NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 4 mei 2022

 

 

Agenda volwassenen

kleding inzamelingKledinginzameling

Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op:sams.jpg

Zaterdag 7 mei 2022, 10-12 uur
Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage
http://handenwassen.blogspot.nl

 

 

kerktuinWat een Oase, zo’n Oecumenische Kerkentuin
De Oase, de Oecumenische Kerkentuin, is een ruim openluchtterrein bij de Dinkel in Gronau. Er wordt Duits én Nederlands gesproken. Vrede, oecumene, hartelijkheid en samenwerking staan centraal. Het biedt ook dit seizoen voor elk wat wils!

Op vrijdagavond om 19.00 u. in de even weken komen we bij elkaar rond het Oase Feuer, waar u kunt luisteren én mee kunt praten over een thema dat aansluit bij ons jaarthema 'Die Welt brennt'. En elke zondag tussen 13.00-17.00 uur is er Kaffee und Kuchen.

Ook wordt hier in de zomer, op zondag 19 juni, weer een oecumenische Dinkeldienst gehouden die wordt georganiseerd door alle kerken binnen Maria Vlucht. Alvast voor uw agenda!
Lees meer op onze website https://www.mariavlucht.nl/actueel/oase-seizoen-2022 

 

WOENSDAG 4 MEI OM 19.00 UUR: HERDENKINGSBIJEENKOMST 2022.
Organisatie: leden van het 4 mei-comité.
Aansluitend aan deze dodenherdenking begint om 19.30 uur de stille tocht.

 

ZONDAG 8 MEI: MEIMARKT IN HAAKSBERGEN.
Ondanks de Mei-Markt is de entree tot de St. Pancratiuskerk vrij voor het bijwonen van de Eucharistieviering die om 09.30 uur begint. De muziek, buiten de kerk, zal pas nà 11.00 uur te horen zijn. In het centrum van Haaksbergen zijn deze dag geen fietsen toegestaan, scootmobielen wél!

  

WOENSDAG 11 MEI OM 19.00 UUR: ROZENKRANSGEBED IN DE ST. PANCRATIUSKERK.
Voor de eerste keer tijdens de meimaand – Mariamaand - kunt u samen met anderen een Rozenhoedje bidden. Het Rozenhoedje wordt op een sobere manier gebeden (zonder gezang, zonder muziek). Ook op 18 en 25 mei zal een Rozenhoedje gebeden worden.

 

Afgelopen week: volwassenen

tweede bijeenkomstTweede bijeenkomst over de toekomst van de geloofsgemeenschap in Glanerburg
Op maandag 2 mei was ook de belangstelling voor de tweede bijeenkomst over de toekomst van de geloofsgemeenschap in Glanerburg en over haar kerkgebouw verheugend. Er kwamen ongeveer 50 mensen.

Gemeenschap
De locatieraad kon, na de hulpvragen tijdens de eerste bijeenkomst, best goed nieuws melden over hulp en waardering vanuit de gemeenschap voor ondersteuning aan de gemeenschap.

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen is het secretariaat weer bemenst tussen negen en elf uur. Voor de verspreiding van het parochieblad zijn nieuwe bezorgers gevonden.

De pastoraatgroep heeft versterking met twee leden.
Er is iemand bereid gevonden het parochiebestand te actualiseren. Er heeft zich een klusjesman gemeld.
De locactieraad heeft versterking gekregen van Yvonne Weber en Henk van der Meer. Vooralsnog zijn ze nu met vier. Ze hebben de taken verdeeld. Ze hebben het voornemen elke eerste maandag van de maand 's middags te vergaderen. En wie de locatieraad wil spreken kan zich dan vanaf half drie in het parochiehuis melden.
Bij al het goede nieuws wordt eraan herinnerd dat de financiën beslist niet rooskleurig zijn. Er wordt daarom gewerkt aan een herorganisatie van de actiekerkbalans.

Gebouw
Op termijn is het gebouw niet aan te houden.
Daarom is het belangrijk om nu alvast met een groep mensen te verkennen wat kan worden gedaan om gemeenschap te blijven, als op enig moment het kerkgebouw niet meer gebruikt kan worden. Want er is immers een ruim en goed geoutilleerd parochiehuis.
Marcel Brueker, Jaap van de Vegt, Hans Richters en Hennie Nijenhuis zijn bereid deel uit te gaan maken van de groep die toekomstverkenning doet.

Het bloemetje van Enschede Zuid:
Afgelopen weekend gingen de bloemen naar mevr. Finy Hagreis, Ypkemeulenstraat in Enschede.


parochie en koorParochie en koor feliciteren…
Op zondag 24 april j.l. zijn vier leden van Koor Vivace na de viering in de H.M. Geboortekerk in het zonnetje gezet. Deze leden waren in 2020 en 2021 allen 40 - jaar lid van het koor. Door de coronapandemie hebben we deze dames niet kunnen huldigen.

Gelukkig zijn we alweer enige tijd aan het repeteren en zingen we weer tijdens de vieringen in de kerk.

Op de foto staan van links naar rechts de jubilarissen, Annet Keur, Marja Veger, Gea Rohring en Marijke Bouwman.

Annet en Marja zijn lid vanaf de oprichting sinds 1980, toen nog het jongerenkoor o.l.v. Gerard Faas. Gea en Marijke zijn lid sinds 1981.

Allen zijn persoonlijk toegesproken en hebben namens het koor en parochie een attentie ontvangen voor de jarenlange inzet.   Hartelijk gefeliciteerd, Annet, Marja, Gea en Marijke!

 

Agenda jongeren

breek er eens uitBreek er eens uit!
Het jongerenpastoraat van de parochie Maria Vlucht sluit op 2 juli het seizoen 2021-2022 af met een uitstapje naar het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Het programma is heel aantrekkelijk en interactief. Jongeren krijgen een rondleiding in het museum. Ze gaan naar de Rode Pannen, het cellencomplex. En tot slot spreken ze met een ex-gedetineerde. Uit ervaring weten we dat dit een heel bijzonder uitstapje is. Het geeft veel stof tot nadenken. Het is een bijzondere ontmoeting.  
Na de meivakantie worden de uitnodigingen verspreid onder de jongeren.


Afgelopen week: kinderenvakantiee

Ter bezinningZo veel vragen…
Net als de leerlingen van Jezus in hun tijd, heb ik over mijn - onze roerige tijd ook zo veel vragen. Hoe gaat het verder? Komt er een einde aan de oorlog? Gaat het de mensen ooit weer goed?

Ik moet denken aan een lied van Youp van het Hek waarin hij zingt over alle misstanden, maar toch blijft GELOVEN. Hij blijft geloven in de kleine dingen die het leven de moeite waard maken. Daar houd ik me ook maar aan vast al stel ik ook nu steeds de vraag: ‘MAAR WAAR IS DAN DIE GOD?’

Er hangen rampen in de lucht                                                En wordt de Noordpool leeg geboord
Er zijn miljoenen op de vlucht                                                Er worden kinderen vermoord
Ik denk te vaak aan Tsjernobyl                                               Dat niet kan liegen
En wat op Hiroshima viel                                                        mijn kleinzoon met zijn lief en blij gezicht
Ik denk aan aangeschoten wild                                              Ik blijf geloven in de vogels die nog vliegen
Denk aan Groningen dat trilt                                                  Ik blijf geloven, ik blijf geloven in het licht
De oceaan is zwaar vervuild
Er wordt gejankt er wordt gehuild                                           Geloven in het licht
Het is een radeloze tijd                                                           De wereld die moet vechten
De jeugd die lijkt zijn toekomst kwijt                                       Geloven in het licht
Maar toch en toch en toch                                                      We mogen niet kapot
Blijf ik geloven in bloemen en de lente                                   Geloven in het licht
De lente met zijn jonge milde groen                                       Maar wie is toch die herder?
Ik blijf geloven in de kracht                                                     Geloven in het licht
En de talenten
Die iets aan onze wereld kunnen doen                                  En waar is toch die God?
Ik blijf geloven in het kind 

      Ans te Lintelo

Voor het hele nummer van Youp:https://www.youtube.com/watch?v=g37SGmRfj_Q

 

Tijdens de eucharistievieringen van de vierde zondag van Pasen, in het weekend 7-8 mei, wordt canon 5 gebeden.
"God onze Vader, wij danken u met heel ons hart."

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Live-streams:

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:

sint jacobus qrParochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede      

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ

 

 

Franciscusparochie qrFranciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzZTgHDAIMg

 

 

maria vlucht qrParochie Maria Vlucht

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ