10_kerken_banner

Jeugd

Al een aantal jaren mogen we in de Jozefkerk genieten van de zang van de kinderen van de Paus Joannesschool. Onder leiding van Loes Stolker groeide het kinderkoor uit tot een enthousiast koor, dat de vieringen een vrolijk accent geeft. De laatste jaren klonk vaker de vraag of ook kinderen van andere basisscholen mee mochten doen. Dat kan met ingang van september 2015. Het kinderkoor repeteert op dinsdag van half drie en kwart over drie in het gebouw van de Paus Joannesschool, tegenwoordig onder de bezielende leiding van Marjan Vleeming. Marjan is zangeres, dirigent en zangdocent. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen op 06-47181228 of op www.marjanvleeming.nl

Pastor Ingrid Schraven

Voor wie bestemd                   kinderen 001

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen

Groep A: leeftijd van 4 – 8 j

Groep B: leeftijd van 8 – 12j

 Zie de folder 

Parochiezaal St. Jozefkerk

(parkeren met de auto is mogelijk)

Zaterdag van 10.00 – 11.30 uur op

11 oktober   “ Rozenkrans “

8 november “Christus Koning”

Wie zijn de begeleiders
Linda ter Braak en Begona Bruggeling. Zij hebben de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en zij hebben ook ervaring met kinderwoorddiensten.Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opvang voor kinderen < 4 jaar

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om op de peuters op te passen tijdens de kindercatechese, mail gerust.

KIEK  Kind en Kerk
 
Wat dot den keerl allemoal?”
Deze vraag stelde een misdienaar, leerling van groep 8, na afloop van een uitvaartviering. Waarom hij dat vroeg, weet ik niet. Maar ik vind het wel een leuke vraag. Ik heb deze vraag een paar weken laten bezinken. Maar als ik nu terugdenk, aan wat ik de afgelopen tijd heb mogen doen, dan gaan mijn gedachten allereerst uit naar de tragedie in dit dorp, nog maar zo kort geleden. Op de avond van het gebeurde ben ik als een soort van ‘pastorale vliegende keep’ langs alle plekken gegaan, waar opvang was geregeld. Daar heb ik gevraagd, of er nog geestelijke bijstand of pastorale hulp nodig was. Daags erna heb ik een vergadering bijeengeroepen van de pastoraatsgroep van onze parochie. Hieruit zijn (door de inzet en betrokkenheid van velen) uiteindelijk de stille tocht en de oecumenische gebedsdienst voortgekomen, die nog diezelfde week zijn gehouden.
Als ik kijk naar wat ik verder doe, dan denk ik ook aan het pastoraal team, waarin ik werk. We zijn met zeven pastores. Samen werken we voor 15 kerken met 17 geloofsgemeenschappen. Als teamleider van het pastoraal team draag ik de ‘aanvoerdersband’.  Als ‘captain’ van deze groep probeer ik ervoor te zorgen, dat ieder van de pastores met plezier en resultaat zijn of haar werk kan doen. Ook ben ik als teamleider verantwoordelijk voor een goede planning en verdeling van al het pastorale werk in ons gebied. Verder ben ik voorzitter van drie parochiebesturen: Enschede, Losser en Haaksbergen. In deze besturen overleg ik onder meer over de financiën van de parochies en over onze kerkgebouwen: welke gebouwen kunnen open blijven; en hoe vinden wij een nieuwe en passende bestemming voor kerkgebouwen die moeten gaan sluiten. Naast al het bestuurlijke werk ga ik als priester regelmatig voor in eucharistievieringen (in de weekenden en doordeweeks, in diverse kerken), doop ik kinderen en soms ook volwassenen, ga ik voor in huwelijksvieringen, bedien ik het sacrament van de zieken en ga ook voor in uitvaartvieringen (gemiddeld een keer per week, maar er is ook een week geweest, waarin ik ben voorgegaan in 5 uitvaartvieringen). Als pastoor doe ik natuurlijk niet alles zelf. Ik werk samen met pastorale collega’s, besturen, werkgroepen en tal van vrijwilligers. Maar toch ben ik eindverantwoordelijk voor alles wat er pastoraal in dit grote gebied (dat heel Zuid Oost Twente omvat) allemaal gebeurt. Deze last voel ik wel eens zwaar op mijn schouders drukken. We leven in tijden van grote veranderingen, het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, en daar moet niet alleen U als parochianen, maar ook wij als pastores aan wennen. De veelomvattendheid en ook intensiteit van mijn werk brengen wel eens met zich mee, dat ik dingen fout doe of dat er steken vallen. Daarom bid ik God dagelijks om vergeving voor mijn fouten en dat ik ervan mag leren. Want het kan altijd beter! Ook bid ik God dikwijls om een geest van wijsheid. Want soms is het wel eens spannend, moeten er bepaalde beslissingen genomen worden, maar is niet zonder meer duidelijk wat nu de beste keus is. Ik hoop dan, dat God mij wil helpen en mij de goede weg wil wijzen. En om dan aan het eind van de week nog wat ontspanning te vinden, ben ik op de zaterdagen op het voetbalveld actief als scheidsrechter. Ook in Haaksbergen, bij Bonifatius Boys of HSC. Want dat vroeg de misdienaar, waarover ik U sprak ook nog: hij fluit toch niet bij ons in het dorp?
Beste misdienaar, misschien kijk ik een beetje streng of lijk ik een beetje nors, maar ik hoop dat er ook een glimlach af kan, mochten wij elkaar ooit (ook) op het sportveld tegenkomen. Want dat dot dissen keerl allemoal.    
   
Pastoor André Monninkhof

 

  


Activiteiten kalender
Recente berichten jongeren
Ga naar boven