Vieringen in de verzorgingstehuizen.

Ariënsstaete:

Vrijdags om 19.00 uur

Florapark:

1e Dinsdag van de maand om 09.30

De Posten:

2e Vrijdag van maand om 10.00 uur
(alleen toegankelijk voor bewoners van De Posten)
In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd.

Eschpoort:

Een keer in de maand is er in principe op de vierde zondagavond van de maand om 18.00 uur een viering in de Eschpoort aan de Boulevard. (Voor bewoners van de Eschpoort en Het Korteland).

Oecumenische Geloofsgemeenschap Herlmerhoek

Kijk voor informatie op www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne

Meditatiezaal: Elke zondag om 11.00 uur. 
Spaanse viering: 1e zondag van de aamnd in de kapel om 12.00 uur.

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening

Iedere vrijdag van 13.13  - 13.30 uur,

Daarna drinken we een kop koffie of thee.

 

 

Ariënshuis Glanerbrug:

Zaterdag 18.00 uur (afwisselend eucharistieviering, woord- en communieviering, oecumenische viering)