De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne duurt maar voort. Zo machteloos kan ik mij daarbij voelen.

Kunnen we dan helemaal niets doen.

Ja, we kunnen BIDDEN en aan iedereen laten horen dat we VREDE willen!

Een vele steden worden hiervoor wekelijks de kerkklokken geluid.

Ook Enschede doet daar aan mee.

Iedere vrijdag wordt in Enschede in verschillende kerken, waaronder de St. Joseph en de St. Jan, van 13.00 – 13.15 uur, de klokken geluid. Dit voor troost, hoop en verbinding voor en met de slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.

Waarom om deze tijd?

Al enige tijd wordt er in Enschede ook het Coventry gebed gebeden. Het gebed voor Vrede en Verzoening. (15 á 20 minuten)

Het Coventry gebed wordt al veel langer gebeden, in veel delen van de wereld.

In Engeland (begonnen) en in vele landen overgenomen, ook in Rusland en Oekraïne.

Als de klokken zwijgen, 13.15 uur, beginnen we met het Coventry gebed.

Enkele jaren deden we dit in de Wonne in Enschede. Door Corona moesten we uitwijken naar een zaaltje bij de Ontmoetingskerk, Varwiksingel 139, Enschede.

Nu Corona op de weg terug is, mogen we weer met meer mensen tegelijk bidden.

Als u ook graag meebidt voor Vrede en Verzoening bent u van harte welkom.

Coventry gebed voor vrede en verzoening

Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen3:23)

Vader, vergeef de haat die scheiding brengt tussen volken, rassen en klassen.

Vader, vergeef

 

Vader, vergeef de gretigheid, waarmee wij onze zinnen zetten, op wat een ander toebehoort.

Vader, vergeef

Vader, vergeef de hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.

Vader, vergeef

Vader, vergeef onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.

Vader, vergeef

 

Vader, vergeef onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen,

daklozen en vluchtelingen.

Vader, vergeef

Vader, vergeef de begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen

voor onwaardige doeleinden misbruikt.

Vader, vergeef

Vader, vergeef de trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God.

Vader, vergeef

Wees goed voor elkaar en barmhartig;

vergeef elkaar,

zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4 : 32)

Dit wordt gevolg door het Onze Vader.