NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 15 september 2021

 

Jongerenpastoraat Maria Vlucht gaat ‘Enthousiast weer door 2.0’
Hap en Stap puzzeltocht
stapvoorstap
Vrijdag 24 september tussen 19.00 - 21.00 uur gaan we in groepjes op stap. Via coördinaten lopen de deelnemers naar 'stops' waar iets te eten wordt aangeboden. Zo wordt een maaltijd (voor - tussen - hoofd- en nagerecht) bij elkaar gepuzzeld. Want het is ook een speurtocht...met een onderwerp. Lekker en leuk dus!

Deze activiteit i bestemd voor deelnemers van het Jongerenpastoraat Maria Vlucht, voor onze vrienden en vriendinnen van PKN Glanerbrug en voor de vormelingengroep Enschede -Losser- Haaksbergen 2021.

Opgave kan tot 20 september bij Ans te Lintelo, dus wees er vlug bij! Dat kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of mobiel 06-30 95 86 89


Enschede/Glanerbrug: Vredesweek: Oecumenische vieringen op zondagen 19 en 26 september
De vredesweek is dit jaar van 18 tot 26 september. Het thema dit jaar is: Wat doe jij in vredesnaam?
Op de eerste zondag, 19 september vieren we in de St. Jan Kerk de vredesviering. We vieren samen met De kerk van Maria koningin van het Oosten, de groep die ook in de St. Jan kerkt. De MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) werkgroep heeft aan de voorbereiding meegewerkt.
In de voorbereiding kwam al naar voren, dat VREDE meer is, dan de afwezigheid van oorlog.
Vrede in je directe omgeving, daar kan iedereen aan werken. Ook de vredesgroet, die we elkaar in iedere viering toewensen, is geen loos gebaar, maar daar moeten we zelf inhoud aan geven.

Vóór de vredesgroet zal Raymonda vertellen hoe de Maronitische kerk en haar gelovigen invulling geven aan de Oecumene. In deze viering zal het Onze Vader in het Aramees gezongen worden en deze zanger zal ook het ‘vrede voor jou’, meezingen. Voor de kinderen is er een Kinder-Woorddienst (KWD). De kinderen kunnen meteen naar het zaaltje, om hun eigen viering te beleven.
Voor deze viering kan ieder een voorbede insturen, die voorgelezen zal worden door de lector.
Het is te verwachten dat men zich voor deze viering nog moet aanmelden. Dat kan op: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Hierbij kan men dan meteen de voorbede inleveren of deze kan opgeschreven worden bij de ingang van de kerk.

De collecte is voor stichting COME. (Communication Middle East) Stichting COME organiseert al meer dan veertig jaar dialoogseminars voor jongeren uit Israël en Palestina, met als doel om jonge mensen uit conflicterende gebieden de gelegenheid te geven elkaar in een neutrale omgeving te ontmoeten. Een intensieve ervaring zoals het dialoogseminar draagt bij aan het verbreden van perspectieven en het humaniseren van ‘de vijand’.
In Glanerbrug wordt op de 2e zondag van de vredesweek, op 26 september een vredesviering gevierd, in het Syrisch-Orthodoxe klooster. Daar vieren de katholieke kerk, de protestantse kerk en het Syrisch Orthodoxe klooster samen. Deze viering begint om 10.30 uur.

boerderijFranciscusparochie – Franciscusbende
Zaterdag 2 oktober, 14.00 tot 17.00 uur: Rondleiding en bezoek boerderij M.T.S. Smelt – Luttikhedde (voor kinderen)
We verzamelen om 13.45 uur aan de Braamweg 11 (bij Jurgen ter Huurne) te Buurse. Te voet gaan we naar de Braamweg 12 (overkant straat). Om 14.00 uur starten we met een kort filmpje. Daarna volgt een korte rondleiding over de boerderij. Na een drinkpauze is er een puzzeltocht met opdrachten op de boerderij in groepjes van vijf of zes kinderen met telkens één ouder als begeleider. Het gehele programma duurt ongeveer 2.5 uur.

Het geheel kan al doorgaan bij minimale deelname van 10 kinderen en maximaal 30 kinderen. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen bij Jurgen. Alle geïnteresseerde kinderen van groep 5 t/m 8 zijn welkom. Vrienden en vriendinnen mogen mee. Opgave liefst vóór 27 september bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Maria avondenEnschede Jacobuskerk: Maria avonden in parochiehuis Walstraat in de maand oktober
Oktober is, net zoals de maand mei, een periode met speciale aandacht en devotie voor Maria. Daarom organiseren wij op de woensdagavonden in oktober bijeenkomsten waarin Maria centraal staat. Indien de corona situatie het toelaat, vinden de bijeenkomsten plaats in het parochiehuis aan de Walstraat van 19.30 tot 21.30 uur.

Het programma is als volgt: 6 oktober > Wat betekent Maria voor jou? (Carla Berbée), 13 oktober > Maria: kerkhistorische en theologische achtergronden (Frank de Heus), 20 oktober > Maria: iconografie (Rietie Kenter), 27 oktober> Mariameditatie met muziek in de kerk (nog nader in te vullen)

Deelname na aanmelding via mail of intekenlijst in de kerk. Voor koffie en thee wordt gezorgd, er zijn geen kosten aan verbonden. Namens de pastoraatgroep Jacobus Enschede: Juliette Jonker en Hetty Mulder.

mijnlevenalsmensHaaksbergen: Boekbespreking, 19 oktober en 23 november
Sinds een aantal jaren komt er een groepje mensen een aantal keren in het winterseizoen bijeen voor het bespreken van een boek. De groep bestaat uit mensen vanuit de verschillende kerken. De werkwijze is dat elke deelnemer een stukje uit het gekozen boek kiest om voor te lezen; een fragment dat hem of haar om wat voor reden dan ook aanspreekt. Samen daarop doorpratend komen er soms fascinerende en soms ingrijpende gesprekken uit. Het afgelopen jaar konden we helaas niet bij elkaar komen, maar we hopen van harte dat we het komende seizoen samen een aantal boeken kunnen bespreken.

Het boek dat we op de eerste avond bespreken is: “Mijn leven als mens” van Joke van Leeuwen.

Wilt u meelezen dan bent u van harte welkom! 

Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 053-5722436
Plaats: Richtershof, Von Heijdenstraat, Haaksbergen
Data en tijd: dinsdagen 19 en 23 oktober, 19.30 uur

Lonneker: Oogstdankfeest met groenten, fruit, bijen, koetsen en wagens …
Oogstdankfeest


Afgelopen zondag werd in Lonneker in de Jacobuskerk de oecumenische oogstdankdag gevierd. Er was veel belangstelling van oud en jong. Circa 20 kinderen versierden tijdens de dienst broodjes. Na afloop van de dienst werden ze gebakken bij de Lonneker molen. Op het altaar zag je verse groenten en fruit, koren, ingelegde groenten en een grote bijenkorf.
Na afloop van de viering ging een hele stoet aan trekkers koetsen en wagens op naar de Lonneker molen. Dit was de eerste dorpsactiviteit sinds 1,5 jaar. Daarom: gevoel van gezamenlijkheid!

Carla Berbée, pastoraal werker

Enschede, Jacobuskerk: Ziekenzalving in intieme sfeer
Ziekenzalving


Vorig jaar werd overgeslagen. Nu kon het weer. In de kleine kring van de bezoekersgroep van de Jacobuskerk ontvingen negen parochianen uit Enschede de ziekenzalving. Hier gold klein is fijn met veel persoonlijke aandacht. Daardoor werd het intens gebeuren in de viering in de parochiezaal met een gezellig koffie drinken naderhand. Een impressie …

bloemEnschede Zuid: Bloemetje van de week: De bloemen gingen deze week naar mevr. Helle aan de Wesseler-NeringBezinning: ‘Waarover gaat 't bij jullie?’
door Paul Daggenvoorde, pastoor

Hoe zou jij antwoorden? Waarover gaat het meestal, als we samen optrekken in Haaksbergen, in Nederland, in familie, in vereniging en kerk? 

Wanneer Jezus zijn leerlingen dit weekend vraagt waarover zíj 't onderweg hebben gehad, moeten zij bekennen, dat het ging over wie 't belangrijkst is. Best herkenbaar. Neem onze parochie bijvoorbeeld. Het is een groot verband van locaties, groepen, koren, klussers, kosters, voorgangers, en trouwe bezoekers. Ieder met eigen ideaal en voorkeur, en eigen zaken die belangrijk zijn. Onderling gaat het al gauw over de organisatie van zo'n parochie, en over wie het voor het zeggen heeft. In de samenleving is het niet anders. Een verzameling van vele verschillende, soms, botsende belangen.

Jezus plaatste een kind in het midden van de leerlingen.  Het algemeen belang is kwetsbaar. En komt even moeilijk voor zichzelf op als een kind dat kan.

Paul DaggenvoordeJezus zegt dat de ‘eerste, dienaar zal zijn van allen’. Niet dienstbaar aan alleen de eigen groep dus, of het eigen project, maar aan állen. Kom er eens om, mensen die eerst het algemeen belang en ten laatste dat van zichzelf zullen dienen.
Gezocht mensen die 't als gemeente- en landsbestuurders aandurven om het samengaan van anderen en verschillende groepsbelangen mogelijk te maken.
In Bijbelse taal letterlijk geen ere- , maar een slavendienst. 
Gezocht: leden voor het parochiebestuur. Vrouwen en mannen die ons aller belang dienen. Wie doet er mee? Heb 't er maar over met elkaar, en met mij.

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/