NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 27 oktober 2021 

 

Inspirerende Maria-avonden in Parochiehuis Walstraat. Vanavond laatste avond!
In de maand oktober was er iedere woensdagavond een aan Maria gewijde avond in het parochiehuis achter de Jacobuskerk. De drie avonden zijn goed bezocht door parochianen uit heel de stad. Op 6 oktober liet Carla Berbée de aanwezigen nadenken over de vraag: “Wat betekent Maria voor jou?”. Daaruit ontstonden mooie gesprekken. Op 13 oktober heeft Frank de Heus inzicht gegeven in de historische ontwikkeling rond de verering van Maria en mooie parallellen getrokken met culturen uit de oudheid. Op 20 oktober verzorgde Rietie Kenter in het parochiehuis een lezing over verschijningen van Maria, op 27 oktober wordt de reeks afgesloten met een meditatieve bijeenkomst in de kerk, waarbij we luisteren de Maria Vesper van Monteverdi. Deze avond start om 19.30 uur, u bent van harte welkom!
Maria avonden

 

 

 

 

 

 

Buurse: Maria-viering zondag 31 oktober
In Buurse wordt de Maria-maand afgesloten met een Communieviering met veel Maria-liederen. Het gemengd koor uit Buurse zingt. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor met Laurens Lenderink. Aanvang: 10.00 uur.

Enschede: Zaal Pauluskerk weer open!
In verband met de coronamaatregelen is de zaal van de Pauluskerk die zich aan de Eenhoornstraat bevindt lange tijd gesloten geweest. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft op 5 oktober de zaal, het trappenhuis en het toilet onderworpen aan een grote schoonmaakbeurt. Vanaf november zal de zaal daardoor weer een ontmoetingspunt te zijn voor de mensen uit de voormalige Paulusparochie op de woensdagmorgen. Zoals ook voor Corona zal er elke week spreekuur worden gehouden. Ook kan er weer gebruik gemaakt worden van de zaal door groepen van de Zonnebloem  de vrouwengroep e.a.. U kunt reserveren bij Truus Vaanholt telefoon: 06 402 77 508. Zij is bereid deze taak nu op zich te nemen. Daar zijn we heel blij mee!

Allerzielen in Maria Vlucht: 2 november
Vorige week stond uitgebreid hoe dit in Losser gevierd gaat worden. Voor de andere locaties geldt het volgende:

Glanerbrug:
De kerk is open tussen 18 – 20 u. Daar wordt het kruisje van de overledene overhandigd en is er gelegenheid om even te bidden, een kaars op te steken of een kort gesprek. Tezelfder tijd is het kerkhof open en met fakkels verlicht. Op het eind zullen de graven gezegend worden.

Overdinkel:
Viering om 18.30 uur waarbij de overledenen van het afgelopen jaar speciaal worden herdacht.

Nabestaanden zijn in de gelegenheid om een kaars aan te steken en het gedachteniskruisje van hun overledene in ontvangst te nemen. Dynamique zal het geheel muzikaal met passende zang begeleiden. Na afloop van de viering wordt op het kerkhof gebeden en de graven worden gezegend. Inklusief het colombarium.

Lonneker:
Gezongen gebedsviering om 19.00 uur in onze kerk. Tijdens deze dienst wordt de naam van uw overleden dierbare genoemd en een kaarsje ontstoken. Aan het einde van de viering gaan we met zijn allen naar het kerkhof voor de zegening van de graven. Daarna komt de voorganger weer in de kerk en zal het kruisje persoonlijk worden overhandigd. Bij verhindering is vanaf 5 november het kruisje af te halen bij parochiesecretariaat.

Haaksbergen – Franciscusbende
Zondag 14 november, 9.00 tot 10.30 uur: Ontbijt en toren beklimmen in de Bonifatiuskerk (voor kinderen en ouders)
Om 9.00 uur ontbijten we gezamenlijk in de parochiezaal van de pastorie. Daarna beklimmen we in ieder geval de toren samen met Jos Westendorp. Afhankelijk van de grootte van de groep zullen we ook het orgel goed bekijken, de ‘schatten’ in de sacristie en de kerk. Om 10.30 uur gaan we weer uit elkaar. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór 10 november.

Enschede Jacobuskerk: Neem uw kruis op.
Op de kantelen van de kerk moet een ZANDSTENEN kruis vervangen worden. Derhalve, aldus pastoor Daggenvoorde: ‘Neem je kruis op’. Dat kruis is behalve ornament ter versiering ook teken van en tot verdieping van ons geloof. Een zegening was dus op zijn plaats. Het oude kruis was gevaarlijk geworden. Er vielen stukken uit.
Neem uw kruis op

 

 

 

 

 

Maria Vlucht: Start project Eerste heilige Communie
Zoals elk jaar werden wij weer gastvrij onthaald op RKS de Verrekijker in Losser. 38 Kinderen uit Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel doen dit jaar mee met de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. De ouders werden op de eerste avond met elkaar aan de praat gebracht over hun eigen Eerste heilige Communie en de geloofsopvoeding van hun kinderen. Dat was aan pastor Frank de Heus. Alies te Riet bracht namens de stuurgroep de organisatie op gang. Een indrukwekkend moment was er aan het begin van de avond, toen wij Germaine Hering gedachten. Zij was jarenlang een zeer actief en inspirerend lid van onze werkgroep. Zij is onlangs overleden. Haar man Frank stak een kaars voor haar aan.
Eerste heilige Communie

 

 

 

 

 

 

Maria Vlucht: Speeddate Vormelingen
Vormelingen in de Franciscusparochie, maar ook in Maria Vlucht (zie foto) hebben zich afgelopen week aan een speeddate gewaagd. Niet om de romantiek, maar misschien toch ook wel weer om de liefde van hun leven te vinden. Ze speurden naar de heilige Geest. Of die wellicht ergens bij vrijwilligers binnen de kerk te vinden is. Gezien de gedrevenheid van vele vrijwilligers met hun prachtige verhalen en veel te weinig tijd (10 minuten per toerbeurt) dachten wij van wel. Een leerzame bijeenkomst voor ouders en kinderen en voor vrijwilligers leuk om te doen en te laten zien, wat er in de parochie niet allemaal gebeurt.
Speeddate Vormelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haaksbergen: Afscheid van de Lourdeskerk
Agelopen zaterdag was de Lourdeskerk nog een keer opengesteld om afscheid te nemen. 1 November wordt de kerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een keer door de kerk te dwalen of nieuwsgierig voor het eerst de pastorie eens van binnen te zien. Dat leverde mooie ontmoetingen en gesprekken op. Wie nog wat mee naar huis wilde nemen als aandenken of gewoon, omdat je het goed gebruiken kunt, hoefde de kerk niet met lege handen te verlaten. Een kaarsenstandaard ging naar de Jacobuskerk in Enschede. Een wandkleed naar een klooster in het zuiden des lands. Deze week verhuist het centraal secretariaat naar de pastorie van de Bonifatiuskerk in de Veldmaat. Zoals ook veel activiteiten, die in de Lourdeszaal plaatsvonden. In de Lourdeskerk zullen woningen worden gebouwd. Het mooiste uitzicht zul je hebben vanuit het appartement boven in de toren.
Afscheid van de Lourdeskerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enschede Zuid – bloemetje van de week: Het bloemetje ging deze week naar mevr. van Wijngaarden aan de Haaksbergerstraat.

Ter bezinning: Alle heiligen door Carla Berbée, pastoraal werker
Carla BerbéeWij zijn zo gewend aan planning, vooruitkijken en controle. De herfst vraagt om wat anders, even achteromkijken naar wat en wie achter ons ligt. Het wisselen van zomer en winter vraagt om een moment van stil staan bij groei en weer afsterven. Daarom wordt dezer dagen Allerheiligen en Allerzielen gevierd. In de kerk, op het kerkhof, rondom het crematorium, maar ook veel breder.

Degenen die gestorven zijn, maar waar we de warmte nog bijna van kunnen voelen, de stem nog zachtjes horen. Mensen die met bepaalde kwaliteiten en talenten je bij blijven. Door hun inzet voor een buurt of vereniging. Die opgekomen zijn voor een zwakke groep. Of een vrouw die gewoon altijd vriendelijk was en een luisterend oor had. Die in de buurt kinderen veiligheid bood. Een meisje dat in haar ziekteproces een boekje schreef om lotgenoten te steunen.

In feite zijn dat onze kleine heiligen. Ze geven ons iets mee om aan te spiegelen, een voorbeeld dat inspireert. De officiële heiligen, zijn net zo: geen perfecte lieden, maar mensen zoals jij en ik. Die blijven inspireren door hun lef, onverzettelijkheid, eerlijke inzet voor zwakkeren, hun drive. Die grote en vooral die vele kleine inspiratie-mensen hebben we nodig. Niet alleen voor de winter.

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/