Week van Gebed 2021 in Enschede            17-24 januari  (zie ook deze powerpoint-pres.)

Bidden voor Enschede, meer leren over bidden en ons gebedsleven verdiepen: dat is wat we heel graag samen met jou willen doen!

Tijdens de avond laten we ons inspireren door een filmpje van de Prayer course van Alpha Nederland, is er aanbidding en gaan we een half uur bidden.

Dit jaar zullen we dat vanwege Corona digitaal doen.

De gebedsavonden worden door verschillende kerken en organisaties georganiseerd.

De avonden starten om 20.00u en duren tot circa 21.30u.

De Week van Gebed wordt wereldwijd al vele jaren georganiseerd.

Opgebouwd worden, God zoeken en samen bidden voor onze stad: doe je mee?

PROGRAMMA

Maandag18/1

Navigators en IFES studentenverenigingen

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87292523224

Sandra Bats: 06- 20984454

Peter van der Spek: 06-37444485

Speciaal voor jongeren!

Dinsdag 19/1

Evangelische Gemeente Enschede ism Christelijk Geref. Renate kerk

https://youtube.com/user/egenschede

Jetty Siemerink: 06-40564323

Woensdag 20/1

Protestantse Gemeente Enschede ism

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Noord,

Redeemed Christian Church of God,

Oec. geloofsgemeenschap Helmerhoek

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1473-Ontmoetingskerk-Enschede

Geert Lassche: 06- 44412015

Donderdag 21/1

Baptisten gemeente Enschede ism Stadskerk  De Verbinding'

De Wonne RK

https://www.stadskerkdeverbinding.nl/

Maria Meinema: 06-20346301

Vrijdag 22/1

Christelijk Geref Maranatha Kerk ism Leger des Heils

https://youtube.com/c/MaranathakerkEnschede

Frieda van Limbeek: 06- 49498804

Opgeven:

Via contactpersoon betreffende dag. Je ontvangt dan digitaal de gebedspunten.

Tips

-Nodig twee mensen bij je thuis uit of via zoom, Google meets of Jitsi om samen te  bidden.

-Ga in tweetallen gebedswandelen. Lekker buiten bidden.

-Zoek je nog iemand om mee te bidden: neem contact op met een van onze contactpersonen.

-Kijk, tijdens de Week van Gebed, op website van betreffende kerk die avond organiseert ivm mogelijke wijzigingen van inloggegevens lifestream.

Van harte welkom op één of meerdere van deze interkerkelijke avonden.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

namens de interkerkelijke werkgroep

Week van Gebed;

Maria Meinema
Geert Lassche
Jetty Siemerink