10_kerken_banner

activiteitenkalender

alfons ariens stichting

Secretariaat
Drs. J.N. Hinke
Galileistraat 49
1223 GL  Hilversum
035 - 7729597
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 18 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten  zullen zijn 
Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en
P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door L. Huitink, als permanent diaken verbonden aan de H. Pancratius parochie te Tubbergen.

Het thema van de viering zal zijn de missionaire zending van de kerk.

Onlangs heeft paus Franciscus de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid. De Ariënsgedachtenis viering zal aandacht besteden aan deze Werelddag.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede en de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, die dus dit jaar 125 jaar bestaat.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.
Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.


Hoogachtend,
Het Ariëns-comité
icon1

Het Grensland Overdagkoor &

Overijssels Byzantijns MannenkoorO.l.v. Henriëtte Eikenaar & Marian Stouwdam
m.m.v. John Gaasbeek

Organiseren zondagmiddag 25 november 2018

Dit najaar wordt ouders de mogelijkheid aangeboden om hun kinderen in de zondagochtendviering van 10.00 uur in de Sint Jan te laten dopen.

Aanzet waren in eerste instantie praktische problemen.
Omdat het pastoraal team per 1 april 0,7 fte kleiner is geworden, moest er opnieuw geschoven worden met taken en kritisch gekeken worden naar wat wij als pastores nog wel en niet doen.
We wilden toe naar minder vieringen. Daarbij is het dopen de ene pastor liever dan de ander.
Maar de doorslag gaf uiteindelijk een gesprek, dat binnen het pastoraal team en in de werkgroep doopviering (Maria Vlucht) al veel langer gevoerd wordt.

Kerngegeven van de doop is dat de dopeling in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen.
Dan is het ook mooi, als die gemeenschap erbij is. Dat kan inspirerend zijn voor de gemeenschap. Zeker in deze tijd.
Er zijn nog jonge mensen die voor de kerk kiezen! Hun motivatie zit vaak diep. Zij zijn verwonderd over het leven. Ze hebben Gods kracht in hun leven gevoeld. Dat willen ze hun kinderen meegeven. Maar het kan ook inspirerend zijn voor de ouders zelf. Zij willen dat hun kinderen bij de gemeenschap gaan horen. Nu dan! Dit is de gemeenschap.
Zo ontmoeten we elkaar lijfelijk op de zondag. Dat is anders dan wanneer er een aparte doopviering buiten de zondagse viering om wordt gehouden. Daar blijft het dopen voor velen in het verborgene. Deze mogelijkheid bestaat overigens nog steeds ( in de Sint Jozef ).

Wij – als team en pastoraatsgroep Zuid – zijn benieuwd waar onze jongere parochianen voor kiezen en hoe andere parochianen daar weer op reageren.
We houden de zondagse vieringen met doop op een uur, niet langer.
Misschien zal het wat onrustiger zijn, omdat er (meer) kinderen bij zijn. Het zal in ieder geval wat drukker zijn dan anders.
We hopen dat u komt om deze nieuwe parochianen te verwelkomen. We zullen zien.
We merken dat van de mogelijkheid al gebruik wordt gemaakt.
In de Bonifatiuskerk in Haaksbergen doen we evenzo.
In Overdinkel wordt het gesprek opgestart.

Reacties van u zijn altijd welkom.

Namens het pastoraal team en de pastoraatsgroep Zuid,
Frank de Heus

schelpr kleur50

Beste parochianen van RK Zuid Oost Twente:

  • Franciscusparochie (Haaksbergen, Boekelo, Buurse)
  • Parochie Maria Vlucht (Losser, Lonneker, Overdinkel en Glanerbrug)
  • Parochie “Sint Jacobus de Meerdere” (stad Enschede)

Bij deze wil ik U hartelijk dank zeggen voor Uw overweldigende belangstelling tijdens, na afloop en rondom mijn afscheidsviering als pastoor in de Sint Jan afgelopen zaterdagavond, 21 juli.

Het was werkelijk hartverwarmend om zovelen van U daar te mogen zien en begroeten. Het was een mooie, warme en intieme viering. Een ieder die zich hiervoor heeft ingezet: voor Uw betrokkenheid wil ik U oprecht danken.

Ook de receptie, die volgde op de afscheidsviering, heeft veel indruk op me gemaakt. Samen met mijn zus Marianne, die me terzijde stond, heb ik heel veel lieve woorden gehoord en heel veel welgemeende handdrukken in ontvangst mogen nemen. Ook hiervoor dank ik U uit de grond van mijn hart.

Ook voor al Uw goede gaven ten behoeve van het Oecumenisch Citypastoraat hier in Enschede, en alle persoonlijke attenties, kaarten en brieven, die ik mocht ontvangen, wil ik U hartelijk danken.

Met dit afscheid kan ik met een tevreden gevoel op weg gaan naar de Emmanuelparochie in Ommen en omgeving.

Dat God U allen mag zegenen en behoeden. Ik wens U vrede en alle goeds !

Met vriendelijke groet,

                                              Pastoor André Monninkhof

schelpr kleur50

messiah15498

Regelmatig zijn er vieringen, bijeenkomsten, lezingen en of concerten in één van de kerken.

Op deze pagina worden deze getoond.

schelprkleur3

Aanmelden nieuwsbrief en parochieblad Pelgrim

Ga naar boven