NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 6 april 2022

  

Agenda volwassenen

sobere Enschede: Oecumenische sobere maaltijd dinsdag 12 april
Dinsdag 12 april van 18.00-19.00 uur naar de Ontmoetingskerk Varviksingel 139. Meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Namens de sobere maaltijdgroep: Helgard van Kempen 053 230 7450, Henriette Gerzee 06 300 45 270, Els Kortman 053 432 5531.

sobere2Haaksbergen: Oecumenische sobere maaltijd woensdag 13 april
De maaltijd in de Richtershof aan de Jhr. Von Heydenstraat 8 in Haaksbergen begint om 18:00 uur en duurt tot 19:00 uur. Opgave: Rina van der Hulst tel. 053-5723440,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of Wilma de Ruiter tel. 053-5728076.


bemoedigingEnschede Sint Jan: dinsdagavond 12 april 19.00 uur: viering van bemoediging
Een sfeervolle viering in kleine kring voor ieder, die in deze tijd wel wat kracht en goede moed kan gebruiken. U kunt in deze viering een persoonlijke zegen ontvangen. Een mooie voorbereiding op Pasen. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. Jaap Vonk begeleidt de samenzang.


Haaksbergen Bonifatiuskerk: woensdagavond 13 april 19.00 uur: viering van bemoediging
Woensdagavond 13 april vindt er om 19.00 uur een viering van bemoediging plaats in de Bonifatiuskerk. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. Het quartet Gaudete verzorgt de zang.

We staan stil bij ons persoonlijk verdriet, onze teleurstellingen in het leven, de zorg en angst die we wellicht hebben vanwege de oorlog in de Oekraïne…. De viering is kortom bedoeld voor iedereen die wel wat steun en kracht in deze tijd kan gebruiken. Dat drukken we uit in een persoonlijke zegen. Wie wil kan daarvoor naar voren komen.

Zo bereiden we ons geestelijk voor op het Paasfeest: het feest van bevrijding, van opstaan uit doodse situaties in je leven, van verrijzenis, van leven bij God. In een kleine en sfeervolle setting maken we pas op de plaats. Van harte welkom!


Enschede Zuid: ‘Tafel van Verbondenheid’ op Witte Donderdag, 14 april
verbondenheid
Dit jaar vieren we in de parochiezaal van de Sint Jan Witte Donderdag weer met een ‘Tafel van Verbondenheid’. De ‘Tafel van verbondenheid’ is interessant voor wie eens anders wil vieren dan in een traditionele viering. Tussen 18.00 en 19.00 uur is jong en oud welkom om samen een feestelijke broodmaaltijd te nuttigen, samen te zingen, te luisteren naar mooie gedichten en muziek en het verhaal van de voetwassing van Jezus. In verband met de boodschappen vragen wij jou en u zich uiterlijk maandag 11 april op te geven. De Tafel van verbondenheid is een activiteit voor iedereen. Ook gezinnen met kinderen zijn van harte welkom! Het is intiem en gezellig en een mooie manier om je geloof heel praktisch samen met andere mensen inhoud en vorm te geven. U kunt zich opgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of José Heitbrink, 053 431 6209. 

Enschede geeft warmte
Veel minima dreigen in de financiële problemen te komen. Het leven wordt steeds duurder, zeker als je in een tochtige woning gehuisvest bent. De diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede wil deze minima ondersteunen met het project: Enschede geeft warmte.

Hoe werkt het? De regering heeft alle huishoudens een tegemoetkoming (€400,-) beloofd. Misschien hebt u deze tegemoetkoming niet nodig. Dan kunt u (een deel van) dit bedrag storten op de rekening van de diaconie. Tussen 5 april en 5 mei kunnen mensen worden aangemeld voor ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld via hulporganisaties, zoals het Leger des Heils of de wijkcoaches. Ook kunnen mensen zichzelf aanmelden. Na aanmelding zal een kleine screening plaatsvinden op het inkomen middels loonstrook en/of bankafschriften. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het bedrag dat aan giften is binnengekomen, ontvangen aangemelde minima boodschappenpasjes. Deze kunnen worden gebruikt voor dagelijkse behoeften, die in het geding komen als er teveel geld naar de energierekening gaat.

Geld storten. Uw bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL66 ABNA 0554 4765 92 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Enschede onder vermelding van “Enschede geeft Warmte”. Storten is mogelijk van 5 april tot 5 mei. Vanwege de ANBI status van de diaconie kunt u deze storting als aftrekpost gebruiken bij uw belastingaangifte.

Iemand aanmelden voor steun. U kunt uzelf, of een ander ook aanmelden voor steun via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vastenzakjeMaria Vlucht: Vergeet u uw vastenzakje niet?
Vastenactie richt zich dit jaar op het recht op land voor mensen die ontheemd dreigen te raken door toedoen van overheden en ondernemingen, met name de Mayagemeenschappen in Guatemala. U kunt deze actie met een digitale gift steunen of via de vastenzakjes die u bij uw parochieblad heeft ontvangen en die u kunt inleveren in uw kerk.

Op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/vastenactie-2022 leest u meer over Vastenactie, kunt u een filmpje bekijken en vindt u een link én een QR-code waarmee u digitaal geld kunt overmaken.
Bij voorbaat dank voor uw gift, namens de MOV-groepen van Maria Vlucht en de Mayagemeenschappen!

elfdeSchrijf zelf een ‘elfde gebod’, ‘elfde belofte’….
De afgelopen weken zijn er al heel wat van de tien geboden of beloften in de Whatsappgroep voor de Vastentijd voorbij gekomen. De laatsten volgen nog in de Goede Week. Maar stel je voor, dat u, jou gevraagd wordt een elfde gebod of belofte te schrijven. Hoe zou dat dan luiden? Op Eerste Paasdag zou ik de Whatsappgroep met jullie eigen elfde beloftes (geboden) willen besluiten.

Pasen. Het graf is leeg. Zoals de ruimte in het midden van kloosters of bij kerken omgeven door kloostergangen leeg is. Of in bijvoorbeeld de Sint Janskerk in Enschede of de Protestante kerk in Haaksbergen. Dat is niet voor niets. God laat ons die ruimte. Want ruimte geven betekent leven (!), ruimte om te ademen, ruimte om te bewegen, ruimte om je eigen plan te trekken. Welke belofte (gebod) zou u, zou jij nu aan de tien woorden van Mozes, willen toevoegen? Misschien juist vanuit de achtergrond van dit Paasmysterie, dit feest, dat wij vieren? Vanuit de tijd van nu?

Houd het kort en krachtig. Een kleine anekdote of uitleg erbij mag altijd. Stuur uw, jouw schrijven in aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook als je niet meedoet in de Whatsappgroep is jouw bijdrage welkom!

Agenda kinderen

Kids Time 30 aprilEnschede Zuid: ‘Goede Vrijdag’ voor kinderen bij Kids Time
Op vrijdag 8 april van 15.30 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de St.Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij weer bij elkaar met de Kids Time! Het thema voor deze 4e bijeenkomst is ‘Goede Vrijdag’. Geef je zoon of dochter op bij Saskia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn. Neem een vriendje of vriendinnetje mee!

palm

Enschede Noord: Palmpasen maken en vieren in de JozefkerkOp zondag 10 april vieren we Palmpasen, de intocht van Jezus in Jeruzalem. We vieren dit met de kinderen door een processie door de kerk met hun eigen gemaakte Palmpasens. Op zaterdag 9 april om 10.00 uur kun je die Palmpasen maken in de parochiezaal aan de Nieuwe Schoolweg 2. Wel even van tevoren opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zo spoedig mogelijk!

 

Enschede Zuid: Palmpasenoptocht in de Sint Jan
Zondag 10 april is het Palmpasen. Ook dit jaar mogen de kinderen zingend met hun mooi versierde Palmpasens in optocht door de kerk. Pater Ben Engelbertink gaat voor in de viering en het gemengd koor Sint Jan / H. Michaël verzorgt de zang.
Zaterdag 9 April kunnen kinderen die nog geen stok hebben er één maken in de parochiezaal van de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat. Kinderen en ouders zijn welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur.  Aanmelden voor het maken van een Palmpasen is noodzakelijk. Doe het per ommegaande: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt een bijdrage van € 2,-- per stok gevraagd. Wie zelf een stok heeft wordt gevraagd die mee te brengen.


palmstookHaaksbergen zondag 10 april: Workshop ‘Palmpaasstok versieren’ voor kinderen in pastorie Bonifatiuskerk
Zondagmorgen 10 april is er in de parochiezaal van de Bonifatiuskerk in de Veldmaat van 10.00 tot 11.30 uur een workshop voor kinderen ‘Palmpaasstok versieren’. Alle materialen en benodigdheden zijn aanwezig. We vragen een eigen bijdrage van € 2,--. Pastoraal werker Frank de Heus en enkele vrijwilligers helpen de kinderen. Geef je zoon of dochter vóór 8 april op bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ook hulpouders zijn welkom!

Afgelopen week: kinderen

thema kinderenEnschede Sint Jan: Thema van 3 april: Wat is wijs?Vrouwe Wijsheid spreekt de mensen aan om ze over de wijsheid Gods te vertellen. Hij wil dat wij het goede doen. Ze willen niet naar haar luisteren. Maar, als ze dit wel willen doen dan zullen zij ook bij God horen. Het verhaal dat we gelezen hebben is een verwerking uit Spreuken 1, 10-19, 8, 22-31 en 9

 

bloemenAfgelopen weekend gingen de bloemen naar Mevr. Bea Küpers, de Lorenborch

 

 

paus

Ter bezinning: ‘Word niet moe het goede te doen’

vastenboodschap paus Franciscus


Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Het eucharistisch gebed in het weekend van Palmzondag is nr 6. Heer onze God Gij zijt heilig en goed.

Live-streams:

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:

sint jacobus qrParochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede      

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQFranciscusparochie qrFranciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzZTgHDAIMg
maria vlucht qrParochie Maria Vlucht

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ