Kinderbijbels zijn er in alle soorten en maten en voor alle leeftijdsgroepen. Er zijn (zeer) veel Nederlandstalige kinderbijbels, en ieder jaar komen er weer nieuwe bij.

Hieronder vindt u een selectie van actuele en klassieke, in de boekhandel verkrijgbare kinderbijbels die wij kunnen aanraden voor gebruik op de basisschool of thuis. De bijbels die we aanraden hebben we per bouw (onder-, midden- en bovenbouw) gegroepeerd, maar staan per bouw in een willekeurig volgorde.

Een goede kinderbijbel moet recht doen aan de oorspronkelijke tekst en de traditie waar deze uit voortkomt. De visie van de hedendaagse auteur mag niet een te grote rol spelen.

Iedere kinderbijbel is een interpretatie en er zijn verschillende interpretaties mogelijk die naast elkaar kunnen bestaan.

Een belangrijk criterium voor de beoordeling van kinderbijbels is uiteraard of het qua taal, illustraties en presentatie geschikt is voor kinderen.

Voor welke leeftijd een kinderbijbel is bedoeld wordt soms wel, vaker niet (goed) aangegeven.

Onderstaande indeling in leeftijdsgroepen is deels volgens opgave van de uitgever en deels op basis van eigen inzicht en deels op inzicht en ervaringen van de identiteitsbegeleiders van Arkade-Cilon.

Bij de keuze van een kinderbijbel voor thuis of in de klas geldt altijd: kijk en lees de bijbels van uw keuze vooraf goed door, vooral die verhalen die voor u van belang zijn, kies de kinderbijbel die bij u en uw kinderen past.

Ga naar 1. Kinderbijbels voor de onderbouw (gr. 1 t/m 3)
Ga naar 2. Kinderbijbels voor de middenbouw (gr. 4 t/m 6)
Ga naar 3. Kinderbijbels voor de bovenbouw (groep 7 en 8)
Ga naar Richtingskeuze vragen

1. Kinderbijbels voor de onderbouw (gr. 1 t/m 3)

 Kinderen van God, Bijbelverhalen, Auteur: Desmond Tutu, Uitgever: Benjamin / Jongbloed Jaar van uitgave: 2010

In deze bijbel staan 24 verhalen uit het Oude Testament en 32 uit het Nieuwe Testament. Het zijnde meest geliefde bijbelverhalen van de auteur, aartsbisschop Desmond Tutu. Hoewel de verhalen sterk gekleurd zijn door de visie van de auteur (God heeft iedereen anders gemaakt, maar hij houdt van ons allemaal) blijft de auteur toch dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst.

De verhalen zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De verhaalstijl is eenvoudig en duidelijk.Inclusief een kort en mooi tweeregelig gebedje per verhaal.

De illustraties zijn gemaakt door illustratoren van over de hele wereld. De stijlen zijn dan ook heel divers, van heel kleurig tot heel realistisch. Als je graag met rijke en paginagrote illustraties werkt, is dit boek aan te raden.

 Prentenbijbel, Auteur: Marijke ten Cate, Uitgever: Jongbloed / NBG, Jaar van uitgave: 2011

Prentenbijbel met 12 verhalen uit het Oude Testament en 13 uit het Nieuwe Testament, voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. De meest bekende verhalen worden zeer summier verteld, waarbij de auteur wel heel dicht bij de brontekst blijft. De taal is eenvoudig en eigentijds. Vanaf zes jaar kunnen de kinderen de bijbel zelf lezen. Er staan grote, kleurrijke en expressieve illustraties in, met extra details die niet in het verhaal staan, zodat kinderen tijdens het voorlezen ook zelf van alles kunnen ontdekken.

Wat betreft de prenten is de bijbel een echte aanrader voor gebruik in de klas. Vertel er alleen zelf de verhalen bij en lees het niet voor, daarvoor is de tekst wel erg minimaal.

Inclusief een korte ‘historische schets’ voor de ouders of leerkrachten, bedoeld om de losse verhalen in een historische context te plaatsen.

 En God maakte de mens, de mooiste bijbelverhalen om zelf te lezen en om naar te luisteren, Auteur: Sylvia Vanden Heede. Illustraties: Anne Westerduin, Uitgever: Lannoo, Jaar van uitgave: 2008

Zowel uit het Oude – als uit het Nieuwe Testament zijn 13 verhalen gekozen, verteld voor kinderen van 5 tot 8 jaar. De verhalen worden op een eenvoudige manier naverteld in korte zinnen. Er worden geen moeilijke woorden gebruikt. De auteur probeert dicht bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Toch zijn er weglatingen die vragen oproepen.

De tekst wordt ondersteund door eenvoudige, maar charmante tekeningen in kleur, waarbij echter weinig rekening wordt gehouden met de historische context van de bijbel.

Inclusief twee cd’s waarop de verhalen worden voorgelezen.

 Een ark vol verhalen, de bijbel verteld aan kleuters - KLASSIEKER -, Tekst en illustraties: Herma Vogel en Gitte Spee, Uitgever: Ploegsma, Jaar van uitgave: 2002

Veertig verhalen, waarvan 20 uit het Oude testament en 20 uit het Nieuwe testament. Bij alle verhalen staan mooie, redelijk grote afbeeldingen die steeds op de rechterpagina staan. De tekst op de linkerpagina is eenvoudig en op het niveau van jonge kinderen. De tekst blijft toch meestal dicht bij oorspronkelijke bijbelvertelling. Er is een goede verhouding tussen verhalen en illustraties, waardoor de bijbel zeer goed te gebruiken is in de klas.

 Het groot kinderbijbelliedjesleesboek, Illustraties: Joanna Lew, Uitgever: NZV, Jaar van uitgave: 2007

Uit het Oude Testament zijn 19 verhalen gekozen en 21 uit het Nieuwe Testament. Er is gekozen voor de meest bekende verhalen, zodat ook een beginnende bijbellezer de bijbel goed kan gebruiken. Bij ieder verhaal hoort een bijpassend lied; zowel oude bekende als nieuwe liedjes.

De verhalen zijn geschreven door verschillende auteurs en verschillen daardoor ook in stijl en perspectief. De auteurs hebben de verhalen zo zorgvuldig mogelijk naverteld maar wel met het begrip van en voor het jonge kind voorop.

Met frisse, eigentijdse illustraties in waterverf en inkt. Deze zijn alleen niet zo geschikt om in de groep te laten zien vanwege de grootte (A-4).

Inclusief een cd met 15 liedjes, ingezongen en als meezingversie. Een aanrader voor (een beginnende bijbellezer) wie op zoek is naar korte verhalen in combinatie met liedjes.

 De Kijkbijbel - KLASSIEKER -Illustraties: Kees de Kort, Uitgever: Nederlands Bijbelgenootschap, Jaar van uitgave: 2005

De oorspronkelijke bijbel tekst wordt in eenvoudige woorden en korte zinnen, zeer summier naverteld. Er is geen uitleg en achtergrondinformatie toegevoegd. Dit houdt in dat als je deze bijbel gebruikt, je goede kennis van de verhalen in huis moet hebben.

De wereldberoemde illustraties zijn prachtig en soms ontroerend. De gezichtsuitdrukkingen van de mensen en hun gebaren spreken erg tot de verbeelding. De personen zijn zo geïllustreerd dat ze voor kleine kinderen goed te herkennen zijn en daarom is deze bijbel erg goed in te zetten voor de onderbouw.

Bij de Kijkbijbel wordt ook aanvullend materiaal uitgegeven, waaronder:

- de Speelbijbel: een cd-rom waarop de verhalen van de Kijkbijbel worden voorgelezen, met de illustraties en eenvoudige spelletjes en puzzeltjes daarbij, vooral gericht op kleuters.

- de Leeswijzer bij de Kijkbijbel: een handreiking met achtergrondinformatie voor volwassenen bij het lezen en voorlezen van de Kijkbijbel.

 

2. Kinderbijbels voor de middenbouw (gr. 4 t/m 6)

 Het begon met licht, bijbelverhalen voor groot en klein, Auteur: Gerrie Huiberts

Uitgever: KBS, Jaar van uitgave: 2010

 

In 52 verhalen, waarvan 25 uit het Oude Testament en 27 uit het Nieuwe Testament, brengt de auteur het verhaal van God met de mensen tot leven voor kinderen van 6 jaar en ouder. Ze vertelt niet alleen de verhalen dicht op de huid na, maar maakt ook een rode draad in het boek duidelijk: God wil licht en geluk voor de mensen door alle 'ups' en 'downs' heen.

De gedichtjes, die na veel verhalen volgen, werpen een actueel licht op het verhaal en sluiten goed aan bij de belevingswereld van een kind. De illustraties zijn kleurrijk en vaak één pagina groot per verhaal.

Achterin het boek staat, aan de hand van tien vragen, een eenvoudige uitleg van wat de bijbel is. Ook vind je er een overzicht van de gebruikte bijbelteksten. Het boek is geheel gericht aan kinderen. Het is daarmee een fijne zelflees-bijbel voor kinderen vanaf 8 jaar, maar ook een goede samenlees-bijbel voor kinderen vanaf 6.

 Ik zal er zijn en andere bijbelverhalen, Auteur: Esther Nelemans, Illustraties: Liselot Ribbens, Uitgever: Valkhof pers, Jaar van uitgave: 2010

 

Zevenenveertig verhalen uit het Oude en veertig uit het Nieuwe Testament, bewerkt en herverteld door Ester Nelemans. De verhalen beslaan gemiddeld drie pagina’s. Ze zijn geïllustreerd met (vaak paginagrote) aquarellen, helaas soms wat oubollig.

De verhalen zijn aantrekkelijk om voor te lezen en volgen elkaar logisch op. Het taalgebruik is toegankelijk. Waar het kan, geeft Nelemans kinderen een actieve rol via een dialoog of door vanuit hun perspectief te schrijven.

 

 Vertelbijbel, meer dan 70 verhalen speciaal om voor te lezen, Auteur: Bob Hartman, Uitgever: Ark media, Jaar van uitgave: 2008

 

Een echte voorlees-bijbel. Elk verhaal beslaat twee bladzijden, waarop ook een tot drie fleurige verfillustraties zijn afgebeeld. Hierdoor wordt de verhaallijn goed ondersteund. Om het voorlezen aantrekkelijk te maken zijn er verschillende verteltechnische elementen toegepast: herhalingen en ritmiek. Het taalgebruik is origineel en expressief, soms ook met enige gepaste humor. Door de speelse zinsopbouw en de eigentijdse woorden zal de doelgroep zich goed kunnen inleven in de verhalen. Doordat in de verhalen veel beweging, expressie en dialogen voorkomen lenen zij zich goed voor rollenspelen met grotere groepen. Inclusief verteltips per verhaal.

 Bijbel voor kinderen, Oude Testament en Nieuwe Testament - KLASSIEKER -Auteurs: Marianne Busser, Ron Schröder en Pieter van Winden, Illustraties: Alex de Wolf.Uitgever: Van Holkema en Warendorff, Jaar van uitgave: 2011

Een populaire kinderbijbel met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament van een populair schrijversduo, o.a. bekend van de versjes van Liselotje. In het Oude Testament staan 51 verhalen en in het Nieuwe Testament 41. De twee delen zijn in één boek (2011) of los (2007) verkrijgbaar.

De verteltrant van deze kinderbijbel is vlot, kinderen - van alle leeftijden en met weinig of veel religieuze bagage - kunnen de verhaallijnen goed volgen, voorlezers zijn er enthousiast over. Het is een heldere, sfeervolle en uiterst toegankelijke bijbel geworden. Om die reden wordt deze kinderbijbel in alle groepen tot aan de bovenbouw gebruikt.

De illustraties zijn enigszins ouderwets (waterverfillustraties in schetsmatige stijl) maar wel sfeervol. De illustraties zijn niet altijd paginagroot, waardoor ze voor een groep moeilijk te bekijken zijn. De verhalen op zichzelf zijn, zoals hierboven al is beschreven, echter wel zeer goed voor te lezen. Doordat de verhalen rondom de bekendste christelijke feestdagen goed beschreven zijn, is deze kinderbijbel uitstekend te gebruiken bij het voorlezen tijdens deze dagen.

Bijbelse verhalen voor jonge kinderen - KLASSIEKER - Auteur: D.A. Cramer-Schaap, Herzien, bewerkt en aangevuld door Lieke van Duin. Illustraties: Annemarie van Haeringen, Uitgever: Ploegsma, Jaar van uitgave: 2009 (1957)

In 1957 verscheen deze kinderbijbel voor het eerst. Het was destijds een zeer moderne kinderbijbel. Nu, na ongeveer 50 jaar, waren de verhalen uit deze bijbel toch aan een revisie toe.

De wereld is sinds 1957 veel mondialer geworden en daar is deze kinderbijbel op aangepast.

In deze kinderbijbel zijn veel verhalen opgenomen: met 72 verhalen uit het Oude en 48 verhalen uit het Nieuwe Testament zult u niet gauw misgrijpen. Bijna alle verhalen worden vanuit het perspectief van een (verzonnen) kind verteld, hierdoor kan een kind zich er goed in herkennen.

Hoewel de keus voor de verhalen niet neutraal is (de keus is van of de oorspronkelijke auteur, of van de auteurs die hebben bijgedragen aan de herziening), is de tekst wel dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst gebleven.

De illustraties van Annemarie van Haeringen zijn zeer creatief en humoristisch en sluiten aan op deze tijd.

 

3. Kinderbijbels voor de bovenbouw (groep 7 en 8)

 Jezus van mens tot mens, Auteur: Karel Eykman, illustraties van Ceseli Josephus Jitta , Uitgever: De fontein / Kwintessens, Jaar van uitgave: 2011

Deze kinderbijbel gaat uit van de menselijkheid van Jezus Christus en stelt deze centraal. In 35 verhalen bij vier categorieën (bijv. “Op leven en dood’’) uit het Nieuwe Testament wordt dat mens-zijn benadrukt en uitgelicht. Eykman geeft daarbij veelal zijn eigen interpretatie van de authentieke bijbeltekst, een eigen draai aan deze tekst. De lezer leert bijvoorbeeld in het eerste verhaal al een boze Jezus kennen die gevochten heeft, op het schoolplein. Verderop wordt de gelijkenis van de verloren zoon verteld, en wel zo dat Jezus in een dorp deze zoon zelf ontmoet en hem persoonlijk weer op het goede pad naar huis zet. Veel dialogen - waarin Jezus telkens weer als een gewoon en tegelijk bijzonder mens wordt neergezet - zullen op lezers die met de verhalen vertrouwd zijn, onwaarschijnlijk overkomen. Jezus is hier vooral iemand die motiveert en als voorbeeld dient: 'Het gaat niet meer om mij, het komt nu ook op jullie aan'. Of Jezus echt is opgestaan, wordt in het midden gelaten. Het boek eindigt bij de Hemelvaart. Deze wordt zelf overigens verzwegen. De korte verhalen zijn in vlotte, hedendaagse stijl geschreven.

 

 Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe Testament.

 Het land onder de regenboog. Verhalen uit het Oude Testament.

 De profeet in de vis. Verhalen uit het Oude Testament

 Ook in één uitgave te verkrijgen: Moet je horen

Auteur: Nico ter Linden, Illustraties zijn van de hand van Cecil Josephus Jitta. Uitgever: Balans, Jaar van uitgave: 2006 en 2007.

Deze drie kinderbijbels vormen tezamen Ter Lindens kinderbijbel, voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. Het is een boeiend en begrijpelijk boek, voor kinderen en hun (groot)ouders. Het zet aan om kritisch naar ontstaan en betekenis van bijbel verhalen te kijken.

Ter Linden is zeer goed in het dicht(er)bij brengen van de bijbel, hij verstaat de kunst van het vertellen en verhelderen. Hij schrijft zo dat de bijbel opnieuw het verhalenboek wordt dat het ook werkelijk is. Benadrukt wordt door dat de bijbel geen geschiedenisboek is!

In het eerste deel, Het land onder de regenboog, staan de paradijsverhalen, het zondvloedverhaal, de aartsvaderverhalen, de verhalen over Jozef en zijn broers, over de uittocht uit Egypte en het zwerven door de woestijn. Het draait dus om de verhalen uit de eerste vijf bijbelboeken, geplaatst in het kader van de Babylonische gevangenschap, dat wil zeggen de tijd waarin een deel van deze verhalen mogelijk op schrift is gesteld. De hoofdpersonen zijn twee kinderen die van een wijze priester de verhalen horen. Ook hun eigen levensgeschiedenis komt aan de orde. Hierbij wordt een link naar het heden gelegd door deze kinderen een hedendaags karakter te geven. Doordat de verhalen in een raamvertelling zijn geplaatst, is dit boek een echt voorleesboek. Geen boek om losse verhalen in op te zoeken en uit voor te lezen. In de navertelling zijn commentaar bij de bijbeltekst en historische toelichting opgenomen.

In het tweede deel, De profeet in de vis, staan de verhalen over Jozua, Gideon, Simson, over Saul, David, Salomo, Elia en Elisa. Verder komen we hier Ruth, Esther en Daniël tegen. En het verhaal over Jona, de profeet in de vis. Met andere woorden de historische en profetische Bijbelboeken staan centraal, tevens geplaatst in het kader van de Babylonische gevangenschap. Ook bijbelboeken uit de tijd na de Babylonische ballingschap worden behandeld. Hoofdpersonen zijn een joodse man en vrouw. Ze gaan in deze kinderbijbel trouwen, en ze zijn vervolgens een pas getrouwd paar. Van een wijze schrijver krijgen zij de verhalen te horen. Hun persoonlijke levensgeschiedenis komt tevens aan de orde. De auteur legt een link naar het heden door deze personen een hedendaags karakter te geven. Doordat de verhalen in een raamvertelling zijn geplaatst, is dit boek een echt voorleesboek. Geen boek om losse verhalen in op te zoeken en uit voor te lezen. In de navertelling zijn commentaar bij de bijbeltekst en historische toelichting opgenomen.

Het derde deel, Koning op een ezel, bevat verhalen uit het Nieuwe Testament. Ter Linden verplaatst zich in de evangelisten Lucas en Mattheüs. Ze vertellen elkaar in dit deel de verhalen die ze hebben opgeschreven. Doordat de verhalen in een raamvertelling zijn geplaatst, is dit boek een echt voorleesboek. Geen boek om losse verhalen in op te zoeken en uit voor te lezen. Het gaat er Ter Linden om een bepaalde waarheid over Jezus en God door te geven, het is niet zo dat de verhalen echt gebeurd zijn.

 

 Het grote avontuur van God en mens, kinderbijbel met meer dan 150 verhalen, Auteur: Kolet Janssen, Illustraties: Thé Tjong-Khing, Uitgever: KOK – Kampen, Jaar van uitgave: 2004

Een fraai boek, ziet er aantrekkelijk uit, met bijzondere illustraties van Thé Tjong-Khing. De verhalen zijn oorspronkelijk geschreven voor een godsdienstmethode voor het basisonderwijs in België. Een kinderbijbel met meer dan 150 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ook verhalen die in andere bijbels vaak niet voorkomen, zoals Judit, Job, brieven van Paulus. De auteur maakt een (grote) selectie met als leidraad de hechte band tussen God en mensen. De vertelstijl is boeiend en de woordkeuze actueel. Kortom: vlot geschreven en eenvoudige en zorgvuldig gekozen zinnen. De soms onvermijdelijke moeilijkere begrippen worden in de tekst zelf verklaard zonder afbreuk te doen aan het ritme van het verhaal. Het perspectief wisselt: nu eens vanuit een verteller, dan weer vanuit verschillende ik-figuren, of wij-figuren. Zoals bij Sara, Isaäk, Jesaja en de leerlingen van Jezus. Zij worden zelf aan het woord gelaten, wat een verrijking van het voor velen al zo bekende verhaal kan betekenen. Als lezer of luisteraar krijg je gemakkelijker het gevoel alsof je er zelf bij was.

Bij de indeling van de verhalen wordt niet standaard uitgegaan van de bijbelboeken en de volgorde hiervan, maar van een persoon, personen of een samenvattende titel: bijv. ‘’Mozes’’, ‘’Samuël’’, ‘’Profeten’’, ‘’Wijze woorden’’, ‘’Sterke verhalen’’ in het Oude Testament.

Het Nieuwe Testament is onderverdeeld in twee lange gedeelten: ‘’Jezus’’ en ‘’De eerste christenen’’. Achter de titels of kopjes worden keurig het bijbehorende bijbelboek plus hoofdstuk en verzen aangegeven. Deze indeling kan voor sommigen verwarrend zijn: ‘’Het begin’’, over de schepping, vindt de lezer of verteller pas op pagina 103.

De meestal paginagrote, treffende en originele illustraties zorgen voor de juiste sfeerschepping en maken er een mooie en verzorgd uitziende bijbel van (281 pagina’s in totaal). Ten slotte zijn er twee geografische platen, een stamboom van de aartsvaders en een plaat van Jeruzalem in Jezus’ tijd opgenomen.

 Het Hoogste Woord, Auteurs: Imme Dros, Remco Ekkers, Karel Eykman, Ton Honig, Gerrie Huiberts, Sjoerd Kuyper, Bette Westra, onder redactie van Hanna van Dorssen, IIllustraties: Guida Joseph, Uitgever: NZV / De Fontein, Jaar van uitgave: 2007

 

Deze kinderbijbel is geschreven door een groep auteurs die hun sporen in de kinderliteratuur hebben verdiend. Iedere auteur heeft een eigen groep verhalen op eigen wijze herverteld. Net als in de bijbel zelf bevat deze kinderbijbel een verzameling van stijlen en genres. Bijbelse genres als de psalmen, het Hooglied en de brieven worden in deze uitgave niet overgeslagen. Net als de profetische boeken. De rode draad van Het Hoogste Woord is de menselijke kant van de (bijbelse) geschiedenis. Zo worden bijvoorbeeld alle verhalen van het Nieuwe Testament verteld vanuit het perspectief van één van de betrokkenen. Soms is dat zeer verrassend.

De stijl van de illustraties is ook wisselend, vaak kleurrijk, soms ‘poëtisch’.

Achterin het boek staat een uitgebreide index, zodat eenvoudig na te zoeken is bij welke bijbelteksten een navertelling is gemaakt.

 

 Woord voor woord - KLASSIEKER -, Auteur: Karel Eykman, Illustraties: Bert Bouman, Uitgever: Zomer en Keuning, Jaar van uitgave: 2006

Deze kinderbijbel bevat 144 verhalen. Eykman vertelt de verhalen op een eigentijdse manier na, in de hoop dat de kinderen dat aanvoelen en begrijpen. Het boek is uitgekomen in de zeventiger jaren. Het denken en tijdsbeeld van die jaren klinkt door in de verhalen, wat nu storend kan werken. Woord voor woord is een klassieker, onder meer vanwege de humor én het engagement van Karel Eykman.

De illustraties zijn levendig en afwisselend. Vaak zijn er echter wel allerlei voorwerpen te zien die eerder in de jaren zeventig van België en Nederland thuishoren dan in het oude Israël.

 

Hieronder staan enkele vragen die uw keuze richting kunnen geven:

 Met welk doel wilt u een kinderbijbel gebruiken op uw school of thuis?

 Welke verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn opgenomen in de kinderbijbel en in welke volgorde? Bekijk de inhoudsopgave.

 Hoeveel recht doet de tekst aan de oorspronkelijke tekst en de traditie?

 Welk godsbeeld van de auteur schemert door in de verhalen?

 Hoe sluit de taal aan bij het taalniveau van de leerlingen?

 Hoe zijn de illustraties en de presentatie van de kinderbijbel?

 Geeft de kinderbijbel extra informatie over de bijbel of bijbelverhalen?

Opmerking: Voor scholen die graag een link leggen tussen de verhalen uit de kinderbijbel en verhalen uit de koran, zijn er verschillende mogelijkheden. Grote verhalen zijn in beide tradities terug te vinden zoals Mozes/Moesa, Jona/ Joenoes, David/ Dawoed, Job/ Ayoeb en Salomon/ Soeleyman. Als aanvulling kunt u van de serie 'Boek voor kleine moslims' (M. van Domburg) ‘verhaaltjes van profeten’ aanschaffen.[1], bewerking en overname met dank aan de identiteitsbegeleiders van Arkade, www.arkade.nl

Terug naar boven

,