10_kerken_banner

activiteitenkalender

Met ingang van 5 juli verhuist de donderdagochtendviering van de Kajuit naar de kapel van zorgcentrum Ariënsstaete aan de Lijsterstraat 30.De tijd blijft 9.30 uur.

We lopen daarmee vooruit op de verkoop van de Mariakerk. De bezoekers van de viering zijn er content mee: De viering blijft. We blijven in de wijk en de voorzieningen van Ariënsstaete zijn uitstekend. Na de viering drinken we koffie in de grote zaal van het huis.

Als parochiebestuur en pastoraal team zijn we blij dat dit zo kan. Uiteraard is iedereen welkom in de viering, die beurtelings een eucharistie- en communieviering zal zijn. Zeker ook de bewoners van Ariënsstaete zelf of bijvoorbeeld ‘De Dollard’, dat er vlakbij ligt en waar we de vieringen eerder niet door konden zetten. We hopen dat ons groepje van tien trouwe aanwezigen weer wat zal groeien.

Pastor Antonissen zal voorgaan in de laatste viering in de Kajuit op donderdag 28 juni, pastoraal werker Frank de Heus in de eerste viering op de donderdagochtend in Ariënssttaete op 5 juli.
Johan Lubberink blijft contactpersoon voor de viering en zorgt samen met Joke voor wat er verder nodig is.
cross

Beste parochianen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u mede dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, onze pastoor André Monninkhof, heeft gevraagd een benoeming elders in het bisdom te aanvaarden.

De pastoor heeft hiermee ingestemd.

Per 1 september is hij benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie in Noord - Oost Salland: Ommen, Heino, Hardenberg, en omgeving.

Deze benoeming heeft te maken met een reeks van overplaatsingen die deze maanden binnen ons bisdom gaan plaatsvinden.
We feliciteren pastoor Monninkhof met de nieuwe benoeming.

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de aartsbisschop ook per 1 september een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze samenwerkende parochies Heilige Franciscus van Assisië, Heilige Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht.

Onze nieuwe pastoor is Paul Daggenvoorde, op dit moment nog pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

We houden u uiteraard op de hoogte over het moment van afscheid van pastoor Monninkhof en de installatie van onze nieuwe pastoor Daggenvoorde.

Tot zover deze mededeling.

schelprkleur3

Op zondag 1 juli 2018 zal het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock (NSKAD) haar jaarlijkse zomerconcert geven. Op het programma staat het ontroerende Stabat Mater van Antonín Dvořák (1841-1904). Het concert, onder leiding van Fiona Ellis, zal plaatsvinden in de St. Jozefkerk (Oldenzaalsestraat 115) te Enschede.

messiah15498

Regelmatig zijn er vieringen, bijeenkomsten, lezingen en of concerten in één van de kerken.

Op deze pagina worden deze getoond.

schelprkleur3

Aanmelden nieuwsbrief en parochieblad Pelgrim

Ga naar boven