levenmetverlies1

Als je een dierbare bent verloren, verandert je leven ingrijpend. Je moet weer een nieuwe richting, weg zien te vinden in je nieuwe levensfase na het verlies. Iedereen die een dierbare is verloren nodigen we uit voor ontmoeting en uitwisseling. Wij hopen dat je tijdens de bijeenkomsten ervaart dat je niet alleen staat in je verdriet. Dat je steun hebt aan elkaar door aandacht te schenken aan jezelf en aan elkaar. Dat je daar krachtiger en sterker van wordt.

Een gevoel van verbondenheid of misschien herkenning kan ontstaan, verbondenheid met je zelf en met je omgeving.

Het is een interkerkelijke bijeenkomst, dat betekent dat iedereen welkom is, of je wel of geen geloof hebt en wat je geloof is.

 

Je kunt naar alle bijeenkomsten komen, maar je kunt er ook voor kiezen om naar een of enkele bijeenkomsten te gaan waarvan het thema je aanspreekt.

 

Voor meer informatie: telefoonnr. 074-2662487 en op internet: www.kcwo.nl