Nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 19 augustus 2020Zuidoosttwente parochies
Gedurende Corona-crisis

  

Terug van vakantie

Terug van vakantie dachten we er als pastoraal team goed aan te doen, toch maar weer een brief rond te sturen. Voor iedereen, die op weg is geweest of thuis is gebleven, hopen we, dat de zomer ondanks alle gedoe rond Corona toch een goede tijd is geweest en dat je – waar nodig – wat tot rust bent gekomen. Houdt de goede dingen van de vakantie vast! Dat is vaak de kunst. Waar inmiddels alweer gewaarschuwd wordt voor een tweede golf, hebben we er als geloofsgemeenschappen van alles aan gedaan om het kerkelijk leven veilig te laten verlopen. Dit met inzet van heel veel mensen. Daar danken wij jullie voor. Het is niet leuk om met afstanden, ontsmettingsmiddelen, het trekken van lijnen en pijlen bezig te zijn, maar we doen het voor het gemeenschappelijk ‘bonum’, het gemeenschappelijk goede. In bijna alle locaties wordt inmiddels alweer gevierd. In de vakantietijd zijn de richtlijnen iets verruimd. Daardoor is het mogelijk, dat kleine groepen mensen in vieringen zingen. Koren bekijken, wat zij willen en aandurven. Locaties kijken naar het gebouw, ventilatie en dergelijke om te zien, wat verantwoord is. Het pastoraal beroep is inmiddels ook als contactberoep aangemerkt. Dat betekent dat pastores bij rituelen, waar dat noodzakelijk is, binnen de 1,5 meter mogen komen om bijvoorbeeld te zalven of te dopen. Er kan dus weer gedoopt worden. Er staat inmiddels een hele inhaalslag gepland. Ondertussen doen kinderen verspreid over vieringen hun Eerste heilige Communie. We hopen dat dat een mooie ervaring voor allereerst de kinderen zelf mag zijn.Tegelijkertijd is er in de Jacobus- en Franciscusparochie weer een heel programma opgezet aan activiteiten buiten de liturgie om. We gaan zien, wat daar van terecht kan komen.

Voor het komende pastoraal seizoen wensen we iedereen goede moed toe, uithoudingsvermogen en veel liefde! Blijf gezond!

Namens het pastoraal team, Frank de Heus

 

Aanstelling Ans te Lintelo als coördinator jongerenpastoraat in de parochies Jacobus de Meerdere en Franciscus van Assisië

Mijn naam is Ans te Lintelo. Ik woon en werk al vele jaren in de parochie Maria Vlucht. Ik ben 63 jaar, echtgenote, moeder en oma. Ik vind het bijzonder fijn om u te kunnen vertellen dat ik vanaf 1 september 2020 ook mag werken in de parochies Jacobus de Meerdere en Franciscus van Assisi.

Ans te Lintelo

Ik zal me vooral bezighouden met de doelgroep jongeren vanaf groep 8 tot … Het is fijn dat ook deze twee parochies willen investeren in deze groep. Ik hoop in in samenwerking met het pastoraal team en een aantal nieuwe enthousiaste vrijwilligers bijzondere ontmoetingen aan te bieden. Deze ontmoetingen mogen gezellig zijn, maar zullen hopelijk ook iets toevoegen aan de ontwikkeling van de jongere op het gebied van geloofsbeleving anno nu. Ik wil bv. graag hun interesse wekken voor de mensen die het ‘minder’ getroffen hebben. Ook zou ik d.m.v. bijvoorbeeld een spel de aandacht kunnen vragen voor de actuele betekenis van een bijbelverhaal. Theatergroep ‘sTOF ( www.theatergroepstof.nl) uit parochie Maria Vlucht zou voor hen en u kunnen optreden. Wat mij betreft hoort ook een casino-avond (over de gevaren van gokken en verslaving), een Thomasviering, een uitstapje naar Kamp Westerbork en een gourmetavond met een gast aan tafel ook tot de mogelijkheden. Zomaar enkele voorbeelden die kunnen leiden tot het vormen van een vriendenkring van jongeren behorende bij de parochie. Echter ik kan het onmogelijk alleen. Heeft u, of heb jij,  zin om over dit mooie werk met mij van gedachten te wisselen neem dan gerust contact met me op.  Ik kijk er naar uit!

Redactie: Ans is per 1 september voor 5 uur per week voor elk van beide parochies aangesteld. Het pastoraal team is erg blij om haar aanstelling.

 

Folder Spiritualiteit is uit! In de Jacobus- en Franciscusparochie

Het kerkelijk leven bestaat uit veel meer dan vieren alleen! In de folder ‘Spiritualiteit’ die dit jaar alweer voor de zesde keer wordt uitgegeven door de parochie Sint Franciscus van Assisië en de Protestantse gemeente te Haaksbergen en Buurse en voor de tweede keer in de Jacobusparochie te Enschede komt een keur aan activiteiten voorbij op het gebied van zingeving en geloof: boekbesprekingen, lezingen, gespreksgroepen rond Bijbel en geloof, omgaan met verlies, zingeving, levensbeschouwing en psychische ziekte, activiteiten rond ‘Burendag’, kunst en creativiteit, maaltijden, wandelingen, uitjes, gezellige bijeenkomsten voor alleenstaanden, een musical voor en door tieners… Bij alles wordt rekening gehouden met de beperkingen, die de pandemie ons momenteel oplegt. Het heeft dominees en pastores, gemeenteleden en parochianen niet afgeschrikt om toch met een mooi aanbod te komen. Het parochie- en gemeenteleven moet immers zo goed en zo kwaad als het kan doorgaan. Iedereen is welkom, jong en oud, kerkelijk of niet-kerkelijk. Reserveren of opgave is vaak wel een vereiste. De folder is verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau van de PKN en het centraal secretariaat van de Franciscusparochie te Haaksbergen als ook via het centraal secretariaat van de Jacobusparochie te Enschede. De folders zijn ook te vinden op de websites van beide geloofsgemeenschappen.

Jacobuslezing donderdag 10 september: Mgr. Woorts over de eucharistie in de kunst

Mgr. Woorts, hulpbisschop van ons aartsbisdom, neemt ons aan de hand van een powerpoint-presentatie mee op reis door de kunstgeschiedenis en laat zien hoe in de loop der tijd de eucharistieviering is gewaardeerd en afgebeeld. Dat doet hij met veel kennis en enthousiasme. Mrgr. Woorts heeft in Rome christelijke kunst gestudeerd en weet er veel over te vertellen. Natuurlijk is er gelegenheid vragen te stellen.

Datum: donderdag 10 september. Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur. Locatie: Parochiezaal of kerk van Sint Jan, Haaksbergerstraat 253. Kosten: vrije gift. Opgave / reserveren: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kloosterweekend 6-8 november: Op verhaal komen vanuit drukte, werk en gezin

Elk half jaar gaan we met parochianen, gemeenteleden, gelovigen en ‘ongelovigen’ een weekend naar het klooster in Megen. En telkens weer is het verrassend wat het met mensen doet. Je bent er even helemaal tussen uit, in een andere omgeving en maakt kennis met een andere manier van leven. De confrontatie met het ongewone, de stilte en de rust, maakt nieuwe energie los en kan nieuw perspectief aanreiken voor je eigen leven. Het weekend staat open voor jong en oud. We verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan: film, gesprekken, wandeling, meditatie, bezoek aan de Clarissen op de zaterdagavond… Ook in Coronatijd zijn we bij de broeders van harte welkom en zal het meeste zijn, zoals we het gewend zijn.

Begeleiders: pastoraal werker Frank de Heus en drs. Frank Beuger. Data: vrijdagavond 6 tot en met zondagmiddag 8 november 2020 én 25 tot en met 27 juni 2021 (voor wie jonger dan 50 jaar is) én vrijdagavond 22 tot en met zondag 24 januari 2021 (voor alle leeftijden). Kosten: € 70,00. Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 300 98 833. Aantal deelnemers: maximaal 10.

Opgave Vormselvoorbereiding en Eerste heilige Communie

U kunt tot 6 september uw zoon of dochter opgeven voor de voorbereiding op het Vormsel via de website van de Jacobusparochie te Enschede. Dit jaar zal het programma alleen in Enschede worden aangeboden, maar kinderen van groep 8 of hoger uit andere parochies zijn ook welkom om mee te doen. De Startavond voor vormelingen én hun ouders vindt plaats op maandag 21 september van 18.30 tot 20.00 uur in de kerkzaal van de Sint Jan aan de Haakbergerweg 253 te Enschede.

We vragen ouders, die hun kinderen mee willen laten doen aan de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, hun kinderen liefst vóór 19 oktober op te geven via de website van hun eigen parochie. U vindt alle informatie incluis de planning op de website van uw eigen parochie. De Startavonden voor ouders vinden plaats vanaf eind oktober. De eerste ouder-kind-bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddag 21 november.

 

Vieren in Corona-tijd: reserveren, dopen, Allerzielen, Kerst ….

Inmiddels hoeft of kan niet voor alle vieringen meer gereserveerd te worden. Bij sommige kerken volstaat aanmelding bij de deur. Bij anderen kun je reserveren, maar ook op de bonnefooi naar de kerk gaan. Let wel op: vol is vol. Bij veel kerken kan aan niet meer dan 100 mensen een plek geboden worden. Raadpleeg daarom de website of parochie-uitgave van de betreffende parochie of locatie om te weten, wat bij u de gang van zaken is.

Er wordt weer gedoopt volgens rooster. Kinderen en volwassenen kunnen daarvoor weer opgegeven worden via het centraal secretariaat van de parochie.

Pastoraal team en pastoraatgroepen zijn al begonnen na te denken of gaan nadenken over wat te doen met Allerzielen en Kerst. Door beperkingen vanwege de pandemie, zal er niet genoeg plek zijn voor iedereen, die doorgaans bij deze gelegenheden naar de kerk gaat. Er is maximaal aan vieringen ingeroosterd, maar we weten nog niet of daar door ventilatieproblemen nog aan afgedaan moet worden. We gaan kijken of we wellicht op andere manieren dan gebruikelijk meer mensen kunnen bedienen. Er wordt gebrainstormd over buiten samenkomen of vieren op Markt of Dorpsplein; over Kerstwandelingen; ‘Walk throughs’ door kerken; open kerk-bijeenkomsten…. Heeft u nog ideeën, laat het uw pastoraatgroep weten.

 

Extra actie Kerkbalans in corona-tijd

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals wij gewend zijn, missen wij veel inkomsten. Er loopt daarom momenteel een extra Actie Kerkbalans. Uw steun is van harte welkom.

  • Maria Vlucht: via het bankrekeningnummer van uw eigen locatie.
  • NL15 RABO 0153166665 t.n.v. 'Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede'.
  • NL87RABO0118098802 t.n.v. ‘Parochie Franciscus van Assisië’

Meditatie door pastoor Paul Daggenvoorde

Tegelijk met het schooljaar

begint na de vakantie een nieuw werkjaar.

Halverwege het kalenderjaar.

Een nieuw begin in de tweede helft?

Blijft het kerkelijk leven even vreemd en afstandelijk

als waaraan we inmiddels wat gewend zijn?

Oppassen

met contact maken,

met bij elkaar komen, met communie ontvangen.

Alles gaat anders.

Want dat virus is er nog.

En doet wat elk virus doet:

het beweegt met óns mee om zich te verspreiden.

Hoe ziet de kalender van dit najaar eruit?

Een tweede golf, in de tweede helft?

Hoe vieren we Allerzielen, en Kerst?

Bij het begin van deze tweede helft moet ik denken aan de heilige Willibrord.

Aan wat hij bij schreef in de kantlijn van zijn liturgie-kalender:

‘in Dei nomine feliciter’.

Letterlijk betekent dat zoiets als: ‘in de naam van God geluk’.

Hij schreef dat bij zijn verjaardag.

Wellicht als een motto voor elke dag.

Want je kunt het ook vertalen als een opdracht: ‘wees in godsnaam gelukkig’.

Willibrord was een typische reizende monnik.

Aan het begin van de achtste eeuw kwam hij in ons land.

Alles was vreemd én bedreigend.

Zoals nu voor ons de wereld van dat virus.

En precies dat zocht hij. Het onbekende.

Want vooral daar zou hij ontmoeten wie hij verkondigde: Jezus de opgestane.

‘Wees in godsnaam gelukkig’.

Wat betekent dat voor jou?

Een uitdaging misschien

om nooit het vertrouwen te verliezen

in God

die overal en altijd bij ons is

overeenkomstig zijn Naam:

‘Ik ben er’.

Succes bij de nieuwe start in de tweede helft van dit jaar!

Paul Daggenvoorde

 

Contact met pastoresteam

Pastoor Paul Daggenvoorde:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866
Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558
Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833
Pastoraal werker:                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 389 03 999

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl
www.katholiekenschede.nl
www.franciscusparochie.nl