10_kerken_banner

activiteitenkalender

schelpr kleur2

De oktobermaand is van oudsher de maand waarin het bidden van de Rozenkrans een centrale plaats heeft. We komen weer  met liefde rond Maria samen om haar te groeten. Maria brengt ons bij Christus.

Iedere dinsdag in de maand oktober wordt er om 19.00 uur de Rozenkransgebeden en gezongen in de St. Jozefkerk.

Bij alles wat wij aan Maria willen zeggen en vragen geeft zij ons in de geheimen van de rozenkrans veel om in rustig gebed met elkaar te overwegen. 

mariamaand1.jpg
U allen bent van harte welke, er is ook de gelegenheid om een kaarsje op te steken bij Maria.
mariamaand2.jpg

Dinsdag 19.00 St. Jozefkerk

3 oktober

Openingslof + zegen met het Allerheiligste Sacrament

Diaken Paul van Blijswijk

10 oktober

Rozenkransgebed + uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

17 oktober

Rozenkransgebed + uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

24 oktober

Rozenkransgebed + uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

31 oktober

Plechtige Slotlof + zegen met het Allerheiligste Sacrament

Pastor Willy Rekveld

Ps. Er is parkeergelegenheid (gratis) op het parkeerplaats van het pastoraaldienstencentrum, Nieuwe Schoolweg 2.
cross
In navolging van vorige jaren is ook dit jaar gekozen voor een speciale opzet van het bekende Gerardus Triduüm. Dit Triduüm, dat gehouden wordt op de drie dagen voorafgaand aan de Gerardus Majella Bedevaart, is bedoeld voor iedereen om zich voor te bereiden op de Bedevaart.

Voorafgaand aan dit Triduüm is er op vrijdag 13 oktober een Eucharistieviering, als opening van de Noveen ter ere van de H. Gerardus. Aanvang 18.30 uur, voorganger pastor Rekveld, met medewerking van het Dames- en Herenkoor.  

Op donderdag 19 oktober om 19.00 uur is er de Opening van het Triduüm, Eucharistieviering met Pastor Rekveld en Pastoor Monninkhof, met medewerking van het Dames- en Herenkoor.    

Op vrijdag 20 oktober om 19.00 uur is er een gezinsviering met als voorgangers Pastor Rekveld en Pastor Carla Berbee. Het Kinderkoor zal deze viering muzikaal opluisteren. Deze viering is voor iedereen, jong en oud. De kinderen van de basisschool kunnen vóór de viering iets maken om tijdens de viering te geven aan iemand anders in de kerk. Daarom willen we ook speciaal voor deze viering alle ouders, opa’s, oma’s, zieken en ouderen uit onze hele parochie uitnodigen!

Op zaterdagavond 21 oktober om 19.00 uur is er een muzikale jongeren bijeenkomst voorganger Carla Berbee, met medewerking van het Jongerenpastoraat.

Na elke Triduümviering is er gelegenheid om samen koffie, thee of frisdrank te drinken.

U bent van harte welkom om één, of liever nog, meerdere vieringen met ons mee te vieren en u zo voor te bereiden op de 105de Gerardus Majella Bedevaart op zondag 22 oktober. Om 11.00 uur vindt de Plechtige Eucharistieviering plaats, waarna de processie volgt. De voorgangers zijn Parochievicaris Willy Rekveld, Pastor Carla Berbee en Pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), die de feestpredicatie verzorgt. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor en Concordia die de Deutsche Messe van Franz Schubert ten gehore brengt.

Om 15.00 uur Sluitingslof. Voorganger Pastor Rekveld met medewerking van het dames- en herenkoor.

Wij rekenen op uw komst!
schelprkleur3
Zie hier de film van de feestdag van pastor Jan Kortstee op 25 juni ter ere van zijn 50 jarig priesterjubileum.


De film is gemaakt door Jos Gruyters.

messiah15498

Regularly experiences, meetings, lectures and concerts, or in one of the churches

Here they are shown.

schelprkleur3

Go to top