Woensdag 13 januari 2021
Gedurende Corona-crisis

 

Parochieleven tot 9 februari

nb101Vieren in het weekend.
We volgen vooralsnog de lijn van de Rijksoverheid en beperken onszelf tot slechts een enkele (eucharistie)viering per zondag voor heel Zuidoost om mee te helpen de aantallen Corona-besmettingen naar beneden te krijgen. Vanaf Aswoensdag willen we weer met 30 mensen samenkomen. Vanaf dat moment willen we het liturgisch rooster weer gaan volgen zoals het voorligt, tenzij een locatie zelf aangeeft, dat nog niet te willen of te kunnen. We realiseren ons ook, hoezeer het samenkomen en het vieren van de sacramenten gemist wordt. Vieringen of samenkomsten in en vanuit geloof helpen je je te wapenen tegen de eenzaamheid, moedeloosheid, wanhoop soms, die deze tijd met zich meebrengt.

Doopvieringen.
Doopvieringen die ingeroosterd staan kunnen met 30 aanwezigen doorgaan, als daar belangstelling voor is. Zo nodig roosteren we (individuele) doopvieringen bij. Voor de voorbereiding bekijken we momenteel per viering, hoe we dat doen. Dat kan onder andere via Teams gebeuren.

Uitvaarten.
Hierin volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. Uitvaarten kunnen in onze kerken plaatsvinden met een maximum van 100 aanwezigen. In de Sint Janskerk in Enschede is de afspraak gemaakt om tot maximaal 50 aanwezigen te gaan. Vrijwilligers hebben daar aangegeven zich bij 100 aanwezigen niet veilig te voelen. Per kerk kan er dus een andere afspraak liggen. Maar de mogelijkheid om in de kerk samen te komen is er!

Kindercatechese.
Kinderen kunnen hopelijk vanaf 25 januari weer naar de basisschool. Vanaf dan komen we weer fysiek bij elkaar in kleine groepen voor de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, zonder ouders, voor kortere bijeenkomsten, in grotere ruimten dan normaal. De afgelopen week hebben kinderen huiswerk op gekregen, die zij deels in zoom-bijeenkomsten met pastoraal werker Frank de Heus hebben gemaakt. Maar dan missen we toch veel kinderen, die het niet lukt in te loggen. Kinderen van groep 8 konden de afgelopen tijd wel les krijgen op school. Zo ook dus in de parochie. Die bijeenkomsten gaan wel door, zij het dat we de groepen even wat kleiner maken. Ouders kunnen we helaas niet bij deze bijeenkomsten uitnodigen.

Vergaderingen.
Tot 9 februari vragen we iedereen dringend niet fysiek samen te komen, maar via beeldverbindingen, telefoon of anderszins op afstand met elkaar contact te houden.

Contact met parochiële bezoekers, pastoraatgroepsleden en pastoresteam.
Voelt u niet bezwaard om contact op te nemen met onze bezoekersgroepen, leden van pastoraatsgroepen of pastores, als u daar behoefte aan heeft. Parochianen en pastores kunnen langskomen of via telefoon, beeldverbinding of anderszins tijd voor u vrijmaken voor gesprek.

Uitzendingen vieringen tot 9 februari

Zondag 17 januari

9.00 uur: H.Maria Geboorte Losser, W. Rekveld, Caeciliakoor

10.00 uur: Prot. kerk Glanerbrug, ds. H. Kroeskop, Oecumenische viering

Zondag 24 januari

11.00 uur: Jozefkerk Enschede, J. Kortstee, Schola

Zondag 31 januari

9.30 uur: Bonifatiuskerk Haaksbergen, P. Daggenvoorde, Pablokoor

Zondag 7 februari

9.00 uur: H. Maria Geboorte Losser, W. Rekveld, Caeciliakoor

YouTube-kanalen en kanalen kerkdienstgemist:

 

Kinderwoorddienst online op 17 januari

nb102Aanstaande zondag 17 januari is er weer kinderwoorddienst online vanuit de werkgroep kinderwoorddienst van de Jozefkerk, van 11.00 tot 11.20 uur. Je kunt meedoen via deze link: https://meet.google.com/smv-nzuy-ndd . Het thema is: 'Kom mee en je zult het zien'. We lezen een stukje uit het evangelie, praten erover, luisteren naar een liedje, en maken een kleurplaat.

Kerkbalans Maria Vlucht

nb103Het afgelopen jaar heeft de kerk veel inkomsten gemist door de coronacrisis. Maar de kerk wil er natuurlijk juist in tijden van crises ook voor u zijn! Geeft u ook om onze kerk? Steun ons dan met de Actie Kerkbalans! Op zaterdag 16 januari om 13.00 uur luiden de klokken in Losser traditiegetrouw de actie in. Voor meer informatie zie: https://www.mariavlucht.nl/actueel/actie-kerkbalans-2021 .

Week van Gebed online in Maria Vlucht

nb104De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen wordt al jaren op initiatief van de Raad van Kerken wereldwijd gevierd in januari, dit jaar van 17 t/m 24 januari. In Glanerbrug wordt traditioneel bij toerbeurt een oecumenische viering gehouden in één van de deelnemende kerken aldaar, te weten de Protestantse kerk, de Katholieke kerk en het Syrisch-Orthodoxe klooster. De vrijwilligers die deze viering voorbereiden hebben hierdoor een sterke band met elkaar opgebouwd.

Door de coronapandemie is het dit jaar niet mogelijk de viering te houden in het Syrisch-Orthodoxe klooster. Daarom wordt een online viering aangeboden vanuit de Protestantse kerk. Met de beamer zullen foto's van het Syrisch-Orthodoxe klooster en van de katholieke kerk worden geprojecteerd. Dominee Kroeskop van de Protestantse Gemeente zal voorgaan. Zo wordt het toch nog een beetje een oecumenische viering.

U kunt meevieren via Kerkdienstgemist.nl Protestantse Gemeente Glanerbrug op zondag 17 januari om 10.00 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2034-Protestantse-Gemeente-te-Glanerbrug . Ook daarna is de viering nog enkele weken te bekijken. Laat u verrassen en vier ook mee! Dit bericht is ook te lezen op https://www.mariavlucht.nl/actueel/week-van-gebed-online

Woorden van Hoop en Troost vanuit Maria Vlucht

Misschien gaan mensen er gemakkelijk aan voorbij of hebben ze het niet opgemerkt, maar na de Klokken van Hoop en Troost, die in maart werden geluid tijdens de eerste coronagolf, zijn er nu sinds begin november elke woensdag Woorden Hoop en Troost op YouTube. Deze worden elke week ook gepubliceerd op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/woorden-van-hoop-en-troost . Elke week spreekt een voorganger van één van de kerken u bemoedigend toe!

Bezinning door parochievicaris Willy Rekveld: Waar houdt Gij U op.

In het evangelie van komende zondag 17 januari wijst Johannes Jezus aan als degene die redding zal brengen. Later noemt een leerling van Johannes Hem de Messias, wat ‘de gezalfde’ betekent. Hij zegt: “We hebben Hem gevonden.” De leerlingen van Johannes volgen Hem en vragen: “Waar houdt Gij U op”? Maar Jezus stelt degene die Hem bevragen, die Hem volgen, ook een vraag; “Wat verlangt gij”?

‘Wat verlangen wij’ is een vraag die ons in deze tijd allen, niemand uitgesloten, bezighoudt. We hebben Kerstmis gevierd en Oud en Nieuw en zijn begonnen aan een nieuw jaar. Wat zal dit jaar ons brengen? Worden verlangens beantwoord nu de eerste vaccinaties gezet zijn? We verlangen immers allen weer naar wij het normale noemen. Maar wat is normaal? Ik zou het u, jullie, niet zo kunnen zeggen. Wat voor de een normaal is, is voor de ander abnormaal. Wat ik hoop in het normale, is dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten in kerk en samenleving; dat kinderen in een normaal ritme weer naar school kunnen gaan; dat kinderen weer hun ouders kunnen bezoeken thuis of in het verzorgingshuis; dat jongeren elkaar weer vrijuit kunnen ontmoeten en uitgaan; dat zij die dat wensen, in een normaal ritme weer in vrijheid hun geloof kunnen vieren door samen te komen, biddend en zingend; dat wij dit alles in goede gezondheid mogen doen. Dat is mijn wens voor u, jullie, in het jaar des Heren 2021; dat het voor ons allen, zonder onderscheid, een gezegend jaar mag zijn. Vrede en alle Goeds!

Contact met pastoresteam

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866
Pastoraal werker:                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558
Pastoraal werker:                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833
Pastoraal werker:                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl
www.katholiekenschede.nl
www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/
https://www.facebook.com/JacobusEnschede/
https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

cross