10_kerken_banner

Kinderactiviteiten

Beste kinderen en ouders,

kidstimeZit je in groep 5,6 of 7? Ben je nieuwsgierig naar geloven, bidden, de bijbel en feesten in het Katholieke kerk?
Vind je knutselen, spelletjes en gezelligheid ook leuk? 
Kom dan naar de Kids Time, daar gaan we op een speelse en creatieve manier aan de slag met feesten die we samen vieren in de kerk.
We gaan samen op ontdekkingstocht naar de weg van geloven.

 

 

 

Op vrijdag 10 maart 2023 van 15.30u tot 17.00u in de parochiezaal van de St.Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij weer bij elkaar met de Kids Time!

Het thema voor deze bijeenkomst is:

                                Vastentijd

Vastentijd 2023 KidsTime

 

 

 

 

 

Vasten is het woord dat gebruikt wordt voor het helemaal niet, of minder eten en drinken gedurende een bepaalde periode.
Vastentijd, ook wel Veertigdagentijd genoemd, is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding voor het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning. Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de Vastentijd), wordt er traditioneel (binnen de Katholieke Kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens deze periode, waardoor de totale duur van de vastentijd op veertig dagen uitkomt.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal:

                            Laat ons gaan....

Vastentijd 2023 KidsTime2Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn.

Kun je dit keer niet meedoen, maar vind je het wel leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker! Neem een vriendje of vriendinnetje mee! Wie weet tot dan!!!

Volgende datums op de vrijdagen: 12 mei/ Zondag rustdag en 14 juli / Christoffel.
Opgeven via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 22 379 624
Begeleiders: Saskia, Engelien, Valery en lieve moeders die regelmatig meehelpen

Wij hopen jullie te zien 🙂

WE WENSEN IEDEREEN VEEL GELUK EN VREDE VOOR 2023                                                                                                              

Zondag 5 februari:5e zondag door het jaar.

Thema: Laat je licht stralen.

Laat ook jouw licht stralen! Durf in het dagelijks leven een verschil te maken door voor je geloof in Jezus uit te komen!

Zondag 19 februari: 7e zondag door het jaar.

Thema: Je vijand liefhebben?

Jezus vraagt van ons: Wees goed voor iedereen, ook voor mensen die jij niet zo aardig vindt.

Durf zonder onderscheid liefde te geven.

Zondag 26 februari: 1e zondag van de veertigdagentijd.

Thema: Trouw zijn aan God.

Blijf trouw aan God en laat je door niets of niemand op de verkeerde weg brengen.

kidstimeOp vrijdag 16 december was in de parochiezaal van de St. Jankerk de laatste Kids Time bijeenkomst van het jaar 2022.
We hebben het gehad over Driekoningen.
Het volledige verslag treft u hier aan.

TIPS VOOR DE VASTENTIJD MET KINDEREN: 1e ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

Helaas mogen de kinderen van verschillende scholen nog niet bij elkaar komen, vanwege de maatregel van het RIVM. Daroom mag de kinderwoordienst op 14 maart in de Sint Jankerk niet doorgaan. Om de Vastentijd toch met de kinderen thuis te vieren, kunnen jullie elke zondag van de vastentijd hier een navertelling van de evangelie, tips voor een gesprek met de kinderen, een gebedje en ideeen voor een knutsel moment vinden.

De thema van het project is: JEZUS IN ONZE WERELD.

Deze project is gebaseerd op de vastentijd project van de website: www.kinderwoorddienst.nl.

Op een speelse manier willen wij het Evangelie en het leven van de kinderen samen brengen.

Wij wensen jullie een goede voorbereiding op Pasen met de kinderen.

Groetjes,

Werkgroep kinderwoordienst Sint Jankerk

Navertelling Johannes 2,13-25

Jezus is boos

Het was bijna Pasen. Dat was een groot feest voor Jezus en zijn vrienden. Net als veel andere mensen gingen zij naar Jeruzalem. Daar kon je het paasfeest het beste vieren. Dicht bij de tempel, het huis van God. Het was fijn om met anderen te vieren dat God zijn volk bevrijd had uit Egypte.

In Jeruzalem aangekomen ging Jezus naar de tempel. Daar was het druk. Op het binnenplein van de tempel waren verkopers van koeien, schapen en duiven. Er zaten ook mensen die de Romeinse muntjes wel wilden omwisselen voor Joodse muntjes. In de tempel mocht je niet betalen met geld waar het hoofd van de keizer op stond, dus je moest ze eerst wisselen. Jezus zag de grote drukte, Hij hoorde het geblaat van de schapen en het geschreeuw van de handelaars.

En Hij werd toch zo ontzettend boos. Hij maakte van touwen een zweep. Met de zweep joeg Hij iedereen naar buiten. Ook de dieren joeg Hij weg. De tafeltjes met de muntjes gooide Hij omver. En tegen de duivenverkopers zei Hij: “Weg met dit alles. Maak van het huis van God geen markthal!”
Zijn leerlingen dachten aan wat er in de Bijbel staat: “Ik heb alles over voor het huis van God.” En ze begrepen dat dit over Jezus moest gaan.

De Joden vroegen aan Jezus: “Waar haal Jij het lef vandaan om dit te doen?” Jezus gaf een raadselachtig antwoord: “Breek deze tempel maar af. Drie dagen later zal Ik hem weer opgebouwd hebben.” De Joden lachten Hem uit. Ze zeiden: “Er is zesenveertig jaar gebouwd aan deze tempel. Dan kan Jij hem niet in drie dagen opbouwen.”
Maar Jezus sprak over een ander soort tempel. Hij bedoelde de tempel van zijn lichaam. Pas na Jezus opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich deze raadselachtige woorden. Ze geloofden in de Bijbel en in wat Jezus gezegd had.

Ondertussen waren er in Jeruzalem steeds meer mensen die in Jezus geloofden. Ze zagen welke bijzondere tekenen Hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in de mensen. Hij kende de mensen en wist waartoe ze in staat waren. Niemand hoefde hem daarover iets te vertellen.

Gesprek met de kinderen

Vandaag horen we hoe Jezus boos wordt in de tempel. Wat was bij Jezus de reden om boos te worden? De tempel lijkt een marktplein, in plaats van de plaats waar God aanwezig is onder zijn mensen.

U heeft bij de opening van de kinderwoorddienst verteld over de tempel. Start het gesprek weer bij vraag of een tempel een soort kerk is.
Vraag de kinderen hoe zij zich gedragen als ze in de kerk zijn? Wat roept de sfeer van een kerk bij hen op? Is het een plek waar je gaat roepen en schreeuwen of heb je juist meer het gevoel dat je wilt fluisteren? Wat zouden ze er van vinden als in de kerk bijvoorbeeld een markt was, waar van alles werd verkocht, zelfs beesten?

Ook de kinderen zijn wel eens boos om onrecht. Laat elk kind een situatie in zijn hoofd nemen waarin hij of zij boos is geworden (bijvoorbeeld: iemand doet je pijn, pakt iets af, beledigt jou of iemand waar je van houdt, maakt iets kapot wat jij waardevol vindt, iets gaat niet eerlijk). Is boos worden slecht of kan je er ook iets mee bereiken? Moet je daar wat aan doen, of toch je mond maar houden? Geef als voorbeeld mensen die demonstreren tegen iets waar ze het niet mee eens zijn.
Soms moet je ergens tegen in opstand komen om iets te bereiken.

Jezus geeft vandaag deze levensles: Wees eerlijk!

Knutsel moment/activiteit

Stel de kinderen de vraag waar zij voor in opstand willen komen? Zijn er dingen die in de wereld gebeuren waar zij het niet mee eens zijn en zich boos over maken. Laat de kinderen een aantal teksten verzinnen en deze op een poster/papier schrijven of op een papier tekenen. Of de kleurplaat kleuren.

vt3     vt2

  

Gebed om goed met boosheid om te gaan

Goede God,

ik ben wel eens boos of opstandig
als er iets niet gaat zoals ik wil.
Dan maak ik iets kapot
of ben ik heel gemeen.
Boos zijn is niet wat ik wil.

Maar soms ben ik het niet eens met wat er gebeurt.
Dan gebeuren er oneerlijke dingen
in de wereld of met mensen.
Dan word ik ook boos, 
verdrietig en opstandig.
Dan schreeuw ik diep van binnen
en wil ik zeggen dat het anders moet.

Wij bidden U daarom God:
help ons om onze boosheid om onrecht in de wereld
op een goede manier te uiten.

Amen

TIPS VOOR DE VASTENTIJD MET KINDEREN: 

4e ZONDAG 14 MAART 2021

 

Navertelling Johannes 3,14-21

Mag ik wat vragen?

Jezus was in Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Elke dag liep Hij rond op straat. Hij vertelde over God, zijn Vader. De mensen stelden hem ook vragen. Dan hadden ze een heel gesprek over het geloof, zo maar gewoon op straat.
Maar niet iedereen wilde overdag met Jezus praten op straat. Er waren ook mensen die Jezus liever opzochten in de nacht. In het donker zag niemand dat ze met Hem wilden praten.

Eén van die mensen was de geleerde Nikodemus. Hij had veel gestudeerd in de Bijbel. Daarom was hij de leider geworden van veel Joodse mensen. Nikodemus kwam in het donker naar Jezus toe. Ze spraken samen over heel veel dingen. Jezus vertelde hem over hoe de mensen gered konden worden voor God en konden leven in het licht.

Jezus vertelde aan Nicodemus: "In de Bijbel staat ook een mooi verhaal over Mozes. Mozes was in de woestijn met het volk van God. Het volk was ziek omdat ze niet naar God hadden geluisterd. Daarom moest Mozes een koperen slang op een stok in de lucht steken. Iedereen die omhoog keek naar de slang werd weer beter. Zo moet ook Jezus, de Mensenzoon, omhoog gestoken worden. Dan zal ieder mens die in Hem gelooft ook weer beter worden. Hij zal voor altijd leven bij God. Want God houdt van de mensen. Zelfs zoveel dat Hij zijn Zoon naar de mensen heeft gestuurd. De Zoon van God is niet gekomen om mensen te veroordelen. Hij komt ze redden. Het enige wat je hoeft te doen als je gered wil worden is geloven in de Zoon van God. Dan mag je voor altijd bij God zijn.

Gods Zoon is het Licht voor de mensen. Helaas kiezen mensen soms liever voor het donker dan voor het licht. Ze doen slechte dingen in het donker en zijn bang voor het licht. Want in het licht kan je zien wat ze gedaan hebben. Maar als je een goed mens bent, wil je graag naar het licht. Dan kan iedereen zien dat jouw goede daden gedaan zijn uit liefde voor God."

Gesprek met de kinderen

Vandaag horen we een gesprek tussen Jezus en Nikodemus. Nikodemus heeft veel vragen aan Jezus, maar hij duft ze bijna niet te stellen. Hij doet het stiekem, in de nacht. En Jezus vertelt hem dat Hijzelf de helpende hand is, die God uitstrekt om de mensen te helpen. Met zijn hulp gaat leven beter!
Durven kinderen alles te vragen? Thuis misschien wel, als dat een veilige plek is. Maar aan andere mensen, of aan God? En durven ze altijd de helpende hand die geboden wordt te pakken? Vraag aan de kinderen of ze zich makkelijk laten helpen door iemand, of juist graag alles alleen willen doen.
Jezus geeft vandaag de levensles: Vraag iemand je te helpen!

In je leven kan je niet alles zelf. Je hebt soms een uitgestoken hand nodig die je helpt.
Je moet die hand dan wel pakken!
Dat is ook wat God doet. Hij stuurt Jezus naar de wereld om ons mensen te helpen om goede dingen te doen in ons leven. God geeft ons een helpende hand. Hij doet dat door zijn Zoon te sturen.

Verzin met de kinderen voorbeelden waarin een uitgestoken hand om je te helpen heel handig is. Dan kan heel concreet zijn bij het niet durven oversteken en je moeder geeft je een hand. Een vriendje dat je meeneemt ergens naar toe waar jij nog nooit geweest bent.

Bespreek met de kinderen de volgende punt:
Je moet je wel willen laten helpen. Als je gevallen bent en je knieën zijn kapot, dan moet de wond eerst worden schoongemaakt door iemand die dat goed kan. Dat moet je dan wel toelaten. Anders wordt de wond niet schoon en gaat het niet genezen. Kunnen de kinderen begrijpen dat dat bij God ook zo is?
Jezus wil je helpen om God te leren kennen. Dan moet je Jezus wel toelaten in je leven.

Knutsel moment/activiteit

De kinderen gaan een olielamp knutselen.

Benodigdheden:

Kleuren

Schaar

Lijm

  • Kleur de lamp op blad 1 en de onderdelen op blad 2 in zoals de voorbeeld
  • knip de onderdelen op blad 2 uit 
  • knip het glas van de olielamp eruit, het deel binnen de rondingen waar de vlam moet komen, zie voorbeeld.
  • lijm eventueel een stukje plastic folie achter het raampje/glas
  • lijm de vlam in het midden achter het geheel, het ronde lijmvlak verstoppen achter de halve ronding van de gaspit.
  • lijm nu het achtergrondje erachter (schuif het er zo achter dat het netjes en goed zit)

Zie ook het filmpje op Youtube: https://youtu.be/Edf5G7ApdGA

Gebed

Goede God,

soms voel ik mij verdrietig
of ben ik een beetje bang.
Wilt u mij dan helpen God?

Soms zijn mensen alleen
of hebben niks te eten
Wilt u hen dan helpen God?

Soms is er in een land geen vrede
en duurt de oorlog al lang.
Wilt u de mensen dan steunen God?

Ik kan dit aan U vragen
maar ik kan zelf ook proberen wat te doen
daarvoor zijn vast manieren te bedenken.

Dan helpt U mij
en help ik U!

Wij bidden U daarom:
help ons mensen te vinden
die onze vragen serieus nemen.

 

Dag meisjes en jongens, papa's en mama's,

Het is heel lang geleden dat we samen het evangelie mochten lezen en samen een kleurplaat of een werkje konden maken. Wij missen jullie. En misschien missen jullie elkaar ook?

Wij willen graag weer met jullie vieren. Daarom vieren we de kinderwoorddienst online. Dat blijven wij doen, totdat wij weer echt samen kunnen komen.

7 februari :      Christus heeft ons lijden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. 
Wanneer wij aan Jezus vragen om ons te helpen, dan doet Hij dat.
Hij wacht er zelfs op dat we Hem iets vragen want Hij wil zichzelf niet opdringen.

21 februari:     Deze dag lezen we het verhaal over Jezus in de woestijn.
Kun jij de stilte vinden? En  wat hoor je dan?

7 maart:           Jezus is boos, omdat de tempel een markt geworden is.
Er is geen eerbied voor God. Hoe maken wij van onze kerk een huis van God?

21 maart:         Hoe lang duurt het nog, voordat wij Pasen mogen vieren?
En wat vieren we eigenlijk met Pasen?

De online kinderwoorddienst begint om 10.00 uur. De link staat in de nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente.

Vind jij het leuk om een stukje van het evangelie voor te lezen? Wil je een gedichtje voordragen? Of wil je meer informatie? Stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We hopen jullie weer te zien!

Groetjes,

Werkgroep kinderwoorddienst Jozef.

kwd01

Activiteiten kalender
Relevante artikelen
Ga naar boven