Banner nb pt juli 2022De nieuwsbrief van het pastoraal team Zuidoost Twente van 11 januari 2023 treft u hier aan.