10_kerken_banner

activiteitenkalender

Banner nb pt juli 2022

de volledige nieuwsbrief vindt u hier

Op dinsdag 24 januari werd in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede een informatieavond gehouden over de Lourdesbedevaart (van 27 april t/m 5 mei 2023). De belangstelling vanuit heel Zuidoost Twente was boven verwachting en de sfeer aangenaam. Annigje Jannink-Annink (reisleider) en pastoor Daggenvoorde lieten een informatieve PowerPoint zien. De reis naar en van Lourdes geeft heel wat toeristisch te zien en als bedevaart écht wat te beleven. We gaan via Reims. Daar bezoeken we de kathedraal waar alle Franse koningen zijn gekroond. Ons eerste hotel is in de buurt van Troyes. We bezoeken de kathedraal van Vezelay en de derde dag gaan we naar Rocamadour en hopen dan tegen 14.00 uur in Lourdes aan te komen.
Vezelay en Rocamadour zijn twee belangrijke bedevaartplaatsen voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella in Spanje.
Op de terugreis overnachten we in Nevers zodat we gelegenheid hebben Bernadette te bezoeken die daar ligt opgebaard.

Er zijn al 25 stoelen bezet in de bus. Op www.christoffelreizen.nl kunt u zich nog inschrijven. Klik op de groene knop 'boek een reis' (rechtsboven), daar vindt u de Negendaagse busreis Lourdes. Drie in een parochie. Dat zijn wij. 

Op dinsdag 28 maart houden we om 19.00 uur voor de mensen die zich ingeschreven hebben de kennismakingsavond, ook in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede.

Meer informatie:

https://www.mariavlucht.nl/actueel/parochiebedevaart-naar-lourdes-2023

Voor Enschede en Haaksbergen: Hetty Eckers tel.: 06-22 26 82 64 / 053-433 37 18 of Annigje Jannink-Annink tel.: 053-434 26 50
Voor Lonneker, Losser en Glanerbrug: Annelies Severt tel.: 053-435 98 28
Voor Overdinkel: Ina Kuiper tel.: 06-30 30 12 01

logo bisdomlogo synode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Aartsbisdom Utrecht publiceerde op vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De Nederlandse bisschoppen hebben er namelijk voor gekozen om voor het Hoogfeest van Pinksteren de verslagen met alle betrokkenen in het bisdom te delen. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

Hier treft u het Verslag voorbereiding synode 2023 Aartsbisdom Utrecht aan, alsmede het Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht.

De link naar de pagina van het Aartsbisdom treft u hier aan: https://www.aartsbisdom.nl/aartsbisdom-publiceert-diocesaan-synodeverslag/.

 

Activiteiten kalender
Recente berichten
Ga naar boven