Op 29 januari 2015 (19.30-20.30 uur) verzorgd het Apostolisch Genootschap Enschede de maandelijkse vredesontmoeting, georganiseerd door de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, de Wereldvredesvlam Twente en de Wonne. Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Het besef deel te zijn van een oneindig groot mysterie, dat we de schepping noemen, geeft een diep gevoel van verantwoordelijkheid voor wat ons gegeven is. Op deze avond neemt Jaap Hofstra u mee in het ontstaan - en de daaruit voortgekomen geloofsbeleving - van het Genootschap in hechte gemeenschappen. Barmhartig en vergevingsgezind willen zij bijdragen aan liefdevolle verhoudingen in een menswaardige wereld.

Een korte terugblik op de avond met Jaco Zuurmond van de Protestantse Gemeente vindt u via deze link.
http://www.wereldvredesvlamtwente.nl/2015/01/ontmoeting-met-de-protestantse-gemeente.html

Tot ziens in de Wonne,

Astrid van Dam