Wist u dat er binnen de parochie Jacobus de Meerdere Enschede een breed ‘Diaconaal Beraad’ bestaat? En weet u wat dit Beraad zoal doet? Waarschijnlijk niet! En dat is de reden dat wij als Diaconaal Beraad graag eens wat meer op de voorgrond treden en aan het begrip Diaconie wat meer bekendheid willen geven.

  

Het Diaconaal Beraad Enschede bestaat uit een vertegenwoordiging van iedere locatie. De vertegenwoordigers in het beraad zijn allemaal mensen die zelf betrokken zijn bij (een onderdeel van) diaconie. Maar wat is diaconie nu precies? Diaconie wordt in het handboek van Diaconiewetenschap (Auteur: Noordegraaf e.a.) omschreven als “het handelen vanuit kerken dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.” Diaconie wordt ook wel gezien als de goede werken. Dienstbaar zijn aan anderen. Omkijken naar anderen dichtbij én ver weg.

  

Diaconie kan ook met verschillende steekwoorden omschreven worden. Die steekwoorden geven eigenlijk goed weer wat er binnen de parochie wordt gedaan aan diaconie. Laten we eens een paar van de belangrijkste steekwoorden bekijken.

  

·         Barmhartigheid (goed doen, hart hebben voor mensen in nood):
Dit steekwoord kent vele gezichten binnen de parochie en is alom aanwezig. Denkt u maar eens aan hulp aan nabestaanden bij rouwverwerking, het ziekenbezoek door vrijwilligers, mensen in (financiële) nood die door de Caritas geholpen worden, de hulptelefoon met een luisterend oor, ouderen en kerk die omziet naar de ouderen in de parochie. Allemaal concrete diaconale activiteiten die in de parochie sterk aanwezig zijn. En dit zijn slechts enkele voor de hand liggende voorbeelden.

·         Gerechtigheid (recht doen):
Dit woord past bij uitstek bij de wereldwijde activiteiten van bijvoorbeeld de Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) groepen. Via de Vastenaktie, de bisschoppelijke Adventsactie of Solidaridad maakt de parochie zich sterk voor een eerlijkere wereld waarbij oog is voor de mens en natuur. Eerlijk delen en de ander met respect behandelen. Maar ook in Enschede wordt dat gedaan. Door op te komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De aandacht en hulp voor de familie Ntahonankwa zoals beschreven in de vorige Pelgrim is een goed voorbeeld van gerechtigheid willen.

·         Vrede brengen
Niet alleen vrede ver weg via de bekende Vredesweek, maar ook dicht bij, in Enschede zelf. Door mensen bij elkaar te brengen en begrip te tonen voor elkaar. Denk aan cultuurverschillen tussen de moslims en de christenen. Maar ook tussen christenen onderling: door de oecumene komen we dichter tot elkaar.

  

Met het bovenstaande hebben wij u kennis willen laten maken met het begrip diaconie in onze parochie. Want zoals u begrijpt, diaconie is een levend en actief deel van ons geloof. We zijn er dagelijks mee bezig en soms zonder dat we ons er bewust van zijn. In het komende jaar willen we u steeds een beetje meer kennis laten maken met diaconie binnen de locaties, want er is nog heel veel te vertellen. Wilt u meer weten over diaconie? Kijkt u eens op http://www.rkdiaconie.nl. Wilt u ons attent maken op een diaconale activiteit binnen uw locatie, die wel wat meer aandacht verdient? Mail ons dan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of:  We horen graag van u!

  

Karin Snijders

Namens het Diaconaal Beraad Enschede
(artikel in pdf)