Beste parochianen,

Onlangs zijn er door het pastoraal team knopen doorgehakt over het liturgisch rooster vanaf 1 juli. Dit na advisering door pastoraats- en beheergroepen en parochiebesturen in Zuidoost Twente. We hebben daarbij gekeken naar voorgangers, plaatselijke omstandigheden, bezoekersaantallen, maar ook naar een mogelijke toekomstige verdeling van vieringen over Zuidoost Twente. 

Aan het bisdom zijn twee vragen toegestuurd. Allereerst of we het überhaupt zonder eucharistisch centrum zouden mogen stellen. Als dat niet kan, dan willen we voorlopig de Jozefkerk in Enschede als eucharistisch centrum behouden. De Pancratiuskerk in Haaksbergen en de Heilige Maria Geboortekerk in Losser willen we terug laten keren naar hun vroegere status van parochiekerk. Het is de enige manier om ook elders in dorpen of stadswijken in het weekend nog af en toe eucharistie te kunnen vieren. Dat zal nog maar één, hooguit twee keer in de maand zijn. Buurse, Glanerbrug en Overdinkel gaan terug naar twee vieringen in de maand. Bij bijzondere gebeurtenissen of voor bijzondere doelgroepen kan daar een aantal keren per jaar nog een extra viering bij komen.

Ook de Jacobuskerk te Enschede en de Bonifatiuskerk te Haaksbergen, gaan terug naar twee, zij het eucharistie vieringen. In de Jacobuskerk zal dit telkens een internationale viering zijn. Eventueel kan er nog een derde viering voor een bijzondere doelgroep bijkomen, als daar voldoende draagkracht voor is. De Jacobuskerk heeft de status van Stadskerk naast de twee andere kerken in Enschede. De overige kerken houden elk weekend een viering. De vieringen zullen met name worden voorgegaan door pastores uit het pastoraal team, parochianen die opgeleid zijn tot voorganger  en af en toe een emeritus-pastor. Zo hopen we in al onze dorpen met regelmaat in het weekend in de eigen gemeenschap te kunnen blijven vieren.
We wachten nu eerst het antwoord van het bisdom op onze vragen af. Als we meer weten, zullen we het u laten weten.

Namens het pastoraal team,
pastoraal werker Frank de Heus
cross