Voor het doopopgaveformulier klik hier: >Aanmelden Doop<

Voor een mooie ervaring van gemeenschap en geloof…
De doop voegt iets toe aan je leven!

Allereerst: Zowel kinderen als volwassenen kunnen gedoopt worden. Bij ouders speelt vaak de verwondering om het nieuwe leven een rol. Ze vermoeden daar de Schepper achter. Ze willen God bedanken. Soms hebben mensen in moeilijke tijden in hun leven ergens vandaan een kracht ervaren. De bron van die kracht noemen ze God. Dat geheim willen ze ook aan hun kinderen meegeven. Ook het meegeven van positieve waarden speelt een rol. Positieve ervaringen met de kerk kunnen je motiveren tot de doop. Voor volwassenen die gedoopt willen worden markeert de doop soms een omslag in hun leven. De oude mens schudden ze van zich af. De nieuwe staat op. Volwassenen worden gewoonlijk in één en dezelfde viering gedoopt, gevormd en doen dan ook hun eerste heilige Communie.

Gemeenschappelijke doopvieringen…

Het Heilig Doopsel is een sacrament dat mensen opneemt in de geloofsgemeenschap van de Rooms katholieke kerk. Deze gemeenschap is breder dan de eigen gezins- en familiekring. Daarom dopen we in de gewone weekendviering. Dat doet het meest recht aan de opname van de dopeling in de gemeenschap en wordt door de aanwezigen als zeer inspirerend ervaren. Er komt nieuw leven bij!

Doop met interkerkelijke dimensie

U wilt Uw kind laten dopen in de katholieke kerk ook met betrokkenheid vanuit de protestantse kerk? Dat kan. Uw kind wordt dan in een van de katholieke kerken in onze parochies gedoopt door een priester, diaken of pastoraal werker met doopverlof van de Bisschop. Voor de doopviering wordt de doopliturgie van de Rooms Katholieke kerk gebruikt. Uw kind wordt ingeschreven in het doopboek van de Katholieke kerk, waar de doopviering heeft plaatsgevonden. Uw kind is dan katholiek gedoopt. In de doopviering kan de dominee of kan een andere vertegenwoordiger van de protestantse kerk als U dit wenst een overweging houden, een lezing doen, een voorbede uitspreken of bijvoorbeeld de doopkaars aanbieden. De doop zelf wordt echter altijd gedaan door de priester, de diaken of de pastoraal werker. Deze katholieke doop wordt door de protestantse kerk als geldig erkend. De rooms-katholieke kerk en enkele grote protestantse kerken in Nederland hebben hierover met elkaar afspraken gemaakt.

Mocht U Uw kind willen laten dopen in de protestantse kerk met betrokkenheid vanuit onze parochie, dan kan dit ook. In dat geval betreft het een protestantse doop door de dominee, die dan ook als protestantse doop wordt ingeschreven in het doopboek van de protestantse kerk. Een vertegenwoordiger van onze parochie (een lid van het pastoraal team of een lid van de pastoraatsgroep) kan dan een overweging houden, een lezing doen, of een voorbede uitspreken. De doophandeling zelf wordt dan echter verricht door de dominee. Deze protestantse doop wordt ook door de katholieke kerk als geldig erkend.

Mocht U over dit onderwerp meer willen weten of verdere vragen hebben, dan kunt U zich richten tot het pastoraal team van onze parochie.

Gemeenschappelijke doopvoorbereiding bij kinderdoop

Bij een eerste dopeling: basis-doopbijeenkomst
Bij een eerste dopeling, nodigen wij u allereerst uit voor een doopbijeenkomst met de parochiecatecheet, pastoraal werker Frank de Heus.
Deze eerste bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in het parochiecentrum bij de H. Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat 2 te Losser óf in de parochiezaal bij de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat 253 in Enschede. Het secretariaat bericht u hierover bij de aanmelding. Zo ook over de datum.
U krijgt op deze eerste bijeenkomst een basis-inleiding in de Rooms katholieke traditie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wie is Jezus en waar staat hij voor?
  • Wat kun jij je voorstellen bij de kerk als instituut (organisatie) en als geloofsgemeenschap ter plaatse?
  • (Rooms) katholiek leven: Waaruit kun je (als katholiek) putten voor je eigen geloofsleven en dat van je kinderen?

U kunt deze bijeenkomst al ver voor de doop van uw eerste dopeling volgen. De volgende ‘basis’-bijeenkomsten zijn ingeroosterd. Klik hier. Na het bijwonen van deze bijeenkomst wordt u uitgenodigd voor een TEAMS-gesprek. Zie hieronder.

Bij alle dopelingen: doopgesprek via TEAMS
U wordt uitgenodigd voor een gesprek via TEAMS. In dit gesprek loopt parochiecatecheet, pastoraal werker Frank de Heus

  • met u in het kort de dooprituelen door
  • en worden praktische zaken m.b.t. de doopviering geregeld en afgesproken.

Doopvoorbereiding voor de tiener of volwassene, die gedoopt wil worden

Wie als tiener of volwassene gedoopt wil worden, krijgt een aparte toeleiding, die op de persoon wordt toegesneden. Daarvoor worden in onderling overleg afspraken gemaakt.

Financieel

Voor de doopviering en -voorbereiding wordt u een factuur toegestuurd à € 50,00. U kunt dit bedrag dan overmaken naar bankrekeningnummer van uw parochie.
Franciscusparochie (Boekelo, Buurse, Haaksbergen): NL87RABO0118098802 t.n.v. ‘Parochie Sint Franciscus van Assisië’.
Jacobusparochie (Enschede): NL15 RABO 0153166665 t.n.v. 'Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede'.

Meer informatie en opgave

Op het centraal secretariaat van de Jacobusparochie zijn alle doopdata voor zowel de Jacobus- als de Franciscusparochie bekend. U kunt daar ook met andere vragen m.b.t. de doop voor beide parochies terecht.
Van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur is het centraal secretariaat van de Jacobusparochie telefonisch te bereiken op 053 – 4785306. Bereikbaarheid per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor het opgaveformulier klik hier: >Aanmelden Doop<