Hoi, op www.bewustkatholiek.nl staan filmpjes met uitleg over de zeven sacramenten. Het eerste filmpje gaat over dopen.

"De sacramenten uitgelegd in zeven filmpjes"

De filmpjes zijn ook te zien op: www.bewustkatholiek.nl.

 

Groeten
Pastor Frank de Heus