Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wat is er aan de hand

Bangladesh, in Zuidoost-Azië, bestaat grotendeels uit een laagvlakte, waardoor het land gevoelig is voor de gevolgen van klimaatverandering: langere periodes van droogte, intensievere moessonregens en meer orkanen. De uitgestrekte rivierdelta in het zuiden raakt vaker overstroomd, waardoor zeventig procent van de landbouwgrond al is verzilt. Oogsten gaan verloren en meer dan de helft van de mensen leeft er onder de armoedegrens. De armste mensen leven veelal alleen van de landbouw. Ze hebben geen andere bron van inkomsten, wat hen extra kwetsbaar maakt. Het gaat vooral om mensen met een beperking, vrouwen en minderheden. Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor hen extra moeilijk een inkomen te verdienen.

Foto: Eshita is een voorbeeld voor anderen

Wat willen we bereiken

De organisatie Caritas Bangladesh wil vrouwen die aan het hoofd van een huishouden staan (meestal weduwen en alleenstaande moeders), mensen met een beperking en minderheden in staat stellen een inkomen te verdienen, waarmee ze hun familie kunnen onderhouden.

In dit project volgen 200 mensen een beroepsopleiding naar keuze. Daarna kunnen de deelnemers met meer zelfvertrouwen solliciteren. Het doel is dat tachtig procent van hen na de opleiding betaald werk vindt. Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers én hun families.

Hoe doen we dat?

Caritas Bangladesh biedt een beroepsopleiding aan in losse modules, die zijn aangepast aan de doelgroep. De beoogde deelnemers hebben vaak beperkte mogelijkheden om te reizen, dus komt de opleiding komt naar hen toe, met mobiele scholen. De lokale overheid steunt het project en stelt ruimte voor de mobiele scholen beschikbaar. 

Data

Zondag 14 maart 2021, 10 uur St Jan, MOV viering, voorganger pater Ben Engelbertink

Op andere zondagen in deze veertigdagentijd zal ook in de Jacobuskerk en Jozefkerk aandacht besteed worden aan "Werken aan je toekomst"

In de Pelgrim van februari treft u een collectezakje aan. Die kunt u gebruiken als herinnering om giraal over te maken naar het doel of om te deponeren in de daartoe bestemde bussen in de kerken tijdens de vieringen in de vastentijd. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag

o.v.v. campagneproject Bangladesh

MOV groep Enschede

handenwassen.blogspot.nl