10_kerken_banner

activiteitenkalender

uitnodiging
Vrijdag 31 augustus 2018
19.00 uur
St. Pancratiuskerk
Haaksbergen

Haaksbergen, juli 2018

De bestuurscommissie van de drie samenwerkende parochies St. Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en St. Franciscus van Assisië, de parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u hierbij uit voor de viering van de installatie van pastor Paul Daggenvoorde als pastoor voor de drie samenwerkende parochies van Zuidoost Twente per 1 september 2018.

Op vrijdag 31 augustus zal de viering om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk aan de Markt 9 te Haaksbergen plaatsvinden. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk kennis te maken.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
cross

Op Zaterdag 4 Augustus is er weer een Angelus gebedsviering van 12.00 uur tot 12.30 uur in de Jacobus kerk.
Het Thema is: Maria ten Hemel Opneming.

Na afloop is er koffie en thee en kunt elkaar nog ontmoeten. Iedereen is van harte welkom, ook kinderen.

Met Vriendelijke Groet
Eric Sanders
cross

Beste parochianen van RK Zuid Oost Twente:

  • Franciscusparochie (Haaksbergen, Boekelo, Buurse)
  • Parochie Maria Vlucht (Losser, Lonneker, Overdinkel en Glanerbrug)
  • Parochie “Sint Jacobus de Meerdere” (stad Enschede)

Bij deze wil ik U hartelijk dank zeggen voor Uw overweldigende belangstelling tijdens, na afloop en rondom mijn afscheidsviering als pastoor in de Sint Jan afgelopen zaterdagavond, 21 juli.

Het was werkelijk hartverwarmend om zovelen van U daar te mogen zien en begroeten. Het was een mooie, warme en intieme viering. Een ieder die zich hiervoor heeft ingezet: voor Uw betrokkenheid wil ik U oprecht danken.

Ook de receptie, die volgde op de afscheidsviering, heeft veel indruk op me gemaakt. Samen met mijn zus Marianne, die me terzijde stond, heb ik heel veel lieve woorden gehoord en heel veel welgemeende handdrukken in ontvangst mogen nemen. Ook hiervoor dank ik U uit de grond van mijn hart.

Ook voor al Uw goede gaven ten behoeve van het Oecumenisch Citypastoraat hier in Enschede, en alle persoonlijke attenties, kaarten en brieven, die ik mocht ontvangen, wil ik U hartelijk danken.

Met dit afscheid kan ik met een tevreden gevoel op weg gaan naar de Emmanuelparochie in Ommen en omgeving.

Dat God U allen mag zegenen en behoeden. Ik wens U vrede en alle goeds !

Met vriendelijke groet,

                                              Pastoor André Monninkhof

schelpr kleur50

Beste parochianen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team deel ik u mede dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, onze pastoor André Monninkhof, heeft gevraagd een benoeming elders in het bisdom te aanvaarden.

De pastoor heeft hiermee ingestemd.

Per 1 september is hij benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie in Noord - Oost Salland: Ommen, Heino, Hardenberg, en omgeving.

Deze benoeming heeft te maken met een reeks van overplaatsingen die deze maanden binnen ons bisdom gaan plaatsvinden.
We feliciteren pastoor Monninkhof met de nieuwe benoeming.

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de aartsbisschop ook per 1 september een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze samenwerkende parochies Heilige Franciscus van Assisië, Heilige Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht.

Onze nieuwe pastoor is Paul Daggenvoorde, op dit moment nog pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

We houden u uiteraard op de hoogte over het moment van afscheid van pastoor Monninkhof en de installatie van onze nieuwe pastoor Daggenvoorde.

Tot zover deze mededeling.

schelprkleur3

messiah15498

Regelmatig zijn er vieringen, bijeenkomsten, lezingen en of concerten in één van de kerken.

Op deze pagina worden deze getoond.

schelprkleur3

Aanmelden nieuwsbrief en parochieblad Pelgrim

Ga naar boven