NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 24 maart 2021

 

 

Paaswaken naar 19.00 uur!

De Rijksoverheid heeft de avondklok gisteravond met ingang van 31 maart verlaat naar 22.00 uur. Daarmee blijft de tijd tussen het ingaan van de avondklok en het einde van de Paaswaken echter te kort om in alle rust te kunnen vieren, naar huis te kunnen gaan en op te ruimen. Gewoonlijk beginnen de Paaswaken ná zonsondergang. Dit jaar zou dat zijn ná 20.11 uur. De Paaswaken beginnen dit jaar daarom in zowel Losser, Enschede als Haaksbergen om 19.00 uur.

Het aantal besmettingen blijft hoog. Het pastoraal team en de parochiebesturen blijven daarom conform de maatregelen van kerk en staat inzetten op het zoveel mogelijk beperken van het aantal fysieke contactmomenten. Daarbij telkens ook kijkend naar hoe we toch nog iets van het parochieleven door kunnen laten gaan. We blijven ons daarom houden aan de bekende richtlijnen. We vergaderen en voeren persoonlijke gesprekken zoveel mogelijk online. We komen bijvoorbeeld niet samen om te repeteren voor koorzang. Maar proberen bijvoorbeeld wel sinds kort – als ouders zich daarin kunnen vinden – met kleine groepen kinderen samen te komen om wat meer van het kerkelijk leven mee te krijgen.

 

 

Sint Jacobuskerk Enschede
Zondag 11 april: lezing ds. Trees van Montfoort over ‘Groene theologie’
Uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019

Trees van Montfoort

 

 

 

 

 

 

 

 

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. ‘Groene theologie’ verwoordt een andere kijk op de natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, en communicatieadviseur.

Datum: zondag 11 april
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: H. Jacobuskerk, Oude Markt 1, Enschede
Kosten: vrije gift
Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (uiterlijk 4 april; tot maximaal 30 belangstellenden)
Parkeren: Geef om gratis achter de kerk te kunnen parkeren, uw nummerbord uiterlijk 4 april door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Woensdag 17 maart: Zoombijeenkomst voor verdieping Veertigdagentijd

zoomIn de periode tot Pasen, houden we wekelijkse Zoom-bijeenkomsten ter verdieping in de Veertigdagentijd. Telkens van 20.00 tot 21.00 uur op de woensdagavond. Aanmelding via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen per bijeenkomst. Je hoeft hiervoor niet in Enschede te wonen! Komende thema’s: Waardering voor de schepping (24 maart), Terugkijken op de reeks en vooruitkijken naar Pasen (31 maart).

 

Kerk O.L.V. van de heilige Rozenkrans Glanerbrug

De gezinsviering van 10.30 uur op Palmzondag a.s. komt te vervallen.

 

Sint Jankerk Enschede
Woensdagavond 31 maart 19.00 uur: Viering van bemoediging

Viering van bemoedigingWoensdagavond 31 maart vindt er om 19.00 uur een viering van bemoediging plaats in de Sint Jankerk. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. Jaap Vonk zorgt met een kleine zangroep voor de muziekale begeleiding. De groep zingt onder meer liederen van Iona en Taizé. Waar we voorheen van een boeteviering spraken, spreken we nu van een viering van bemoediging. Dat brengt een andere invulling van de viering en sfeer met zich mee. De viering is bedoeld helpen je geestelijk voor te bereiden op het Paasfeest: het feest van bevrijding, van opstaan uit doodse situaties in je leven, van leven bij en met God. In een kleine setting maken we pas op de plaats. De viering is bedoeld voor iedereen die wel wat steun en kracht in deze tijd kan gebruiken. In die zin bijvoorbeeld voor iedereen die het wel gehad heeft met de Corona en een frisse start wil maken in een hopelijk beter vervolg van 2021. Van harte welkom!  U kunt reserveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar José Heitbrink ( 053 431 62 09 ) op de vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

 

Sint Jozefkerk Enschede

Zaterdag 27 maart: Palmpaasstokken maken

St.JozefkerkTijdstip:               14.00 uur – start maken van de Palmpaasstokken

                            15.00 uur – start processie op het parkeerterrein achter de Jozefkerk

Locatie:                Parochiecentrum naast de Jozefkerk en parkeerterrein, 

                             Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG  Enschede

Aanmelden:       Vóór donderdag 25 maart via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanwege Corona is het voor ouders helaas niet mogelijk om hun eigen kinderen te begeleiden bij het maken van de stokken. Ouders zijn wel welkom tijdens de processie in de Jozefkerk.

H. Maria Geboortekerk Losser

Zaterdag 27 maart: kleine Palmpaasoptocht

Alle kinderen met een Palmpaasstok zijn zaterdag 27 maart om 16.30 uur welkom in de kerk. Geef jouw naam vóór zaterdag 20 maart door aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 12396771. 

 

Bloemengroet Enschede Zuid

De bloemen gingen deze week naar dhr. Luijenduijk aan de Wienebrink.

 

Dadelkoekjes-actie voor Syrië

DadelkoekjesVia kranten en sociale media word ik steeds weer geconfronteerd met de zeer moeilijke situatie van de mensen in Syrië. De problemen stapelen zich op. De oorlog en de internationale straffen veroorzaken hyperinflatie. In 2010 (vóór de oorlog) wisselde ik 1 Euro voor 48 Syrische Lira, nu is 1 Euro 5250 Lira waard. De mensen die nog salaris krijgen kunnen er nauwelijks iets voor kopen. Dagelijks voedsel is onbetaalbaar. Op Facebook las ik laatst een noodkreet van een onderwijzeres: ‘Wie geen hulp van familie uit het buitenland krijgt, dreigt te verhongeren. Ik kan geen lesgeven over gezond voedsel, want de kinderen herkennen de plaatjes niet in het boek over vlees en fruit.’ Daar komt dan de Coronacrisis bovenop. Vreselijk!

Ik krijg tranen in mijn ogen als ik dit lees en ik wil niet werkeloos toezien. Eind juni ga ik op bezoek in Damascus naar mijn moeder, mijn zus en broers. We verlangen erg naar elkaar. Ik wil echter niet met lege handen gaan. Ik wil een actie organiseren met “DADELKOEKJES”. In Syrië was het traditie om rondom Pasen elkaar dadelkoekjes te geven (dat kan allang niet meer). Ik wil nu dadelkoekjes bakken en verkopen en de opbrengst meenemen. Ik zal het geld weer geven aan de groep vrijwilligers van zuster Joseph Marie. Ondanks alles gaan zij door met hun geweldige werk voor de armen in Damascus. Ze verdienen onze steun! We kunnen met elkaar een glimlach toveren op de verdrietige gezichten in Syrië. Het lijkt weinig, maar denk aan de uitdrukking “De kleine steen steunt de grote kruik.”. Doet u mee?

De actie zal zijn tussen 24 maart en 13 mei. Elke week op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de koekjes te bestellen. € 3,-- per zakje, via 06 191 21 111 Yasmin. Een app bericht kan ook. Het geld kan naar Stichting Vedan NL52TRIO0198319967 o.v.v. dadelkoekjes voor Syrië. Ik kijk uit naar uw bestelling.

Yasmin Khalaf

 

Ter bezinning: Palmzondag, begin van de Goede Week

Gezegend Hij die komt in de naam de Heer. Aan het begin van de Goede Week staan we hierbij stil. Stil worden, stil staan bij dat grote geheim van een diepe gegeven Liefde. Bejubeld, uitgeroepen tot Koning, tot Held van velen. Men zag in Hem een bevrijder. Een begin van een triomftocht die niet begrepen werd. Hij alleen wist wat er gebeuren ging. Hij alleen wist dat Hij tot het uiterste moest gaan, door lijden en dood heen tot heil van velen. Eigenlijk kunnen we Palmzondag ook wel het begin noemen van een Stille Week, omdat in het goede dat ons gegeven wordt, wij stil mogen worden. Stil vervuld van dat grote geheim dat Jezus doet toekomen. Dit ben ik voor jullie gebroken en dienstbaar. Door lijden en dood heen. Nieuw Leven, toekomst, een en al Liefde. Daar mogen wij bij stil staan in deze Goede Week, te beginnen met Palmzondag. Wij mogen ons gedragen weten in Hem en door Hem en met Hem die bejubeld werd, gebroken door lijden en dood heen ons TOEKOMST, NIEUW LEVEN, gaf en geeft. Ik wens u, jullie, ons allen een Goede, Stille, Heilige Week toe.

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris.

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/