Adventsactie 2023India, onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken

Alle kinderen mogen kind zijn. Dat geldt niet voor kinderen in Daimond Harbour in India. Velen van hen moeten werken in een van de baksteenfabrieken in die stad om het schaarse gezinsinkomen aan te vullen. Het werk is zwaar en ongezond. Door het steengruis krijgen kinderen verwondingen aan hun ogen, eczeem op de huid en longproblemen. Ze kunnen bovendien niet naar school gaan.
Adventsactie ondersteunt initiatieven ter plekke waardoor kinderen op speciale crèches en scholen bij de fabrieken een opleiding, gezond eten en goede medische zorg krijgen.
Goed te weten:

  • Op 1e advent, in de weekendvieringen van 2/3 december wordt in de parochie locaties extra aandacht besteed aan deze Adventsactie.
  • Via het december nummer van Pelgrim, zullen Adventszakjes verspreid worden.

Adventsactie helpt niet alleen kinderen in India.

Ze helpt ook jonge migranten in Bangladesh, die kwetsbaar zijn voor misbruik: ze kunnen een opleiding krijgen waardoor ze weerbaarder zijn...
Of ook in Pakistan, waar Adventsactie helpt dat werkende kinderen wel naar school gaan met aangepaste lestijden en zo een schooldiploma kunnen verwerven...
Of neem Congo, waar Adventsactie de lokale organisatie Olame steunt. Olame helpt jonge mijnwerkers weer naar school te gaan. Olame wil meisjes beschermen tegen misbruik.
We bevelen al deze projecten van Adventsactie van harte bij u aan.

Hier treft u alle informatie (inclusief QR-code en rekeningummer) aan.

Adventsactie Logo RGB