jongeren liepen op 24 september aan de hand van coördinaten op hun mobiele telefoon een route door Losser. Op 4 plekken was een stop. Zo kwamen de deelnemers aan een voorgerecht, een drankje, een hoofdgerecht en een nagerecht. De gerechten waren bedacht en gemaakt door vier andere begeleiders en uitgedeeld op locatie. Er werden ook vragen beantwoord, waar letters voor verdiend konden worden. Van deze letters kon het woord VERDERGAAN worden gevormd. Ans vertelde na afloop hoe we met JP verdergaan… Het programma werd enthousiast ontvangen. Na afloop werd nog even nagepraat in het parochiecentrum van de H. M. Geboortekerk. Gelukkig was deze aftrap een groot succes! De eerstvolgende bijeenkomst heet ‘Wie is de Mol?” Ben je ook 12 + ser en heb je zin om mee te doen, meld je dan even aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

bloemEnschede Zuid: Bloemetje van de week: De bloemen gingen deze week naar Tiny Kronenberg aan de Gareelhoek.

 

Bezinning: Het kwetsbare beschermen door Frank de Heus, pastoraal werker
‘Laat de kinderen toch bij mij komen en houdt ze niet tegen.’ Getekend: ‘Jezus van Nazareth’ (Marcus 10, 2-16). Jezus had een voorliefde voor de kleine mens, voor kinderen, maar zeker ook voor iedere mens, die zich klein voelt, klein gehouden wordt en die van Hem weggehouden wordt. Jezus omarmt deze mensen en wil ze beschermen. Jezus houdt ons ‘kleine’ mensen ten voorbeeld: ‘Wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan’. Bij doopvieringen zeg ik weleens, dat het mooi is, als je het kind in jezelf, je leven lang bij je kunt houden. Een beetje kind blijven kan nooit kwaad. De openheid en ontvankelijkheid van kinderen, hun nieuwsgierigheid, hun ‘nog alles kunnen worden’, hun onschuld en naïviteit, je zou er als volwassene jaloers op kunnen zijn. Zó open blijven staan naar de wereld, zal je veel brengen. Koester het, als je het bij jezelf herkent. Ga ernaar op zoek, als je het hebt verloren.

Dat opkomen voor de kleine mens, doet Jezus in het evangelie van zondag 3 oktober ook voor de vrouw. Nog steeds, maar toen zeker, bevond die zich vaak in een hachelijke en kwetsbare positie. Als zij, als huisvrouw, destijds alleen maar het eten liet aanbranden, kon dat volgens een joodse uitleg van de Torah (rabbi Hillel), al reden zijn om haar weg te sturen en een scheidingsbrief mee te geven. Als Jezus derhalve zegt: ‘Wat God verbonden heeft, zal een mens niet scheiden’, dan zegt hij dat om de vrouw te beschermen. Die was destijds meestal van de man afhankelijk. Een collega-pastor legde dat ooit nog anders uit bij een huwelijk, waar de ouders van beide kanten fel op tegen waren. ‘Wat God verbonden heeft…’ betekent ook, dat je niet mag stoken in een goed huwelijk. Zo nam mijn collega het destijds op voor het jonge stel, dat hun liefde moest bevechten op hun omgeving. Dat is bevrijdend en zo is de uitspraak van Jezus, geloof ik, bedoeld.

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/